สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  16 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 15:25:51
ดัชนี SET 1,821.83
(-0.05%)
1,828.88
(+0.39%)
1,819.32
(-0.52%)
1,821.34
(+0.11%)
1,826.02
(+0.26%)
ดัชนี SET50 1,187.02
(-0.12%)
1,189.89
(+0.24%)
1,182.70
(-0.60%)
1,183.60
(+0.08%)
1,187.31
(+0.31%)
ดัชนี SET100 2,651.92
(-0.09%)
2,659.07
(+0.27%)
2,643.47
(-0.59%)
2,644.86
(+0.05%)
2,652.51
(+0.29%)
ดัชนี sSET 1,074.07
(-0.02%)
1,077.19
(+0.29%)
1,076.58
(-0.06%)
1,085.45
(+0.82%)
1,085.69
(+0.02%)
ดัชนี SETHD 1,336.12
(-0.18%)
1,343.01
(+0.52%)
1,333.31
(-0.72%)
1,329.35
(-0.30%)
1,335.97
(+0.50%)
ดัชนี mai 530.43
(-0.66%)
531.50
(+0.20%)
531.57
(+0.01%)
528.92
(-0.50%)
530.46
(+0.29%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 11,258,328.77 10,172,610.74 11,953,138.66 12,175,588.52 7,365,118.02
mai* 1,059,839.10 649,155.00 730,035.43 1,695,149.82 781,663.28
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 76,866.25 75,216.91 81,813.26 78,059.16 40,328.69
mai 1,924.45 1,627.62 1,665.75 2,326.02 1,307.16
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 18,271,645.06 18,341,970.08 18,245,530.83 18,267,918.81 -
mai 333,231.56 333,899.59 333,868.93 332,099.30 -
P/E (เท่า)
SET 19.77 19.85 19.74 19.76 -
mai 103.52 103.74 103.76 103.24 -
P/BV (เท่า)
SET 2.21 2.22 2.21 2.21 -
mai 2.78 2.79 2.79 2.77 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.58 2.57 2.59 2.58 -
mai 1.44 1.44 1.44 1.45 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่