หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
22 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58 26 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 10:49:26
ดัชนี SET 1,523.86
(-0.16%)
1,508.16
(-1.03%)
1,497.98
(-0.67%)
1,500.84
(+0.19%)
1,497.74
(-0.21%)
ดัชนี SET50 1,007.68
(-0.30%)
996.05
(-1.15%)
989.31
(-0.68%)
991.39
(+0.21%)
988.48
(-0.29%)
ดัชนี SET100 2,236.55
(-0.28%)
2,210.59
(-1.16%)
2,195.46
(-0.68%)
2,200.51
(+0.23%)
2,194.29
(-0.28%)
ดัชนี mai 664.74
(+0.10%)
658.23
(-0.98%)
649.69
(-1.30%)
653.95
(+0.66%)
654.75
(+0.12%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 6,925,508.30 5,606,321.22 8,261,019.61 5,542,772.41 1,381,531.51
mai* 1,044,427.20 880,563.46 731,818.68 925,203.44 173,689.56
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 38,512.10 27,732.68 30,006.69 31,750.70 6,261.44
mai 2,700.05 2,337.75 2,206.91 2,045.77 623.03
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,274,978.76 14,130,635.33 14,033,626.12 14,064,068.70 -
mai 398,683.86 395,123.74 389,822.39 393,614.71 -
P/E (เท่า)
SET 20.67 20.46 20.31 20.35 -
mai 63.28 62.66 61.85 62.24 -
P/BV (เท่า)
SET 2.07 2.05 2.03 2.04 -
mai 4.31 4.27 4.21 4.24 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.86 2.89 2.91 2.90 -
mai 0.86 0.87 0.88 0.88 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ