กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 24/05/2017 18:42:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,566.15 +1.46 +0.09 1,567.92 1,563.49 7,994,373 39,943.89
SET50 991.62 +0.93 +0.09 993.48 989.58 805,493 21,914.52
SET100 2,236.58 +1.60 +0.07 2,240.94 2,233.13 1,481,738 27,169.73
sSET 1,015.61 +2.87 +0.28 1,018.32 1,013.70 386,275 2,129.06
SETHD 1,216.14 -2.28 -0.19 1,220.08 1,214.48 272,434 6,123.12
mai 569.26 +4.07 +0.72 569.26 567.18 983,342 3,010.76
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 598 4,056,983
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,114,971
ลดลง 609 2,692,280
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย ปรับปรุงเวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,251.35 US/Oz. 24/05/2017
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 34.44 Bht./US 24/05/2017
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,486.01 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ 19,980.88 20,950.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.70 12.70 12.19 12.19 -0.06 -0.49 12.19 12.27 32,200 393.77 12.2367
ABFTH  - - - - - - 1,202.00 1,206.00 - - 1,209.1686
BMSCITH  11.40 11.42 11.39 11.42 +0.01 +0.09 11.41 11.42 89,800 1,024.01 11.4151
CHINA  5.32 5.32 5.32 5.32 -0.04 -0.75 5.31 5.36 1,000 5.32 5.3056
EBANK  - - - - - - - 5.70 - - 5.6820
ECOMM  - - - - - - - - - - 7.4503
EFOOD  - - - - - - - - - - 6.4730
EICT  - - - - - - - - - - 4.7893
ENGY  - - - - - - 5.20 5.23 - - 5.2116
ENY  6.12 6.12 6.08 6.08 +0.03 +0.50 5.00 6.12 5,100 31.02 6.1021
ESET50  - - - - - - 5.23 5.28 - - 5.2553
GLD  1.85 1.86 1.85 1.86 0.00 0.00 1.85 1.86 300,200 555.37 1.8525
TDEX  9.77 9.77 9.76 9.76 +0.01 +0.10 9.76 9.78 21,805 212.94 9.7793
TGOLDETF  4.08 4.08 4.05 4.06 -0.02 -0.49 4.05 4.06 216,100 876.16 4.0816
TH100  4.64 4.64 4.64 4.64 +0.04 +0.87 4.59 4.63 100 0.46 4.6272

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS