หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 31/07/2015 Time 23:00:05
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,440.12
+22.63
+1.60
1,440.12
1,423.14
7,740,752
39,143.94
SET50 Index
950.42
+16.83
+1.80
950.42
937.94
1,164,490
26,175.06
SET100 Index
2,102.63
+36.76
+1.78
2,102.63
2,075.02
2,010,594
29,419.83
SETHD Index
1,096.72
+23.88
+2.23
1,096.72
1,079.88
471,319
13,435.17
mai Index
595.18
+4.59
+0.78
596.44
591.85
1,192,054
1,280.93