หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
24 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 26 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 17:08:00
ดัชนี SET 1,384.92
(-0.67%)
1,381.46
(-0.25%)
1,365.81
(-1.13%)
1,363.13
(-0.20%)
1,363.13
(-0.20%)
ดัชนี SET50 888.18
(-0.79%)
886.19
(-0.22%)
874.82
(-1.28%)
872.72
(-0.24%)
872.72
(-0.24%)
ดัชนี SET100 1,980.66
(-0.85%)
1,975.29
(-0.27%)
1,951.43
(-1.21%)
1,946.91
(-0.23%)
1,946.91
(-0.23%)
ดัชนี mai 582.23
(-0.84%)
578.52
(-0.64%)
571.03
(-1.29%)
568.11
(-0.51%)
568.11
(-0.51%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 7,619,361.64 7,074,990.90 8,689,761.13 7,123,437.20 7,123,437.20
mai* 666,800.21 654,919.87 578,435.94 645,883.63 645,883.63
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 32,790.96 31,988.35 33,676.79 24,705.52 24,705.52
mai 1,611.48 1,652.02 1,164.30 1,057.65 1,057.65
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,134,710.03 13,103,305.72 12,952,846.82 12,928,645.49 -
mai 358,258.10 356,036.02 351,248.43 349,543.34 -
P/E (เท่า)
SET 24.41 24.34 24.06 24.01 -
mai 59.89 59.51 58.74 58.44 -
P/BV (เท่า)
SET 1.86 1.85 1.83 1.83 -
mai 3.62 3.59 3.55 3.53 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.11 3.12 3.16 3.16 -
mai 0.91 0.92 0.93 0.94 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ