หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
27 ส.ค. 57 28 ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 1 ก.ย. 57
ดัชนี SET 1,564.58
(+0.28%)
1,559.05
(-0.35%)
1,561.63
(+0.17%)
1,565.35
(+0.24%)
1,565.35
(0.00%)
ดัชนี SET50 1,049.71
(+0.34%)
1,044.40
(-0.51%)
1,044.25
(-0.01%)
1,046.14
(+0.18%)
1,046.14
(0.00%)
ดัชนี SET100 2,320.21
(+0.31%)
2,310.34
(-0.43%)
2,313.24
(+0.13%)
2,318.24
(+0.22%)
2,318.24
(0.00%)
ดัชนี mai 625.78
(+0.74%)
633.49
(+1.23%)
637.93
(+0.70%)
649.67
(+1.84%)
649.67
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 8,423,838.74 8,026,137.14 9,920,179.52 8,403,622.98 -
mai* 2,223,183.46 1,901,215.70 2,034,481.65 2,655,185.19 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 44,848.96 44,240.19 48,744.18 45,185.91 -
mai 9,901.25 7,496.45 7,563.04 8,656.98 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,073,671.04 14,023,780.48 14,037,468.08 14,072,826.79 -
mai 299,279.98 303,141.53 305,362.93 311,053.61 -
P/E (เท่า)
SET 18.14 18.01 18.03 18.09 -
mai 73.36 73.62 74.14 75.50 -
P/BV (เท่า)
SET 2.24 2.23 2.23 2.23 -
mai 4.41 4.46 4.50 4.58 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.88 2.89 2.89 2.88 -
mai 1.12 1.10 1.10 1.08 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ