SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ
นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศิรวัตร หวั่งหลี กรรมการ
นาย ริชาร์ด วี เคง กว๊อก กรรมการ
นาย ทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
นาย เทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ
นาง วชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ฐานิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS