หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 23/07/2014 Time 20:43:54
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,541.56
+20.75
+1.36
1,541.76
1,526.45
25,377,978
47,606.74
SET50 Index
1,033.86
+14.14
+1.39
1,033.86
1,024.00
866,164
20,943.98
SET100 Index
2,284.98
+33.59
+1.49
2,284.98
2,261.23
2,890,418
32,808.34
SETHD Index
1,237.22
+14.23
+1.16
1,237.22
1,227.86
656,857
11,251.09
mai Index
555.46
+10.26
+1.88
555.82
548.00
1,634,662
3,202.13