หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 24/10/2014 Time 23:00:02
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,539.91
+7.19
+0.47
1,540.92
1,534.81
12,782,627
41,724.82
SET50 Index
1,022.37
+3.95
+0.39
1,024.69
1,018.31
535,580
23,084.92
SET100 Index
2,266.00
+9.65
+0.43
2,270.19
2,257.37
1,457,356
27,177.62
SETHD Index
1,200.27
+3.56
+0.30
1,206.53
1,195.07
342,818
15,039.27
mai Index
699.67
+13.57
+1.98
702.13
689.76
2,656,067
7,064.51