SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JTS - บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/17 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/17 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/17 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/05/17 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09/05/17 17:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/17 17:07 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
28/04/17 17:13 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
12/04/17 17:02 ขอเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
29/03/17 13:35 เพิ่มเติมข้อมูลในจดหมายแจ้งมติประชุมคณะกรรมการ และสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
09/03/17 17:04 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น
24/02/17 19:30 เพิ่มเติมข้อมูลในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่