ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLOW - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
02/04/15
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
3,814
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
25.57%

วันปิดสมุดทะเบียน:
04/04/16
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
4,199
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.85%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด 661,059,773 45.19%
GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. 349,916,260 23.92%
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 84,985,400 5.81%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,782,481 3.33%
สำนักงานประกันสังคม 43,650,000 2.98%
CHASE NOMINEES LIMITED 29,652,684 2.03%
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 20,505,854 1.40%
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,769,800 1.21%
NORBAX, INC. 12,447,874 0.85%
BNY MELLON NOMINEES LIMITED 11,552,800 0.79%
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 11,215,300 0.77%
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,937,600 0.61%
GIC PRIVATE LIMITED 8,555,100 0.58%
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 8,000,000 0.55%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,698,200 0.53%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS