SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
07/03/18 - 08/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
22/03/17 27/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
03/03/16 08/03/16 - 26/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
06/03/15 11/03/15 - 28/04/15 การจ่ายปันผล - ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
07/03/14 12/03/14 - 28/04/14 งดจ่ายเงินปันผล - ห้องจูเนียร์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมห
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่