หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 08/10/2015 Time 23:00:04
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,392.15
-1.51
-0.11
1,401.84
1,390.00
12,575,607
52,752.95
SET50 Index
907.17
-1.28
-0.14
915.52
905.42
2,062,490
33,742.70
SET100 Index
2,015.09
-3.00
-0.15
2,033.39
2,011.36
3,149,429
37,857.83
SETHD Index
1,022.92
-7.45
-0.72
1,033.81
1,020.81
968,398
14,900.86
mai Index
590.86
+6.42
+1.10
596.53
585.98
820,701
2,213.38