SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TUCC - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/06/18 17:04 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
24/05/18 08:49 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบ Q3/60 ภายในกำหนด
16/05/18 09:18 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
03/05/18 18:04 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
04/04/18 17:03 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
19/03/18 08:24 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
05/03/18 17:23 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
02/03/18 09:30 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
15/02/18 08:47 ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO IEC IFEC KC LVT POLAR และ TUCC
01/02/18 18:01 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
01/02/18 08:45 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
03/01/18 17:28 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่