หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 03/07/2015 Time 23:00:01
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,489.59
-2.03
-0.14
1,495.37
1,485.50
7,988,950
36,792.66
SET50 Index
979.10
-1.09
-0.11
983.51
974.97
1,142,770
20,251.16
SET100 Index
2,175.92
-3.27
-0.15
2,186.21
2,167.93
1,824,788
23,790.37
SETHD Index
1,158.10
-0.82
-0.07
1,162.81
1,151.40
539,810
9,562.33
mai Index
658.93
-1.40
-0.21
664.60
658.93
2,009,246
4,159.96