SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
17/02/17 21/03/17 29/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
09/03/16 21/03/16 22/04/16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
27/02/15 17/03/15 24/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
11/08/14 28/08/14 17/10/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ณ ห้องประชุมขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (อาคาร 1 ชั้น 7)
11/03/14 25/03/14 25/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้
20/02/13 05/03/13 05/04/13 การจ่ายปันผล - ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่