หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 26/11/2014 Time 16:37:00
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,590.84
-5.96
-0.37
1,599.73
1,589.65
24,405,713
56,910.22
SET50 Index
1,069.01
-1.58
-0.15
1,073.79
1,067.43
792,910
21,289.32
SET100 Index
2,362.48
-4.63
-0.20
2,374.40
2,360.58
2,010,988
28,385.04
SETHD Index
1,283.36
-6.41
-0.50
1,292.97
1,282.26
358,846
9,054.75
mai Index
720.80
-6.71
-0.92
730.11
715.14
2,075,634
6,692.53