หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 24/10/2014 Time 15:26:36
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,539.06
+6.34
+0.41
1,540.92
1,535.44
9,193,612
30,625.47
SET50 Index
1,021.61
+3.19
+0.31
1,024.69
1,020.23
348,366
17,306.30
SET100 Index
2,265.20
+8.85
+0.39
2,270.19
2,260.87
1,014,107
20,150.42
SETHD Index
1,200.41
+3.70
+0.31
1,206.53
1,198.04
250,747
11,778.77
mai Index
698.78
+12.68
+1.85
701.26
689.76
2,242,389
5,621.17