ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 23/06/2017 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,582.36 +1.45 +0.09 1,585.41 1,581.28 9,453,247 39,211.62
SET50 996.26 +1.30 +0.13 998.28 994.93 1,232,427 22,403.39
SET100 2,251.44 +2.52 +0.11 2,256.21 2,249.35 1,927,443 28,410.35
sSET 1,047.12 +1.20 +0.11 1,050.53 1,046.67 848,800 2,916.97
SETHD 1,212.30 +1.68 +0.14 1,215.29 1,209.28 512,664 7,768.40
mai 576.92 -0.16 -0.03 580.00 576.58 990,657 2,130.99
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 485 3,664,416
ไม่เปลี่ยนแปลง 554 3,796,944
ลดลง 676 2,862,336
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001C1706G  142,666,000 4.83%
2. S5013C1706D  103,493,900 3.51%
3. S5028C1709B  80,229,000 2.72%
4. S5001C1706F  69,371,700 2.35%
5. S5028C1707A  65,389,600 2.22%
6. DTAC13C1708A  36,628,900 1.24%
7. S5013C1709B  35,466,800 1.20%
8. S5001C1706H  32,178,800 1.09%
9. DTAC01C1707A  30,589,900 1.04%
10. TASC28C1712A  27,612,300 0.94%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1706D  299,910,500 10.16%
2. S5028P1709B  108,997,800 3.69%
3. S5028P1709A  43,463,400 1.47%
4. S5001P1707B  34,403,000 1.17%
5. DTAC01P1707A  28,596,400 0.97%
6. S5001P1706F  27,837,600 0.94%
7. S5013P1709B  23,691,900 0.80%
8. S5028P1707A  22,448,000 0.76%
9. S5001P1706G  19,079,200 0.65%
10. DTAC01P1710A  13,428,500 0.45%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001C1706G  75,898.62 4.96%
2. S5001C1706F  71,534.68 4.67%
3. S5013C1706D  65,494.79 4.28%
4. S5028C1709B  56,987.77 3.72%
5. S5013C1709B  27,268.40 1.78%
6. DTAC01C1707A  25,265.13 1.65%
7. S5028C1709A  24,080.93 1.57%
8. S5028C1707A  22,886.36 1.50%
9. DTAC13C1712A  20,390.81 1.33%
10. TASC28C1712A  19,256.07 1.26%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1706D  107,949.03 7.05%
2. S5028P1709B  80,657.87 5.27%
3. S5028P1709A  46,071.20 3.01%
4. S5001P1707B  26,490.21 1.73%
5. S5001P1706F  18,652.32 1.22%
6. S5013P1709B  17,512.48 1.14%
7. S5028P1707A  7,183.56 0.47%
8. TASC01P1709A  6,997.30 0.46%
9. KBAN28P1711A  6,388.20 0.42%
10. S5001P1709F  6,042.42 0.39%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS