ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2018 21:22:23
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1806B  320,858,900 3.63%
2. S5028C1806B  248,013,400 2.80%
3. S5013C1806D  217,185,700 2.45%
4. S5013C1806A  156,182,500 1.77%
5. S5001C1806G  138,719,800 1.57%
6. S5001C1806F  136,480,800 1.54%
7. S5001C1806H  102,525,600 1.16%
8. S5013C1806C  89,345,900 1.01%
9. PTT13C1808A  87,513,900 0.99%
10. S5028C1806A  80,784,000 0.91%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1806A  415,539,500 4.70%
2. S5013P1806B  263,363,300 2.98%
3. S5028P1806B  220,709,600 2.49%
4. S5001P1806F  175,816,000 1.99%
5. S5028P1806A  153,112,900 1.73%
6. S5001P1806I  141,076,900 1.59%
7. S5013P1806C  127,038,800 1.44%
8. S5001P1806G  102,293,400 1.16%
9. S5001P1806H  96,125,400 1.09%
10. S5001P1804B  68,513,700 0.77%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1806D  181,436.52 3.83%
2. S5013C1806B  152,374.54 3.22%
3. S5001C1806F  150,653.08 3.18%
4. S5028C1806B  135,641.78 2.86%
5. S5001C1806H  80,988.23 1.71%
6. S5001C1806G  72,728.59 1.53%
7. S5013C1806A  71,851.14 1.52%
8. S5013C1806C  64,784.87 1.37%
9. PTT01C1808A  39,928.20 0.84%
10. CPAL01C1808A  38,831.60 0.82%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1806A  257,168.50 5.43%
2. S5013P1806B  178,567.79 3.77%
3. S5001P1806F  175,483.95 3.70%
4. S5001P1806H  146,263.96 3.09%
5. S5013P1806C  118,523.64 2.50%
6. S5001P1806I  110,606.54 2.33%
7. S5028P1806A  102,419.08 2.16%
8. S5028P1806B  72,674.20 1.53%
9. S5001P1806G  35,817.93 0.76%
10. EA01P1806A  31,592.48 0.67%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่