หน้าหลัก > สินค้าและบริการ
PRODUCTS
& SERVICE
โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์
Streaming
Streaming
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างสรรค์มา เพื่อตอบสนองทุก
ความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพความเร็ว...
ดูทั้งหมด
Streaming iPhone
ลงทุนได้ครบวงจรทั้งหุ้น
และอนุพันธ์
ดูรายละเอียด
Streaming iPad
เทคโนโลยีล่าสุดที่ให้คุณ
ซื้อขายหลักทรัพย์ได้
อย่างลงตัวผ่าน iPad
ดูรายละเอียด
Streaming Android
Web Application ดีไซน์
ใหม่สำหรับ Android
ดูรายละเอียด
บริการข้อมูลราคาผ่านมือถือ
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยเทคโนโลยีมือถือในปัจจุบัน ท่านสามารถซื้อขายหุ้น ดูราคา เช็คออเดอร์ และเช็คพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านมือถือ...
ผ่าน SMS
บริการข้อมูลลงทุน
SET SMART
ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลอีกระดับเพื่อการวิเคราะห์ได้ดังมืออาชีพทั้งราคา/ดัชนีซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทย้อนหลัง 3-5 ปี
ดูรายละเอียด
บริการข้อมูลหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
แหล่งรวมข้อมูลราคาซื้อขายในอดีต (Historical) และข้อมูล ณ ขณะเวลา ซื้อขาย (Real-time) ของตลาด หลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์
ดูรายละเอียด
TFEX
บริการข้อมูลตลาดอนุพันธ์
บริการข้อมูลซื้อขายอนุพันธ์ ณ
ขณะเวลาซื้อขาย (Real-time)
ของตลาดอนุพันธ์
ดูรายละเอียด