หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
21 เม.ย. 58 22 เม.ย. 58 23 เม.ย. 58 24 เม.ย. 58 24 เม.ย. 58 17:10:01
ดัชนี SET 1,569.35
(+0.58%)
1,552.01
(-1.10%)
1,544.84
(-0.46%)
1,544.84
(0.00%)
1,555.46
(+0.69%)
ดัชนี SET50 1,040.23
(+0.63%)
1,024.61
(-1.50%)
1,019.38
(-0.51%)
1,028.41
(+0.89%)
1,028.41
(+0.89%)
ดัชนี SET100 2,313.50
(+0.69%)
2,281.62
(-1.38%)
2,268.97
(-0.55%)
2,287.72
(+0.83%)
2,287.72
(+0.83%)
ดัชนี mai 717.51
(+0.48%)
712.60
(-0.68%)
707.99
(-0.65%)
706.12
(-0.26%)
706.12
(-0.26%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 7,540,412.42 7,638,296.10 8,678,627.85 8,500,672.00 8,500,672.00
mai* 982,244.45 1,509,917.56 1,398,617.99 871,583.08 871,583.08
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 39,217.99 42,893.94 49,117.74 36,044.33 36,044.33
mai 3,035.55 3,178.69 3,405.68 1,927.87 1,927.87
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,714,352.49 14,551,587.16 14,478,914.70 14,587,592.21 -
mai 429,456.01 426,653.19 423,785.25 422,742.37 -
P/E (เท่า)
SET 21.78 21.54 21.43 21.59 -
mai 76.74 76.23 75.77 75.62 -
P/BV (เท่า)
SET 2.20 2.18 2.17 2.18 -
mai 5.11 5.08 5.05 5.04 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.77 2.79 2.81 2.79 -
mai 0.81 0.81 0.82 0.82 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ