หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
17 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57 23 ก.ย. 57 11:18:28
ดัชนี SET 1,570.64
(+0.33%)
1,584.23
(+0.87%)
1,584.91
(+0.04%)
1,589.51
(+0.29%)
1,593.06
(+0.22%)
ดัชนี SET50 1,048.39
(+0.46%)
1,056.78
(+0.80%)
1,057.43
(+0.06%)
1,061.18
(+0.35%)
1,064.08
(+0.27%)
ดัชนี SET100 2,324.46
(+0.42%)
2,345.56
(+0.91%)
2,347.19
(+0.07%)
2,354.28
(+0.30%)
2,360.91
(+0.28%)
ดัชนี mai 689.76
(+0.90%)
690.07
(+0.04%)
687.62
(-0.36%)
686.98
(-0.09%)
686.02
(-0.14%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 29,790,664.03 17,579,231.62 18,487,024.26 26,259,799.40 8,251,510.49
mai* 2,359,732.80 2,805,851.30 3,103,950.63 5,402,576.06 1,453,523.82
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 46,568.33 48,974.27 53,390.98 44,229.36 13,841.80
mai 8,063.37 10,180.34 8,804.34 6,856.15 2,530.58
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,241,788.71 14,368,801.29 14,376,556.85 14,418,281.65 -
mai 335,463.19 338,210.11 336,279.08 336,253.82 -
P/E (เท่า)
SET 18.20 18.36 18.38 18.43 -
mai 80.69 79.31 79.03 78.96 -
P/BV (เท่า)
SET 2.25 2.27 2.27 2.28 -
mai 4.92 4.96 4.94 4.94 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.86 2.84 2.83 2.83 -
mai 1.00 0.99 1.00 1.00 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ