SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AU - บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
14/03/18 - 15/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, 333 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพ 10240
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่