ข้อมูลหุ้นรายตัว

AHC - บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)


AHC

ราคาล่าสุด

40.25

เปลี่ยนแปลง

+0.25

%เปลี่ยนแปลง

+0.62%

ข้อมูลล่าสุด 27/05/2016 23:00:01 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
27/05/16 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 0.25 0.62 2.20 0.09 1,412.67 0.79
26/05/16 40.25 40.50 40.00 40.16 40.00 0.00 0.00 44.80 1.80 1,401.64 0.29
25/05/16 39.25 40.00 39.25 39.76 40.00 0.75 1.91 52.60 2.09 1,397.63 0.97
24/05/16 38.75 39.25 38.50 38.80 39.25 0.75 1.95 33.00 1.28 1,384.26 0.19
23/05/16 39.00 39.00 38.50 38.54 38.50 0.00 0.00 2.70 0.10 1,381.69 -0.30
19/05/16 38.75 39.25 38.25 38.74 38.50 -0.25 -0.65 57.80 2.24 1,385.86 -1.05
18/05/16 38.00 39.00 38.00 38.61 38.75 0.00 0.00 20.40 0.79 1,400.50 -0.43
17/05/16 38.00 39.00 38.00 38.04 38.75 0.50 1.31 28.62 1.09 1,406.57 0.64
16/05/16 38.25 39.75 38.25 38.62 38.25 -0.50 -1.29 65.30 2.52 1,397.63 0.21
13/05/16 38.75 39.50 38.75 39.05 38.75 -0.25 -0.64 24.30 0.95 1,394.69 -0.33
12/05/16 39.50 39.50 39.00 39.19 39.00 -0.75 -1.89 47.80 1.87 1,399.31 1.22
11/05/16 40.25 40.25 39.75 40.07 39.75 0.25 0.63 1.80 0.07 1,382.41 -0.56
10/05/16 39.50 40.50 39.50 39.74 39.50 -0.50 -1.25 27.71 1.10 1,390.13 -0.29
09/05/16 39.25 40.75 39.25 39.91 40.00 0.00 0.00 16.70 0.67 1,394.14 0.25
04/05/16 39.75 40.25 39.75 40.05 40.00 0.00 0.00 21.46 0.86 1,390.70 -0.51
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS