หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 21/10/2014 Time 17:16:01
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,526.14
-0.53
-0.03
1,530.84
1,520.89
15,650,242
36,278.40
SET50 Index
1,014.79
+0.27
+0.03
1,017.66
1,010.74
762,790
17,657.19
SET100 Index
2,247.41
-1.48
-0.07
2,255.51
2,239.11
2,627,392
24,022.64
SETHD Index
1,198.02
-2.65
-0.22
1,205.11
1,191.84
249,516
7,813.64
mai Index
672.41
-2.06
-0.31
677.02
670.94
2,794,498
7,127.68