หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 27/11/2015 Time 13:20:05
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,366.45
+0.64
+0.05
1,368.92
1,362.65
3,367,382
10,393.92
SET50 Index
873.77
-1.05
-0.12
876.81
871.58
522,395
6,260.10
SET100 Index
1,950.01
-1.42
-0.07
1,955.75
1,944.76
605,392
6,780.22
SETHD Index
1,001.06
-3.83
-0.38
1,004.66
998.94
300,621
2,870.12
mai Index
569.74
-1.29
-0.23
571.08
568.49
298,906
422.89