ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028C1801A  171,648,400 3.15%
2. S5013C1712D  145,724,300 2.67%
3. S5028C1712B  121,306,300 2.22%
4. S5028C1712C  105,396,000 1.93%
5. IVL28C1803A  70,217,000 1.29%
6. S5013C1803A  66,736,900 1.22%
7. S5001C1712F  66,208,000 1.21%
8. S5001C1712H  64,817,800 1.19%
9. BANP13C1802A  59,892,600 1.10%
10. S5013C1803B  46,577,300 0.85%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1803B  214,768,800 3.94%
2. S5013P1712E  190,054,300 3.48%
3. S5013P1803A  129,435,200 2.37%
4. S5028P1712D  49,917,400 0.91%
5. S5028P1712E  48,651,800 0.89%
6. BEAU01P1804A  46,396,600 0.85%
7. S5028P1801A  43,884,600 0.80%
8. S5001P1712H  42,279,500 0.77%
9. S5001P1712F  39,763,300 0.73%
10. S5001P1801A  33,172,600 0.61%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001C1712F  115,515.56 4.16%
2. S5028C1801A  107,866.04 3.88%
3. S5013C1803A  75,504.87 2.72%
4. S5028C1712B  73,251.40 2.64%
5. S5001C1712G  57,390.21 2.07%
6. S5013C1712D  48,989.80 1.76%
7. IVL28C1803A  41,533.26 1.50%
8. S5013C1803B  37,633.88 1.36%
9. IVL01C1803A  36,992.07 1.33%
10. S5001C1712H  34,992.53 1.26%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1803B  132,190.43 4.76%
2. S5013P1803A  126,986.58 4.57%
3. S5013P1712E  61,293.88 2.21%
4. S5001P1712H  38,134.09 1.37%
5. S5001P1801A  24,243.67 0.87%
6. S5028P1712E  21,008.62 0.76%
7. S5028P1801A  20,026.63 0.72%
8. S5001P1803G  14,490.79 0.52%
9. S5001P1801B  13,257.06 0.48%
10. S5001P1803F  12,703.61 0.46%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่