หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 22/05/2015 Time 21:31:56
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,523.86
-2.39
-0.16
1,536.30
1,522.06
6,925,508
38,512.10
SET50 Index
1,007.68
-3.03
-0.30
1,017.93
1,007.48
763,418
23,325.73
SET100 Index
2,236.55
-6.21
-0.28
2,258.51
2,236.02
1,356,672
27,454.79
SETHD Index
1,197.75
-7.31
-0.61
1,215.92
1,197.42
391,160
11,776.71
mai Index
664.74
+0.69
+0.10
670.46
661.66
1,044,427
2,700.05