หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 02/10/2014 Time 21:27:36
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,569.73
-17.62
-1.11
1,587.54
1,565.29
20,551,388
56,637.72
SET50 Index
1,047.78
-10.10
-0.95
1,058.48
1,043.41
1,153,355
27,231.68
SET100 Index
2,320.45
-26.13
-1.11
2,346.62
2,312.17
2,476,874
36,529.07
SETHD Index
1,247.07
-11.25
-0.89
1,262.03
1,242.19
445,142
12,862.37
mai Index
691.49
-13.52
-1.92
707.95
691.49
2,419,290
6,963.80