SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CHUO - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
29/03/18 - 30/03/18 30/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การลดทุน, การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
23/03/17 28/03/17 - 28/04/17 พิจารณารับทราบเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจาปี 2559 ประชุมสามัญ ห้องประชุมเฮลิโคเนีย 1-2 ชั้น EL เอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
28/11/16 01/12/16 - 16/12/16 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
16/08/16 19/08/16 - 08/09/16 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตันสุขุมวิท เลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
07/04/16 12/04/16 - 29/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เลขที่ 11 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
03/02/16 08/02/16 - 19/02/16 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท
09/04/15 17/04/15 - 12/05/15 การเพิ่มทุน - ห้องเฮลิโคเนีย 1-3, ชั้น EL, โรงแรมเอ็มโพเรี่ยมสวีท, ถนนสุขุมวิท
09/03/15 12/03/15 - 29/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
25/11/14 28/11/14 - 17/12/14 อนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเป็น Holding Company, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, การแก้ไขเพิ่มเติ - โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
07/03/14 12/03/14 - 30/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องเฮลิโคเนีย 1-2 ชั้น EL เอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
13/02/14 19/02/14 - 06/03/14 การเพิ่มทุน - ห้อง เฮลิโคเนีย 1-2 ชั้น EL เอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02/01/14 07/01/14 - 22/01/14 การเพิ่มทุน - ห้องเฮลิโคเนีย 1-2 ชั้น EL เอ็มโพเรียม สวีท เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่