หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 22/08/2014 Time 16:49:54
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,556.97
+5.56
+0.36
1,559.21
1,555.01
13,834,980
45,955.97
SET50 Index
1,043.55
+2.75
+0.26
1,046.05
1,042.43
1,598,810
25,337.24
SET100 Index
2,308.42
+6.59
+0.29
2,313.44
2,305.70
2,633,247
32,889.04
SETHD Index
1,244.78
+1.15
+0.09
1,248.16
1,242.58
332,372
9,411.80
mai Index
621.04
+5.74
+0.93
623.01
616.08
1,458,689
3,581.23