หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 26/11/2015 Time 21:07:50
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,365.81
-15.65
-1.13
1,386.13
1,363.61
8,689,761
33,676.79
SET50 Index
874.82
-11.37
-1.28
889.93
872.94
1,497,326
21,757.03
SET100 Index
1,951.43
-23.86
-1.21
1,983.52
1,946.49
1,958,426
24,183.48
SETHD Index
1,004.89
-9.35
-0.92
1,019.21
1,003.41
624,967
8,844.66
mai Index
571.03
-7.49
-1.29
581.04
568.86
578,436
1,164.30