หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 31/07/2014 Time 20:29:35
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,502.39
-16.40
-1.08
1,525.34
1,501.36
10,084,112
51,231.96
SET50 Index
1,006.97
-12.43
-1.22
1,022.99
1,005.54
1,287,348
30,289.82
SET100 Index
2,225.06
-28.01
-1.24
2,262.43
2,222.87
2,752,579
40,435.31
SETHD Index
1,188.84
-25.36
-2.09
1,212.23
1,186.56
391,401
13,173.81
mai Index
549.11
-19.25
-3.39
571.88
547.98
2,281,442
4,187.03