SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JTS - บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/03/17 17:04 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น
24/02/17 19:30 เพิ่มเติมข้อมูลในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
23/02/17 08:19 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
21/02/17 17:15 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
21/02/17 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
21/02/17 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/17 17:05 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
15/02/17 08:37 ชี้แจง Trading Alert List
14/02/17 17:26 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14/02/17 17:02 Trading Alert List Information
25/11/16 07:44 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ JTS
17/11/16 17:01 แจ้งได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
10/11/16 17:28 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
09/11/16 17:02 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของ JTS โดยนายพิชญ์ โพธารามิก (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
09/11/16 17:02 ขอนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ JTS โดยนายพิชญ์ โพธารามิก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS