ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 19/06/2018 23:22:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.54 -40.14 -2.39 1,674.28 1,633.72 16,028,558 84,628.60
SET50 1,071.96 -28.29 -2.57 1,096.99 1,067.58 2,318,462 64,010.78
SET100 2,377.58 -63.84 -2.61 2,433.12 2,367.96 3,706,025 71,310.18
sSET 895.30 -20.39 -2.23 913.32 886.13 457,501 1,275.20
SETHD 1,221.46 -28.12 -2.25 1,248.59 1,216.87 1,288,179 27,645.69
mai 444.32 -10.97 -2.41 454.35 442.62 838,609 1,074.18
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 255 3,082,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 190 890,289
ลดลง 1,537 12,732,066
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1809B  501,293,100 4.83%
2. S5013C1809A  329,877,500 3.18%
3. S5013C1809C  198,835,400 1.91%
4. S5001C1809F  196,044,900 1.89%
5. S5028C1809A  160,602,700 1.55%
6. S5001C1806F  137,344,300 1.32%
7. S5001C1807A  107,859,400 1.04%
8. S5001C1809G  94,969,700 0.91%
9. S5001C1808B  89,632,600 0.86%
10. S5001C1807B  88,233,100 0.85%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028P1809A  293,511,100 2.83%
2. S5028P1806B  279,843,500 2.69%
3. S5001P1806G  237,921,700 2.29%
4. S5013P1809B  225,330,700 2.17%
5. S5001P1809G  214,021,600 2.06%
6. S5001P1809F  117,742,700 1.13%
7. S5013P1806D  61,363,200 0.59%
8. S5013P1809A  51,656,800 0.50%
9. S5028P1807A  47,753,300 0.46%
10. SCB28P1808A  44,434,400 0.43%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1809B  163,793.25 3.19%
2. S5001C1809F  127,518.77 2.48%
3. S5013C1809A  61,347.80 1.19%
4. S5013C1809C  58,689.41 1.14%
5. S5028C1809A  42,500.07 0.83%
6. KBAN01C1810A  31,721.41 0.62%
7. S5001C1808B  31,082.29 0.61%
8. KBAN13C1811A  30,622.90 0.60%
9. S5001C1807A  29,103.68 0.57%
10. S5001C1809G  28,617.09 0.56%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001P1809G  375,760.47 7.32%
2. S5028P1809A  367,877.45 7.16%
3. S5013P1809B  318,764.66 6.21%
4. S5001P1809F  238,383.19 4.64%
5. S5001P1806G  231,255.90 4.50%
6. S5028P1806B  185,845.23 3.62%
7. S5013P1809A  112,736.77 2.20%
8. S5028P1807A  82,667.04 1.61%
9. S5001P1806I  52,134.64 1.02%
10. S5001P1806F  51,528.87 1.00%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่