หน้าหลัก > ดาวน์โหลด PLUG - IN
PLUG - IN
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด PLUG -IN
DOWNLOAD - โปรแกรมที่จำเป็น
Flash Player Flash Player
  ใช้สำหรับเรียกดูภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชอนิเมชั่น (.swf)
Adobe Adobe Reader
  ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารบทวิเคราะห์ต่างๆ (.pdf)
Q Java Virtual Machine
  ใช้สำหรับดูข้อมูลกราฟต่างๆ (ภายหลังล็อคอิน)
หมายเหตุ:   คำอธิบายโปรแกรม (ควรติดตั้งโปรแกรมทุกตัวเพื่อการเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน)