กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2017 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,692.58 +9.15 +0.54 1,696.50 1,673.01 11,052,411 68,766.14
SET50 1,079.07 +4.70 +0.44 1,082.21 1,065.27 1,496,418 42,585.39
SET100 2,430.09 +11.84 +0.49 2,437.29 2,399.33 2,750,694 53,341.66
sSET 1,089.45 +12.34 +1.15 1,089.45 1,073.93 553,970 3,752.87
SETHD 1,239.64 +4.78 +0.39 1,243.95 1,223.78 773,005 16,558.89
mai 564.54 +4.05 +0.72 568.92 560.21 547,315 1,521.29
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 881 5,548,968
ไม่เปลี่ยนแปลง 413 1,466,856
ลดลง 666 4,495,110
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,280.25 US/Oz. 20/10/60
16:30
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 33.17 Bht./US 20/10/60
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,183.73 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.12 12.18 12.10 12.10 -0.11 -0.90 12.15 12.17 8,100 98.20 12.1033
ABFTH  - - - - - - 1,236.00 1,244.00 - - 1,243.6014
BMSCITH  12.27 12.44 12.26 12.43 +0.03 +0.24 12.42 12.45 504,700 6,232.51 12.4107
BSET100  10.41 10.48 10.33 10.47 +0.05 +0.48 10.46 10.49 1,362,200 14,189.65 10.4602
CHINA  6.30 6.30 6.27 6.28 -0.02 -0.32 6.27 6.28 76,200 478.45 6.3470
EBANK  5.92 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00 5.87 5.92 200 1.18 5.9202
ECOMM  8.26 8.26 8.26 8.26 +0.10 +1.23 8.26 8.31 200 1.65 8.3143
EFOOD  - - - - - - 6.78 6.88 - - 6.8356
EICT  - - - - - - 5.06 5.19 - - 5.1139
ENGY  5.76 5.76 5.69 5.69 -0.13 -2.23 5.69 5.91 4,900 27.94 5.7022
ENY  6.74 6.74 6.74 6.74 -0.10 -1.46 6.60 7.00 100 0.67 6.7326
ESET50  5.73 5.77 5.73 5.77 +0.01 +0.17 5.77 5.78 1,200 6.88 5.7542
GLD  1.82 1.83 1.82 1.83 +0.01 +0.55 1.82 1.83 23,600 43.09 1.8268
TDEX  10.71 10.75 10.61 10.75 +0.04 +0.37 10.71 10.75 148,248 1,582.53 10.7119
TGOLDETF  4.02 4.03 4.01 4.03 +0.01 +0.25 4.02 4.03 5,100 20.46 4.0109
TH100  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.06 -1.17 3.58 - 2,000 10.10 5.0248

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่