SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NEW - บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
27/02/17 21/03/17 27/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
27/02/16 22/03/16 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
26/02/15 17/03/15 23/04/15 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดร
27/02/14 13/03/14 22/04/14 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด
24/02/13 11/03/13 18/04/13 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องประชุมชั้น 8 บมจ.วัฒนาการแพทย์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่