SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง วนิดา สิกขมาน กรรมการ
น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการ
นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS