หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 24/04/2014 Time 09:32:16
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,423.39
-
-
-
-
-
-
SET50 Index
966.50
-
-
-
-
-
-
SET100 Index
2,124.67
-
-
-
-
-
-
SETHD Index
1,159.34
-
-
-
-
-
-
mai Index
414.83
-
-
-
-
-
-