หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
26 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58 2 ก.ค. 58 3 ก.ค. 58 17:08:01
ดัชนี SET 1,518.03
(-0.09%)
1,511.19
(-0.45%)
1,504.55
(-0.44%)
1,491.62
(-0.86%)
1,489.59
(-0.14%)
ดัชนี SET50 999.11
(-0.16%)
995.93
(-0.32%)
989.21
(-0.67%)
980.19
(-0.91%)
979.10
(-0.11%)
ดัชนี SET100 2,223.14
(-0.15%)
2,214.67
(-0.38%)
2,200.29
(-0.65%)
2,179.19
(-0.96%)
2,175.92
(-0.15%)
ดัชนี mai 665.03
(-0.88%)
658.01
(-1.06%)
656.80
(-0.18%)
660.33
(+0.54%)
658.93
(-0.21%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 7,727,436.09 8,537,639.72 10,902,511.53 10,372,814.52 7,988,950.07
mai* 1,699,442.95 2,979,212.65 2,355,975.31 2,770,158.43 2,009,246.07
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 33,672.79 39,263.73 45,406.30 47,256.19 36,792.66
mai 2,908.90 5,943.84 6,093.55 5,327.86 4,159.96
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,264,627.02 14,201,785.31 14,143,605.59 14,021,386.06 14,003,238.16
mai 404,653.26 401,946.35 401,328.51 404,067.23 402,867.68
P/E (เท่า)
SET 20.28 20.19 20.10 19.92 19.89
mai 63.46 62.89 62.77 63.11 62.97
P/BV (เท่า)
SET 2.06 2.05 2.04 2.02 2.02
mai 4.34 4.31 4.30 4.33 4.32
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.88 2.89 2.91 2.93 2.94
mai 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ