SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
17/07/17 27/07/17 31/08/17 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28/02/17 21/03/17 25/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
18/01/17 30/01/17 14/03/17 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09/03/16 22/03/16 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09/03/15 20/03/15 29/04/15 การจ่ายปันผล - โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10/03/14 21/03/14 29/04/14 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28/02/13 15/03/13 25/04/13 การจ่ายปันผล - ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่