SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLAND - บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
13/03/17 23/03/17 28/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
25/02/16 08/03/16 21/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
12/03/15 24/03/15 27/04/15 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
14/10/14 13/11/14 15/01/15 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,การออกหุ้นกู้ - ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
14/03/14 27/03/14 25/04/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
12/03/13 25/03/13 25/04/13 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน - โรงแรม โซฟิเทล โซ แบ็งคอก
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่