หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 20/10/2014 Time 16:38:15
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,526.67
-2.04
-0.13
1,542.60
1,525.77
11,691,643
36,018.58
SET50 Index
1,014.52
-0.06
-0.01
1,025.02
1,013.66
736,774
18,395.85
SET100 Index
2,248.89
-2.83
-0.13
2,274.27
2,247.12
1,440,334
23,339.42
SETHD Index
1,200.67
-3.08
-0.26
1,215.36
1,198.99
323,424
7,763.71
mai Index
674.47
+0.43
+0.06
682.74
674.47
2,372,723
6,330.17