ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 21/02/2018 12:25:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,806.92 +5.90 +0.33 1,814.83 1,803.66 7,072,329 48,559.48
SET50 1,176.12 +7.02 +0.60 1,180.27 1,172.97 2,486,844 39,003.48
SET100 2,617.31 +13.08 +0.50 2,627.85 2,611.44 2,897,897 42,619.89
sSET 1,055.19 +4.35 +0.41 1,061.39 1,047.46 314,885 1,119.56
SETHD 1,331.44 +19.86 +1.51 1,336.13 1,323.02 225,024 14,964.31
mai 522.13 -2.14 -0.41 526.34 522.12 373,772 1,067.58
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 444 1,933,244
ไม่เปลี่ยนแปลง 489 617,567
ลดลง 898 2,881,794
สถานะตลาด Open(I)
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. PTT28C1807A  64,142,200 2.06%
2. PTT13C1807A  55,735,900 1.79%
3. PTT01C1804A  50,403,600 1.62%
4. S5028C1803B  45,244,600 1.45%
5. S5013C1803F  35,265,900 1.13%
6. S5013C1803D  29,114,600 0.93%
7. KTC13C1809A  28,405,700 0.91%
8. BEAU28C1806A  27,694,900 0.89%
9. S5028C1804A  26,878,900 0.86%
10. PTT01C1808A  26,512,600 0.85%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1803E  212,474,800 6.82%
2. S5028P1803D  55,648,700 1.79%
3. PTT01P1804A  50,417,800 1.62%
4. S5001P1803H  43,226,500 1.39%
5. S5028P1803C  38,076,800 1.22%
6. S5013P1803D  35,530,000 1.14%
7. S5013P1803A  34,523,500 1.11%
8. PTT01P1808A  28,161,400 0.90%
9. PTT01P1808B  26,444,700 0.85%
10. PTT13P1807A  22,377,900 0.72%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. PTT01C1804A  44,310.89 2.83%
2. S5001C1803G  34,695.69 2.22%
3. PTT13C1807A  28,128.42 1.80%
4. PTT28C1807A  27,427.22 1.75%
5. S5028C1803B  23,401.79 1.50%
6. PTT01C1808A  21,078.18 1.35%
7. S5028C1804A  20,945.65 1.34%
8. S5001C1803H  18,636.07 1.19%
9. KTC13C1809A  16,711.72 1.07%
10. S5001C1803F  15,435.46 0.99%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1803E  131,277.88 8.40%
2. S5028P1803D  29,502.44 1.89%
3. S5001P1803H  21,642.38 1.38%
4. PTT01P1808A  19,760.35 1.26%
5. PTT01P1808B  10,982.34 0.70%
6. PTG01P1805A  10,511.37 0.67%
7. CBG01P1806A  10,141.92 0.65%
8. S5001P1804A  10,061.56 0.64%
9. S5028P1803C  9,217.60 0.59%
10. PTT01P1804A  7,997.17 0.51%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่