ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2017 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,692.58 +9.15 +0.54 1,696.50 1,673.01 11,052,411 68,766.14
SET50 1,079.07 +4.70 +0.44 1,082.21 1,065.27 1,496,418 42,585.39
SET100 2,430.09 +11.84 +0.49 2,437.29 2,399.33 2,750,694 53,341.66
sSET 1,089.45 +12.34 +1.15 1,089.45 1,073.93 553,970 3,752.87
SETHD 1,239.64 +4.78 +0.39 1,243.95 1,223.78 773,005 16,558.89
mai 564.54 +4.05 +0.72 568.92 560.21 547,315 1,521.29
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 881 5,548,968
ไม่เปลี่ยนแปลง 413 1,466,856
ลดลง 666 4,495,110
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C1712D  235,249,500 3.82%
2. S5028C1712C  176,131,200 2.86%
3. S5013C1712E  153,017,500 2.49%
4. S5001C1712G  121,495,900 1.97%
5. S5028C1712B  108,499,400 1.76%
6. S5028C1712D  105,637,600 1.72%
7. S5001C1712F  82,879,200 1.35%
8. S5001C1712H  74,015,100 1.20%
9. S5001C1710B  61,276,500 1.00%
10. BPP13C1802A  59,704,000 0.97%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5028P1712C  214,807,100 3.49%
2. S5013P1712E  194,663,100 3.16%
3. S5028P1712D  116,539,600 1.89%
4. S5013P1712C  115,115,000 1.87%
5. S5013P1712D  101,066,400 1.64%
6. S5001P1712H  71,066,600 1.15%
7. S5001P1712F  62,759,500 1.02%
8. S5013P1712B  62,047,500 1.01%
9. S5001P1712G  55,392,700 0.90%
10. S5028P1712B  37,973,100 0.62%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5001C1712G  163,525.45 4.68%
2. S5013C1712D  142,706.01 4.09%
3. S5001C1712F  126,800.73 3.63%
4. S5028C1712B  90,554.86 2.59%
5. S5028C1712C  80,692.95 2.31%
6. S5001C1710B  75,198.61 2.15%
7. WORK01C1801A  63,574.71 1.82%
8. WORK13C1802A  63,457.28 1.82%
9. S5013C1712E  51,977.10 1.49%
10. S5001C1712H  49,037.71 1.40%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P1712E  160,293.71 4.59%
2. S5028P1712C  137,719.83 3.95%
3. S5001P1712H  94,582.02 2.71%
4. S5028P1712D  82,963.29 2.38%
5. S5001P1712F  43,468.56 1.25%
6. S5013P1712D  41,125.70 1.18%
7. S5013P1712C  29,209.11 0.84%
8. S5001P1712G  24,350.91 0.70%
9. S5028P1712B  13,921.26 0.40%
10. PTTE01P1801A  13,833.56 0.40%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่