หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date - Time -
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,520.81
-
-
-
-
-
-
SET50 Index
1,019.72
-
-
-
-
-
-
SET100 Index
2,251.39
-
-
-
-
-
-
SETHD Index
1,222.99
-
-
-
-
-
-
mai Index
545.20
-
-
-
-
-
-