SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 149,871 206,686 -56,815 42,453 70,270 -27,817 279,053 194,421 84,632 471,377
 - SET50 Index Futures 29,301 28,296 1,005 33,654 31,861 1,793 69,037 71,835 -2,798 131,992
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 115,800 172,811 -57,011 7,033 31,050 -24,017 199,043 118,015 81,028 321,876
 - Precious Metal Futures 4,623 5,014 -391 1,763 7,357 -5,594 9,679 3,694 5,985 16,065
 - Deferred Precious Metal 147 405 -258 3 2 1 453 196 257 603
 - Currency Futures - 160 -160 - - - 841 681 160 841
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - - - - - - - -
Options 518 365 153 3 3 - 2,219 2,372 -153 2,740
 - Index Call 166 279 -113 3 3 - 1,043 930 113 1,212
 - Index Put 352 86 266 - - - 1,176 1,442 -266 1,528
รวม                   474,117
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่