ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 24/05/2017 18:30:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,566.15 +1.46 +0.09 1,567.92 1,563.49 7,994,373 39,943.89
SET50 991.62 +0.93 +0.09 993.48 989.58 805,493 21,914.52
SET100 2,236.58 +1.60 +0.07 2,240.94 2,233.13 1,481,738 27,169.73
sSET 1,015.61 +2.87 +0.28 1,018.32 1,013.70 386,275 2,129.06
SETHD 1,216.14 -2.28 -0.19 1,220.08 1,214.48 272,434 6,123.12
mai 569.26 +4.07 +0.72 569.26 567.18 983,342 3,010.76
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 598 4,056,983
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,114,971
ลดลง 609 2,692,280
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1706C  351,495,500 8.93%
2. S5028C1706A  202,542,000 5.14%
3. S5001C1706F  146,731,300 3.73%
4. S5013C1706D  75,664,300 1.92%
5. THAI28C1711A  66,128,700 1.68%
6. THAI01C1709A  66,091,600 1.68%
7. UV13C1706A  64,847,400 1.65%
8. S5028C1707A  61,472,000 1.56%
9. S5013C1706B  58,601,800 1.49%
10. S5001C1706G  56,194,300 1.43%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1706D  151,809,300 3.86%
2. S5028P1706B  78,006,300 1.98%
3. S5001P1706H  69,720,000 1.77%
4. S5028P1707A  66,999,000 1.70%
5. S5001P1705B  66,992,700 1.70%
6. S5001P1706F  62,879,300 1.60%
7. S5013P1706E  36,052,000 0.92%
8. DTAC01P1707A  26,617,400 0.68%
9. S5028P1709A  26,372,000 0.67%
10. CPN01P1707A  21,472,300 0.55%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001C1706F  160,024.15 7.65%
2. S5013C1706C  151,149.82 7.23%
3. S5028C1706A  89,218.06 4.27%
4. S5013C1706D  55,363.36 2.65%
5. S5001C1706G  49,071.53 2.35%
6. THAI01C1709A  34,471.16 1.65%
7. S5028C1707A  34,393.90 1.64%
8. THAI28C1711A  33,581.63 1.61%
9. UV13C1706A  25,883.62 1.24%
10. S5013C1706B  25,206.92 1.21%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1706D  134,098.93 6.41%
2. S5001P1706F  58,357.91 2.79%
3. S5001P1706H  45,281.22 2.17%
4. S5028P1707A  44,381.58 2.12%
5. S5028P1706B  36,256.59 1.73%
6. S5028P1709A  34,019.43 1.63%
7. S5001P1705B  33,486.52 1.60%
8. S5013P1706E  18,285.93 0.87%
9. THAI01P1709A  17,874.48 0.85%
10. DTAC01P1707A  15,296.26 0.73%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS