หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
Intraday Chart (ระหว่างวัน) Historical Chart (ย้อนหลัง) Technical Chart (ทางเทคนิค)
(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)
Index 1
Index 2
Stock 1
Stock 2
Date 02/09/2014 Time 18:31:13
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
%เปลี่ยน
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index
1,568.60
+3.25
+0.21
1,572.32
1,565.36
11,910,528
41,377.40
SET50 Index
1,047.85
+1.71
+0.16
1,051.42
1,045.47
1,050,535
16,814.89
SET100 Index
2,323.01
+4.77
+0.21
2,329.84
2,317.30
2,151,347
25,868.07
SETHD Index
1,235.06
+4.94
+0.40
1,238.59
1,231.32
179,438
7,803.65
mai Index
653.49
+3.82
+0.59
659.46
652.72
3,351,454
12,743.45