ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.88 +4.91 +0.31 1,584.73 1,574.14 9,291,985 51,767.28
SET50 1,001.52 +3.89 +0.39 1,005.43 996.41 1,130,886 29,687.11
SET100 2,255.19 +8.93 +0.40 2,263.40 2,244.51 1,580,162 33,374.95
sSET 1,048.11 +2.73 +0.26 1,048.66 1,045.82 503,840 2,307.71
SETHD 1,251.17 +11.33 +0.91 1,253.36 1,241.25 386,800 10,919.26
mai 595.02 +1.50 +0.25 596.88 594.44 1,164,791 1,970.49
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 623 4,641,456
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,494,151
ลดลง 586 3,120,300
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1706C  251,981,700 6.33%
2. S5028C1706A  178,443,900 4.49%
3. S5013C1706B  117,555,900 2.95%
4. S5028C1705A  95,280,200 2.40%
5. CBG28C1709A  80,690,800 2.03%
6. S5001C1706G  78,918,600 1.98%
7. CBG13C1709A  68,558,000 1.72%
8. CBG13C1708A  62,852,500 1.58%
9. BANP28C1709A  49,042,000 1.23%
10. CBG01C1704A  48,501,400 1.22%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028P1706A  232,782,200 5.85%
2. S5013P1706B  129,500,700 3.26%
3. S5013P1706C  45,901,400 1.15%
4. S5001P1704B  45,578,300 1.15%
5. S5001P1706G  40,929,200 1.03%
6. S5028P1705A  33,333,500 0.84%
7. S5001P1706F  29,499,500 0.74%
8. S5013P1706A  28,560,200 0.72%
9. S5001P1704A  17,371,100 0.44%
10. S5013P1705A  15,348,300 0.39%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1706C  272,584.10 11.40%
2. S5028C1706A  161,508.50 6.75%
3. S5013C1706B  107,587.20 4.50%
4. S5001C1706G  103,788.68 4.34%
5. S5001C1706F  63,106.80 2.64%
6. S5028C1705A  54,441.02 2.28%
7. CBG28C1709A  42,577.28 1.78%
8. CBG13C1709A  38,080.39 1.59%
9. BANP28C1709A  23,392.38 0.98%
10. S5013C1705A  19,527.13 0.82%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028P1706A  144,773.52 6.05%
2. S5013P1706B  77,683.71 3.25%
3. S5001P1706G  39,914.05 1.67%
4. S5001P1706F  31,914.83 1.33%
5. S5013P1706C  26,778.27 1.12%
6. S5001P1704B  25,468.19 1.06%
7. S5013P1706A  24,379.39 1.02%
8. S5028P1705A  23,013.00 0.96%
9. S5001P1704A  11,128.78 0.47%
10. S5013P1705A  9,721.85 0.41%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS