ข้อมูลตราสารหนี้
ข้อมูลตราสารหนี้

ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 10:46 สถานะตลาด : Open

ปริมาณเสนอซื้อเสนอขาย 10 อันดับ

ตราสารหนี้ปริมาณ
เสนอซื้อ
ราคา
เสนอซื้อ
(% yield)
ราคา
เสนอขาย
(% yield)
ปริมาณ
เสนอขาย
No Information found.

สรุปการซื้อขายย้อนหลัง 10 อันดับ

วันที่ตราสารหนี้ปริมาณ
('000 หุ้น)
ล่าสุด
(%Yield)
เปลี่ยนแปลง
(%Yield)
23/01/2017TBNK22OA2.001000.00
(4.76)

เส้นอัตราผลตอบแทน

GB


TTM (Yrs). %Yield
0.0833 1.356283
0.2500 1.357916
0.5000 1.364779
1.0000 1.362391
2.0000 1.36104
3.0000 1.358622
4.0000 1.394944
5.0000 1.48216
6.0000 1.499087
7.0000 1.539434
8.0000 1.601338
9.0000 1.638194
10.0000 1.656301
11.0000 1.684235
12.0000 1.822878
13.0000 1.834926
14.0000 1.932903
15.0000 2.054235
16.0000 2.095737
17.0000 2.118537
18.0000 2.142001
19.0000 2.165465
20.0000 2.188929
21.0000 2.216315
22.0000 2.244716
23.0000 2.273116
24.0000 2.301517
25.0000 2.329918
26.0000 2.335112
27.0000 2.334505
28.0000 2.333898
29.0000 2.363919
30.0000 2.403816
31.0000 2.443713
32.0000 2.48361
33.0000 2.523507
34.0000 2.563404
35.0000 2.603301
36.0000 2.643198
37.0000 2.683095
38.0000 2.722992
39.0000 2.762889
40.0000 2.802786
41.0000 2.842683
42.0000 2.88258
43.0000 2.922477
44.0000 2.962374
45.0000 3.002271
46.0000 3.016496
47.0000 3.023398
48.0000 3.030301
49.0000 3.037203
50.0000 3.044106

Zero Coupon


TTM (Yrs). %Yield
0.0833 1.360882
0.2500 1.362526
0.5000 1.369436
1.0000 1.367031
2.0000 1.368916
3.0000 1.366548
4.0000 1.386141
5.0000 1.501756
6.0000 1.505676
7.0000 1.568766
8.0000 1.638274
9.0000 1.671975
10.0000 1.675734
11.0000 1.694905
12.0000 1.766226
13.0000 1.89031
14.0000 2.01409
15.0000 2.119987
16.0000 2.209604
17.0000 2.284597
18.0000 2.346209
19.0000 2.395488
20.0000 2.43348
21.0000 2.46123
22.0000 2.479784
23.0000 2.490187
24.0000 2.493486
25.0000 2.490726
26.0000 2.483677
27.0000 2.479464
28.0000 2.487613
29.0000 2.516756
30.0000 2.567837
31.0000 2.637903
32.0000 2.723974
33.0000 2.823068
34.0000 2.932203
35.0000 3.048397
36.0000 3.168669
37.0000 3.290037
38.0000 3.40952
39.0000 3.524136
40.0000 3.630904
41.0000 3.726841
42.0000 3.808967
43.0000 3.874299
44.0000 3.919857
45.0000 3.942658
46.0000 3.940375
47.0000 3.915808
48.0000 3.874224
49.0000 3.820901
50.0000 3.761115

Source : ThaiBMA
Source : ThaiBMA | TBX-AOM
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS