หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 31/10/2014 Time 22:59:58
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,584.16
+18.81
+1.20
1,584.35
1,567.27
22,633,670
47,565.23
SET50 Index
1,053.22
+15.85
+1.53
1,053.22
1,038.47
648,222
20,479.83
SET100 Index
2,333.46
+33.11
+1.44
2,333.50
2,303.40
1,617,891
25,902.25
SETHD Index
1,241.59
+21.16
+1.73
1,241.59
1,220.65
304,063
11,415.14
mai Index
723.78
+5.64
+0.79
728.82
720.48
2,756,957
10,773.27