สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  14 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 61 17:07:00
ดัชนี SET 1,695.35
(-0.62%)
1,676.29
(-1.12%)
1,680.96
(+0.28%)
1,690.04
(+0.54%)
1,690.04
(+0.54%)
ดัชนี SET50 1,122.32
(-0.56%)
1,107.78
(-1.30%)
1,110.87
(+0.28%)
1,116.46
(+0.50%)
1,116.46
(+0.50%)
ดัชนี SET100 2,485.01
(-0.55%)
2,452.61
(-1.30%)
2,461.71
(+0.37%)
2,474.51
(+0.52%)
2,474.51
(+0.52%)
ดัชนี sSET 882.86
(-1.53%)
879.74
(-0.35%)
875.19
(-0.52%)
883.83
(+0.99%)
883.83
(+0.99%)
ดัชนี SETHD 1,302.59
(-0.24%)
1,290.51
(-0.93%)
1,291.98
(+0.11%)
1,300.26
(+0.64%)
1,300.26
(+0.64%)
ดัชนี SETCLMV 1,063.85
(-0.94%)
1,045.08
(-1.76%)
1,053.66
(+0.82%)
1,062.14
(+0.80%)
1,062.14
(+0.80%)
ดัชนี SETTHSI 1,084.62
(-0.18%)
1,074.21
(-0.96%)
1,075.00
(+0.07%)
1,081.49
(+0.60%)
1,081.49
(+0.60%)
ดัชนี mai 436.91
(-0.12%)
433.00
(-0.89%)
433.32
(+0.07%)
434.63
(+0.30%)
434.63
(+0.30%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 13,085,134.12 14,452,654.94 14,191,137.31 11,990,339.64 11,990,339.64
mai* 881,747.96 971,298.50 1,150,356.16 538,372.88 538,372.88
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 54,248.54 53,843.76 57,763.90 52,458.98 52,458.98
mai 1,221.82 1,207.81 1,242.38 1,276.21 1,276.21
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,151,239.25 16,958,558.55 17,005,955.36 17,097,451.74 -
mai 279,599.74 277,044.10 277,273.84 278,057.43 -
P/E (เท่า)
SET 17.07 16.59 16.70 16.80 -
mai 69.46 66.16 66.21 66.41 -
P/BV (เท่า)
SET 1.94 1.91 1.92 1.92 -
mai 2.18 2.13 2.14 2.14 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.97 3.00 3.00 2.98 -
mai 1.82 1.83 1.83 1.83 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่