ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:06:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,812.41 +2.74 +0.15 1,815.33 1,806.79 3,097,055 14,607.81
SET50 1,175.68 +0.71 +0.06 1,178.52 1,172.45 303,463 8,701.88
SET100 2,620.34 +1.61 +0.06 2,625.99 2,613.90 543,685 11,105.38
sSET 1,064.53 +1.33 +0.12 1,065.02 1,055.53 231,644 797.42
SETHD 1,318.11 +1.38 +0.10 1,321.14 1,315.00 77,723 3,243.88
mai 528.73 +2.42 +0.46 529.20 527.17 278,700 693.56
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 621 1,449,603
ไม่เปลี่ยนแปลง 573 1,019,155
ลดลง 469 891,749
สถานะตลาด Open(I)
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่