SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/17 22/03/17 27/04/17 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้,แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
17/03/16 29/03/16 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
18/03/15 30/03/15 29/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
13/03/14 26/03/14 28/04/14 การจ่ายปันผล,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22, กรุงเทพ
14/03/13 26/03/13 26/04/13 การจ่ายปันผล - ห้องเรนโบว์ โรงแรมอีมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่