SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SPACK - บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
13/03/18 - 14/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เลขที่ 3 ถนนเสน่หา นุสรณ์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
23/03/17 28/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องสุคนธา เอบี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่, เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
10/03/16 15/03/16 - 22/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่
10/03/15 13/03/15 - 24/04/15 การจ่ายปันผล - โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
13/03/14 18/03/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล - โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่