หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 10/02/2016 Time 23:00:00
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,304.74
+0.78
+0.06
1,306.35
1,296.02
7,821,570
30,807.05
SET50 Index
822.04
+0.52
+0.06
823.77
814.70
1,022,683
18,713.09
SET100 Index
1,837.64
+1.30
+0.07
1,840.93
1,822.52
1,409,472
21,289.66
SETHD Index
939.45
-2.88
-0.31
941.88
929.75
496,942
8,620.26
mai Index
511.82
+0.80
+0.16
513.31
510.73
1,093,753
2,336.69