SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TUCC - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง วัชรีย์ งามไกวัล ประธานกรรมการ
นาย ยงยุทธ งามไกวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. นิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา กรรมการ
น.ส. สุทธิรัตน์ เสวี กรรมการ
น.ส. วรพิน งามไกวัล กรรมการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่