หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
18 พ.ย. 57 19 พ.ย. 57 20 พ.ย. 57 21 พ.ย. 57 21 พ.ย. 57 17:09:01
ดัชนี SET 1,581.27
(+0.78%)
1,577.55
(-0.24%)
1,568.68
(-0.56%)
1,579.20
(+0.67%)
1,579.20
(+0.67%)
ดัชนี SET50 1,056.37
(+0.96%)
1,053.86
(-0.24%)
1,046.67
(-0.68%)
1,055.78
(+0.87%)
1,055.78
(+0.87%)
ดัชนี SET100 2,335.39
(+0.97%)
2,329.64
(-0.25%)
2,314.71
(-0.64%)
2,334.80
(+0.87%)
2,334.80
(+0.87%)
ดัชนี mai 747.60
(+0.28%)
740.27
(-0.98%)
743.30
(+0.41%)
742.19
(-0.15%)
742.19
(-0.15%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 16,838,968.55 12,312,274.23 13,079,569.97 14,423,330.48 14,423,330.48
mai* 2,640,224.42 4,791,693.20 2,916,884.10 2,212,642.98 2,212,642.98
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 51,048.15 40,277.90 41,458.77 60,181.02 60,181.02
mai 6,759.89 16,582.96 8,803.49 6,291.23 6,291.23
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,500,536.71 14,464,707.27 14,385,522.35 14,511,691.94 -
mai 386,524.42 396,997.26 395,704.02 394,585.89 -
P/E (เท่า)
SET 18.79 18.75 18.64 18.79 -
mai 70.63 65.89 67.25 67.50 -
P/BV (เท่า)
SET 2.23 2.22 2.21 2.23 -
mai 5.56 5.74 5.81 5.84 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.81 2.82 2.83 2.81 -
mai 0.88 0.85 0.84 0.83 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ