หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 18/04/2014 Time 23:00:04
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,409.18
+0.40
+0.03
1,414.97
1,407.89
5,553,238
25,137.06
SET50 Index
957.17
-0.06
-0.01
961.80
956.19
909,656
16,439.30
SET100 Index
2,104.15
+0.17
+0.01
2,114.32
2,101.75
2,007,259
19,905.49
SETHD Index
1,150.23
-1.69
-0.15
1,156.95
1,149.44
296,211
6,980.15
mai Index
409.38
+1.51
+0.37
412.34
408.29
632,637
860.77