ข้อมูลหุ้นรายตัว

ITD - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


ITD

ราคาล่าสุด

-

เปลี่ยนแปลง

-

%เปลี่ยนแปลง

-

ข้อมูลล่าสุด -
สถานะตลาด :
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ราคาปิดก่อนหน้า 6.45
ราคาเปิด -
ราคาสูงสุด -
ราคาต่ำสุด -
ราคาเฉลี่ย -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) -
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.35
ราคา Floor 4.52
ปริมาณเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย ปริมาณเสนอขาย
- - - -
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

ข้อมูลสถิติ
ณ วันที่ 25/05/2016

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
157.40
ผลตอบแทนเงินปันผล
N.A.
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.01
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.00
ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี
2.56
หุ้นปันผล (หุ้น)
N.A.
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
34,054.97
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
5,279,840,828
ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ *,**
9.05/6.15
ปริมาณการซื้อขาย NVDR สุทธิ (หุ้น) *
-1,311,800
* ข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า
** Adjust Price

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS