หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 03/03/2015 Time 15:47:15
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,576.50
-5.64
-0.36
1,582.67
1,570.03
14,617,450
42,988.48
SET50 Index
1,037.07
-2.40
-0.23
1,039.39
1,031.16
755,347
17,604.10
SET100 Index
2,313.04
-6.61
-0.28
2,320.04
2,301.11
1,704,772
23,386.96
SETHD Index
1,200.19
-3.78
-0.31
1,201.71
1,192.94
465,175
8,386.80
mai Index
785.42
-15.93
-1.99
806.88
785.12
1,162,983
2,704.38