หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 31/03/2015 Time 22:26:36
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,505.94
+9.43
+0.63
1,509.33
1,498.89
52,941,465
35,904.43
SET50 Index
997.66
+4.39
+0.44
1,001.88
993.58
831,537
21,612.20
SET100 Index
2,215.40
+11.59
+0.53
2,223.50
2,205.64
1,676,532
26,614.82
SETHD Index
1,159.97
+3.64
+0.31
1,165.91
1,155.67
410,730
9,906.52
mai Index
671.10
+5.67
+0.85
673.18
666.30
589,216
1,388.54