ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPOLY - บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
27/04/16 17:05 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
21/04/16 20:28 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ทางเวปไซต์ของบริษัท
12/04/16 08:32 หุ้นเพิ่มทุนของ TPOLY เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2559
11/04/16 12:45 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
04/04/16 17:21 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข Template)
01/04/16 17:26 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
24/03/16 18:44 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเวปไซต์ของบริษัท
10/03/16 12:33 แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPOLY-W2) ครั้งที่ 3 (31 มีนาคม 2559)
26/02/16 18:13 งบการเงินรายปี 2558 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  
26/02/16 09:06 แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไขTemplate)
26/02/16 09:01 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
26/02/16 08:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
26/02/16 08:47 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26/02/16 08:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/02/16 08:40 งบการเงินรายปี 2558  
หมายเหตุ:ข่าวบริษัทจะ Update ทุกสิ้นวันทำการหากต้องการข่าว Real-time สามารถ คลิกได้ที่นี่
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS