หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 31/03/2015 Time 15:24:59
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,507.72
+11.21
+0.75
1,509.33
1,498.89
14,947,611
20,490.10
SET50 Index
999.61
+6.34
+0.64
1,001.88
993.58
512,485
12,746.90
SET100 Index
2,219.44
+15.63
+0.71
2,223.50
2,205.64
1,007,946
15,664.98
SETHD Index
1,162.38
+6.05
+0.52
1,165.91
1,155.67
215,204
5,643.21
mai Index
669.46
+4.03
+0.61
672.88
666.30
354,066
775.72