หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 01/09/2014 Time 14:26:34
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,569.10
+7.47
+0.48
1,571.08
1,566.53
4,224,630
23,266.61
SET50 Index
1,049.18
+4.93
+0.47
1,050.76
1,047.05
447,876
8,250.87
SET100 Index
2,324.71
+11.47
+0.50
2,327.90
2,320.07
1,083,679
14,104.02
SETHD Index
1,234.96
+8.23
+0.67
1,236.87
1,231.07
101,773
3,885.24
mai Index
650.02
+12.09
+1.90
650.61
643.40
1,376,150
4,991.41