SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
27/03/18 - 28/03/18 27/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
22/03/17 27/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้,แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29/03/16 01/04/16 - 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
30/03/15 02/04/15 - 29/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
26/03/14 31/03/14 - 28/04/14 การจ่ายปันผล,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22, กรุงเทพ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่