หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 06/07/2015 Time 16:28:14
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,474.44
-15.15
-1.02
1,482.23
1,470.37
7,633,018
27,994.21
SET50 Index
968.09
-11.01
-1.12
973.35
964.82
1,306,339
15,939.70
SET100 Index
2,150.65
-25.27
-1.16
2,164.00
2,144.04
1,711,422
18,215.12
SETHD Index
1,142.31
-15.79
-1.36
1,150.43
1,138.49
362,135
7,542.12
mai Index
649.42
-9.51
-1.44
656.31
649.09
1,548,942
3,090.44