หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 05/03/2015 Time 23:00:02
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,553.33
-9.51
-0.61
1,561.88
1,545.10
15,072,617
67,024.41
SET50 Index
1,022.09
-5.80
-0.56
1,026.93
1,016.62
1,519,228
34,595.35
SET100 Index
2,276.35
-15.98
-0.70
2,289.20
2,264.33
4,134,916
46,238.31
SETHD Index
1,190.09
-1.68
-0.14
1,195.23
1,184.34
892,583
17,775.97
mai Index
761.53
-9.54
-1.24
773.14
756.41
1,040,203
3,325.99