ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 24/02/2017 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.59 -2.73 -0.17 1,568.43 1,561.46 10,857,564 41,604.13
SET50 981.51 -1.13 -0.11 984.23 978.57 1,050,217 25,324.12
SET100 2,214.21 -3.41 -0.15 2,220.27 2,207.94 1,685,028 30,856.51
sSET 1,063.14 +0.81 +0.08 1,064.60 1,060.07 577,931 2,637.45
SETHD 1,208.82 -2.04 -0.17 1,210.23 1,201.61 558,177 10,284.66
mai 621.39 -0.70 -0.11 623.50 619.28 1,209,223 2,780.26
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 539 2,926,030
ไม่เปลี่ยนแปลง 446 3,164,283
ลดลง 790 5,924,162
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1703B  206,825,100 3.75%
2. S5028C1703A  156,221,500 2.83%
3. S5013C1703D  96,496,200 1.75%
4. CBG28C1708A  96,427,900 1.75%
5. TPIP01C1707A  91,394,900 1.66%
6. CBG13C1708A  80,235,600 1.46%
7. S5001C1703F  70,342,000 1.28%
8. CBG01C1704A  68,125,300 1.24%
9. CPF13C1708A  67,515,000 1.22%
10. S5001C1703H  64,385,000 1.17%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1703C  424,303,400 7.70%
2. S5028P1703D  321,312,300 5.83%
3. S5013P1703E  227,550,000 4.13%
4. S5028P1703B  92,220,100 1.67%
5. S5001P1703I  51,450,600 0.93%
6. S5028P1705A  46,652,300 0.85%
7. S5001P1703F  45,155,600 0.82%
8. S5001P1702A  41,658,400 0.76%
9. S5001P1703H  37,748,100 0.68%
10. S5013P1703B  34,030,500 0.62%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1703B  140,372.91 4.85%
2. S5013C1703D  103,238.19 3.56%
3. S5001C1703F  88,771.81 3.06%
4. S5028C1703A  84,632.79 2.92%
5. S5001C1703G  74,902.60 2.59%
6. S5001C1703H  64,503.89 2.23%
7. S5028C1703C  47,749.10 1.65%
8. S5013C1703C  42,117.40 1.45%
9. CBG28C1708A  38,348.69 1.32%
10. S5028C1705A  34,515.86 1.19%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028P1703D  203,146.87 7.01%
2. S5013P1703E  155,097.90 5.35%
3. S5013P1703C  104,724.40 3.62%
4. S5028P1705A  52,996.87 1.83%
5. S5028P1703B  33,690.00 1.16%
6. CBG13P1709A  29,958.71 1.03%
7. S5001P1703I  29,435.51 1.02%
8. S5001P1703H  27,298.49 0.94%
9. S5013P1703F  25,895.74 0.89%
10. S5001P1703F  21,797.38 0.75%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS