สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  18 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 24 เม.ย. 61 17:08:00
ดัชนี SET 1,771.56
(+0.91%)
1,794.94
(+1.32%)
1,801.28
(+0.35%)
1,790.14
(-0.62%)
1,788.20
(-0.11%)
ดัชนี SET50 1,170.16
(+1.11%)
1,188.65
(+1.58%)
1,194.87
(+0.52%)
1,185.35
(-0.80%)
1,183.41
(-0.16%)
ดัชนี SET100 2,589.39
(+1.15%)
2,628.70
(+1.52%)
2,640.07
(+0.43%)
2,620.45
(-0.74%)
2,617.63
(-0.11%)
ดัชนี sSET 971.53
(-0.18%)
982.06
(+1.08%)
985.86
(+0.39%)
984.03
(-0.19%)
980.65
(-0.34%)
ดัชนี SETHD 1,343.81
(+0.90%)
1,364.52
(+1.54%)
1,372.42
(+0.58%)
1,351.57
(-1.52%)
1,352.82
(+0.09%)
ดัชนี mai 485.65
(+0.56%)
488.12
(+0.51%)
487.86
(-0.05%)
487.44
(-0.09%)
486.60
(-0.17%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 10,749,991.37 13,705,339.50 12,670,590.86 12,341,878.88 13,645,466.05
mai* 1,316,867.90 1,217,596.34 1,011,007.28 533,490.35 696,690.00
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 50,475.43 84,419.52 71,339.62 63,666.29 78,965.70
mai 858.32 1,035.55 912.55 899.10 1,274.93
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,788,588.76 18,024,244.33 18,088,808.27 17,977,162.96 17,953,645.41
mai 308,878.70 310,413.18 310,325.24 309,895.55 309,303.66
P/E (เท่า)
SET 18.24 18.49 18.56 18.44 18.39
mai 92.78 93.32 93.27 93.16 93.03
P/BV (เท่า)
SET 2.06 2.09 2.10 2.08 2.08
mai 2.39 2.41 2.41 2.40 2.40
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.86 2.82 2.81 2.83 2.83
mai 1.68 1.67 1.67 1.67 1.68

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่