ข้อมูลหุ้นรายตัว

RCL-F - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):

วันปิดสมุดทะเบียน:
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS