หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 21/11/2014 Time 22:59:57
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,579.20
+10.52
+0.67
1,581.12
1,567.32
14,423,330
60,181.02
SET50 Index
1,055.78
+9.11
+0.87
1,057.27
1,045.15
1,093,885
26,826.09
SET100 Index
2,334.80
+20.09
+0.87
2,337.98
2,312.02
2,048,018
34,413.03
SETHD Index
1,269.20
+12.64
+1.01
1,271.99
1,255.95
420,470
13,650.22
mai Index
742.19
-1.11
-0.15
747.90
738.35
2,212,643
6,291.23