ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 16/08/2017 22:59:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.52 +0.33 +0.02 1,568.64 1,562.51 6,999,986 37,627.65
SET50 998.51 -0.65 -0.06 999.71 995.02 923,594 21,316.25
SET100 2,237.60 +0.05 +0.00 2,239.40 2,229.81 1,738,813 28,169.46
sSET 989.33 -3.86 -0.39 993.04 987.92 405,768 2,552.11
SETHD 1,179.92 +0.15 +0.01 1,182.33 1,173.88 291,777 8,458.10
mai 534.77 -0.32 -0.06 536.84 529.82 879,392 1,350.61
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 601 2,998,624
ไม่เปลี่ยนแปลง 436 1,498,624
ลดลง 713 3,337,364
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1709D  117,101,000 3.82%
2. S5001C1709G  86,227,500 2.81%
3. S5001C1709F  54,454,700 1.78%
4. TRUE01C1710A  54,386,100 1.77%
5. S5028C1709B  50,264,100 1.64%
6. KCE01C1711A  39,142,900 1.28%
7. S5013C1709C  38,395,100 1.25%
8. COM713C1802A  28,040,600 0.91%
9. S5001C1708B  27,528,900 0.90%
10. S5001C1709I  26,399,600 0.86%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1709D  97,113,300 3.17%
2. S5028P1710A  57,336,200 1.87%
3. S5028P1709A  54,333,000 1.77%
4. S5001P1709G  43,725,700 1.43%
5. S5001P1709H  40,726,300 1.33%
6. S5001P1709F  37,871,700 1.24%
7. BEAU01P1711A  26,209,000 0.86%
8. DTAC01P1710A  21,876,700 0.71%
9. AOT01P1710A  19,751,300 0.64%
10. S5028P1709B  17,131,800 0.56%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1709D  96,565.42 6.91%
2. S5001C1709G  60,486.77 4.33%
3. S5001C1709F  56,190.84 4.02%
4. S5001C1708B  18,546.37 1.33%
5. S5028C1709B  15,805.80 1.13%
6. S5001C1709I  15,670.90 1.12%
7. AOT01C1710A  13,816.20 0.99%
8. ADVA01C1710A  13,674.56 0.98%
9. ITD28C1803A  13,591.81 0.97%
10. KCE13C1803A  13,363.69 0.96%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1709D  63,611.67 4.55%
2. S5028P1709A  42,631.27 3.05%
3. S5028P1710A  39,379.58 2.82%
4. S5001P1709F  28,858.49 2.06%
5. S5001P1709G  19,219.22 1.37%
6. S5001P1709H  15,800.78 1.13%
7. TRUE01P1710A  10,559.99 0.76%
8. BA01P1712A  7,089.68 0.51%
9. ADVA13P1711A  5,434.97 0.39%
10. THAI01P1709A  5,317.13 0.38%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่