หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 30/01/2015 Time 22:26:01
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,581.25
-5.15
-0.32
1,592.83
1,581.01
12,631,091
52,210.11
SET50 Index
1,050.29
-5.94
-0.56
1,060.92
1,050.18
1,103,010
27,494.86
SET100 Index
2,330.25
-10.63
-0.45
2,351.76
2,330.03
2,233,990
35,307.30
SETHD Index
1,194.54
-7.56
-0.63
1,206.04
1,194.54
529,074
12,752.74
mai Index
724.72
-7.93
-1.08
735.26
721.90
2,131,351
5,521.16