หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 27/04/2015 Time 14:03:50
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,557.72
+2.26
+0.15
1,562.64
1,552.21
4,511,361
18,756.30
SET50 Index
1,029.66
+1.25
+0.12
1,033.32
1,025.38
518,573
11,073.17
SET100 Index
2,291.18
+3.46
+0.15
2,298.49
2,281.70
839,364
13,112.04
SETHD Index
1,229.74
+4.62
+0.38
1,234.00
1,222.02
228,854
6,575.97
mai Index
705.45
-0.67
-0.09
709.05
701.76
366,453
899.71