หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 30/09/2014 Time 23:00:07
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,585.67
-0.12
-0.01
1,592.79
1,581.17
13,210,240
49,519.30
SET50 Index
1,057.22
+0.72
+0.07
1,062.06
1,053.13
897,406
25,308.46
SET100 Index
2,344.78
+0.80
+0.03
2,354.96
2,336.31
1,707,321
31,188.54
SETHD Index
1,253.50
+3.79
+0.30
1,258.39
1,246.17
348,107
12,725.75
mai Index
698.26
-0.50
-0.07
705.87
698.04
1,700,725
6,083.74