หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 27/01/2015 Time 21:20:41
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,589.81
+1.50
+0.09
1,605.67
1,586.94
13,410,556
62,859.26
SET50 Index
1,061.12
-1.81
-0.17
1,073.84
1,058.75
1,392,245
27,414.84
SET100 Index
2,349.92
-1.31
-0.06
2,377.57
2,344.76
3,827,716
41,694.59
SETHD Index
1,201.45
+5.48
+0.46
1,207.60
1,193.08
602,406
11,774.56
mai Index
735.43
-7.23
-0.97
743.85
732.51
1,264,714
4,143.27