SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 271,127 238,198 32,929 34,843 58,517 -23,674 283,825 293,080 -9,255 589,795
 - SET50 Index Futures 48,675 36,372 12,303 21,061 30,095 -9,034 125,997 129,266 -3,269 195,733
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 218,233 194,966 23,267 12,104 27,515 -15,411 149,663 157,519 -7,856 380,000
 - Precious Metal Futures 4,059 6,208 -2,149 1,678 907 771 6,670 5,292 1,378 12,407
 - Deferred Precious Metal 160 269 -109 - - - 380 271 109 540
 - Currency Futures - 383 -383 - - - 1,111 728 383 1,111
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - - - - 4 4 - 4
Options 1,578 1,876 -298 370 2 368 4,604 4,674 -70 6,552
 - Index Call 319 1,627 -1,308 360 2 358 2,785 1,835 950 3,464
 - Index Put 1,259 249 1,010 10 - 10 1,819 2,839 -1,020 3,088
รวม                   596,347
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่