หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 17/09/2014 Time 22:34:14
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,570.64
+5.23
+0.33
1,575.67
1,562.04
29,790,664
46,568.33
SET50 Index
1,048.39
+4.81
+0.46
1,050.89
1,042.67
917,781
22,576.23
SET100 Index
2,324.46
+9.82
+0.42
2,330.57
2,310.97
1,984,337
31,018.93
SETHD Index
1,251.46
+5.50
+0.44
1,254.44
1,246.18
249,565
11,236.75
mai Index
689.76
+6.18
+0.90
692.24
675.56
2,359,733
8,063.37