หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 19/09/2014 Time 22:59:59
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,584.91
+0.68
+0.04
1,592.42
1,582.60
18,487,024
53,390.98
SET50 Index
1,057.43
+0.65
+0.06
1,062.81
1,055.31
1,240,668
27,972.03
SET100 Index
2,347.19
+1.63
+0.07
2,358.65
2,342.68
2,508,713
35,868.34
SETHD Index
1,265.23
+5.79
+0.46
1,265.23
1,257.40
439,182
10,951.16
mai Index
687.62
-2.45
-0.36
695.52
685.12
3,103,951
8,804.34