หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 04/09/2015 Time 23:00:03
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,370.75
-12.73
-0.92
1,381.68
1,368.89
11,714,660
34,133.90
SET50 Index
892.34
-11.22
-1.24
901.12
890.29
1,208,822
20,129.81
SET100 Index
1,980.31
-23.86
-1.19
1,998.94
1,976.51
1,930,905
23,121.65
SETHD Index
995.38
-11.74
-1.17
1,004.82
993.54
780,814
11,681.25
mai Index
577.99
-4.27
-0.73
584.97
576.52
1,539,294
3,507.58