SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OCC - บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
21/03/18 - 22/03/18 23/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
21/03/17 24/03/17 - 24/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
22/03/16 25/03/16 - 25/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ร.ร. มณเฑียรริเวอร์ไซด์
19/03/15 24/03/15 - 27/04/15 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
18/03/14 21/03/14 - 21/04/14 การจ่ายปันผล - โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่