หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 26/05/2015 Time 16:30:49
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,498.97
-9.19
-0.61
1,513.02
1,497.99
7,446,683
26,761.42
SET50 Index
989.65
-6.40
-0.64
1,000.21
988.88
632,971
14,085.08
SET100 Index
2,196.46
-14.13
-0.64
2,219.22
2,194.81
1,069,231
16,955.32
SETHD Index
1,182.69
-4.12
-0.35
1,194.09
1,181.06
249,296
5,927.16
mai Index
652.08
-6.15
-0.93
660.45
651.48
659,998
2,017.34