หน้าหลัก > สินค้าและบริการ
PRODUCTS
& SERVICE
โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
Streaming Streaming

โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างสรรค์มา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพความเร็ว...

ดูรายละเอียด


Streaming iPhone
Streaming iPad
Streaming Android
Streaming Mobile

ลงทุนได้ครบวงจร
ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
เทคโนโลยีล่าสุดที่
ให้คุณซื้อขายหลัก
ทรัพย์ได้อย่างลง
ตัวผ่าน iPad
Application
สำหรับซื้อขายหุ้น
และอนุพันธ์ผ่าน Android
Web Application
สำหรับซื้อขายผ่าน Smartphone
และ Tablet

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด


เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
ครบถ้วนด้วยข้อมูลราคาหลักทรัพย์
และอนุพันธ์ พร้อมเครื่องมือ Trend
Line และ Indicators ใช้งานได้ทั้ง
PC, MAC และ iPad

ดูรายละเอียด
     
บริการข้อมูลราคาผ่านมือถือ
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยเทคโนโลยีมือถือในปัจจุบัน ท่านสามารถซื้อขายหุ้น ดูราคา เช็คออเดอร์ และเช็คพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านมือถือ...
ผ่าน SMS
บริการข้อมูลลงทุน
SET SMART
ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลอีกระดับเพื่อการวิเคราะห์ได้ดังมืออาชีพทั้งราคา/ดัชนีซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทย้อนหลัง 3-5 ปี
ดูรายละเอียด
บริการข้อมูลหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
แหล่งรวมข้อมูลราคาซื้อขายในอดีต (Historical) และข้อมูล ณ ขณะเวลา ซื้อขาย (Real-time) ของตลาด หลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์
ดูรายละเอียด
TFEX
บริการข้อมูลตลาดอนุพันธ์
บริการข้อมูลซื้อขายอนุพันธ์ ณ
ขณะเวลาซื้อขาย (Real-time)
ของตลาดอนุพันธ์
ดูรายละเอียด