ข้อมูลหุ้นรายตัว

AHC - บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)


AHC

XD
ราคาล่าสุด

40.00

เปลี่ยนแปลง

0.00

%เปลี่ยนแปลง

0.00%

ข้อมูลล่าสุด 04/05/2016 23:00:01 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
04/05/16 39.75 40.25 39.75 40.05 40.00 0.00 0.00 21.46 0.86 1,390.70 -0.51
03/05/16 38.75 40.25 38.75 39.86 40.00 0.25 0.63 468.80 17.86 1,397.87 -0.48
29/04/16 39.00 40.00 39.00 39.42 39.75 0.50 1.27 28.50 1.12 1,404.61 0.34
28/04/16 40.00 40.75 39.25 39.60 39.25 -0.75 -1.88 79.51 3.15 1,399.91 -0.84
27/04/16 40.50 41.00 40.00 40.67 40.00 -0.25 -0.62 28.72 1.17 1,411.84 -0.49
26/04/16 39.50 41.25 39.50 40.57 40.25 1.50 3.87 67.30 2.73 1,418.78 0.71
25/04/16 38.50 39.25 38.50 38.83 38.75 0.00 0.00 87.20 3.39 1,408.71 -0.15
22/04/16 40.00 40.75 38.75 39.52 38.75 -1.75 -4.32 128.70 5.09 1,410.81 -0.92
21/04/16 42.00 42.00 40.00 40.89 40.50 -1.50 -3.57 235.70 9.64 1,423.90 0.63
20/04/16 41.50 43.00 41.25 42.11 42.00 0.25 0.60 596.30 25.11 1,414.96 -0.07
19/04/16 40.50 41.75 40.50 41.08 41.75 1.50 3.73 334.18 13.73 1,416.00 1.23
18/04/16 40.50 41.00 40.25 40.51 40.25 0.00 0.00 108.76 4.41 1,398.77 0.96
12/04/16 40.00 40.75 40.00 40.31 40.25 0.00 0.00 202.31 8.16 1,385.42 1.14
11/04/16 39.50 40.50 39.25 39.84 40.25 1.00 2.55 580.40 23.12 1,369.84 0.01
08/04/16 38.75 39.50 38.25 38.96 39.25 1.00 2.61 207.00 8.06 1,369.64 0.95
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS