หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 19/12/2014 Time 23:00:05
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,514.35
-2.44
-0.16
1,528.05
1,505.10
13,092,085
57,702.52
SET50 Index
1,011.06
-2.08
-0.21
1,021.42
1,003.72
815,946
26,514.12
SET100 Index
2,237.38
-4.90
-0.22
2,260.80
2,221.81
3,342,295
38,810.74
SETHD Index
1,168.55
-4.79
-0.41
1,180.87
1,157.51
416,859
13,655.91
mai Index
717.23
-3.34
-0.46
729.66
715.52
2,598,314
8,318.39