ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 17/08/2017 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,568.95 +1.43 +0.09 1,570.72 1,564.75 7,842,858 47,001.78
SET50 997.78 -0.73 -0.07 1,000.25 995.82 1,280,550 27,549.83
SET100 2,237.91 +0.31 +0.01 2,241.86 2,232.62 2,029,622 35,727.08
sSET 993.63 +4.30 +0.43 993.96 990.52 490,232 2,855.43
SETHD 1,184.07 +4.15 +0.35 1,188.30 1,179.88 357,173 10,044.85
mai 538.32 +3.55 +0.66 539.19 533.14 1,082,128 2,728.37
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 643 3,587,338
ไม่เปลี่ยนแปลง 452 1,565,224
ลดลง 644 3,483,410
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่