หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
26 ก.ย. 57 29 ก.ย. 57 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 57 2 ต.ค. 57 17:07:00
ดัชนี SET 1,600.16
(+0.51%)
1,585.79
(-0.90%)
1,585.67
(-0.01%)
1,587.35
(+0.11%)
1,569.73
(-1.11%)
ดัชนี SET50 1,069.08
(+0.55%)
1,056.50
(-1.18%)
1,057.22
(+0.07%)
1,057.88
(+0.06%)
1,047.78
(-0.95%)
ดัชนี SET100 2,370.13
(+0.49%)
2,343.98
(-1.10%)
2,344.78
(+0.03%)
2,346.58
(+0.08%)
2,320.45
(-1.11%)
ดัชนี mai 703.83
(+1.12%)
698.76
(-0.72%)
698.26
(-0.07%)
705.01
(+0.97%)
691.49
(-1.92%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 15,692,473.77 15,243,512.65 13,210,239.71 13,194,321.20 20,551,388.45
mai* 2,471,021.99 1,846,283.97 1,700,724.78 2,401,270.42 2,419,289.89
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 44,642.07 60,926.86 49,519.30 50,688.22 56,637.72
mai 8,035.65 5,826.14 6,083.74 6,029.57 6,963.80
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,544,842.72 14,413,594.12 14,427,489.14 14,456,829.77 14,297,679.89
mai 346,790.69 344,466.33 329,491.12 340,532.30 335,441.60
P/E (เท่า)
SET 18.55 18.43 18.45 18.48 18.27
mai 81.35 80.91 75.87 76.61 74.91
P/BV (เท่า)
SET 2.29 2.28 2.28 2.28 2.26
mai 5.09 5.05 5.21 5.26 5.18
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.81 2.83 2.82 2.82 2.85
mai 0.97 0.98 1.02 1.01 1.03
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ