หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
5 ต.ค. 58 6 ต.ค. 58 7 ต.ค. 58 8 ต.ค. 58 9 ต.ค. 58 17:07:00
ดัชนี SET 1,363.17
(+1.25%)
1,370.69
(+0.55%)
1,393.66
(+1.68%)
1,392.15
(-0.11%)
1,411.33
(+1.38%)
ดัชนี SET50 881.81
(+1.55%)
888.08
(+0.71%)
908.45
(+2.29%)
907.17
(-0.14%)
921.20
(+1.55%)
ดัชนี SET100 1,961.60
(+1.47%)
1,975.08
(+0.69%)
2,018.09
(+2.18%)
2,015.09
(-0.15%)
2,046.60
(+1.56%)
ดัชนี mai 574.14
(+0.45%)
575.63
(+0.26%)
584.44
(+1.53%)
590.86
(+1.10%)
595.69
(+0.82%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 7,634,082.13 8,817,480.11 9,148,926.32 12,575,607.04 11,022,691.02
mai* 773,667.65 834,115.50 1,306,599.92 820,701.37 912,554.08
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 36,488.53 38,280.83 49,806.71 52,752.95 54,491.60
mai 1,025.96 1,881.09 2,098.74 2,213.38 2,944.47
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 12,895,946.39 12,968,719.51 13,191,760.32 13,185,185.67 13,368,026.83
mai 346,423.08 347,688.01 352,890.00 356,480.38 359,248.56
P/E (เท่า)
SET 17.96 18.07 18.38 18.39 18.66
mai 56.43 56.58 57.45 58.08 58.55
P/BV (เท่า)
SET 1.82 1.83 1.86 1.86 1.88
mai 3.63 3.64 3.70 3.74 3.77
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.17 3.15 3.10 3.10 3.06
mai 0.95 0.95 0.93 0.92 0.92
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ