หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 21/04/2015 Time 22:59:54
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,569.35
+9.03
+0.58
1,572.04
1,565.30
7,540,412
39,217.99
SET50 Index
1,040.23
+6.48
+0.63
1,042.31
1,036.62
951,356
22,793.50
SET100 Index
2,313.50
+15.87
+0.69
2,317.35
2,305.12
1,658,790
27,664.72
SETHD Index
1,238.31
+13.37
+1.09
1,239.69
1,229.09
394,836
12,277.27
mai Index
717.51
+3.43
+0.48
721.97
715.37
982,244
3,035.55