หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
16 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 18 ธ.ค. 57 19 ธ.ค. 57
ดัชนี SET 1,461.74
(-1.13%)
1,480.20
(+1.26%)
1,516.79
(+2.47%)
1,514.35
(-0.16%)
1,514.35
(0.00%)
ดัชนี SET50 971.70
(-1.79%)
985.06
(+1.37%)
1,013.14
(+2.85%)
1,011.06
(-0.21%)
1,011.06
(0.00%)
ดัชนี SET100 2,151.35
(-1.57%)
2,181.12
(+1.38%)
2,242.28
(+2.80%)
2,237.38
(-0.22%)
2,237.38
(0.00%)
ดัชนี mai 688.66
(+0.82%)
702.09
(+1.95%)
720.57
(+2.63%)
717.23
(-0.46%)
717.23
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,986,307.62 15,020,544.91 15,670,072.04 13,092,084.70 -
mai* 1,072,178.13 1,709,250.80 1,725,986.16 2,598,314.21 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 75,869.17 63,479.09 52,120.15 57,702.52 -
mai 4,037.63 5,716.54 5,190.19 8,318.39 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,462,929.31 13,632,975.01 13,978,465.19 13,954,417.08 -
mai 368,989.14 375,534.84 384,709.39 387,153.15 -
P/E (เท่า)
SET 17.35 17.58 18.02 17.99 -
mai 68.06 69.41 71.15 71.13 -
P/BV (เท่า)
SET 2.07 2.10 2.15 2.15 -
mai 5.46 5.56 5.70 5.75 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.02 2.98 2.91 2.91 -
mai 0.90 0.88 0.86 0.85 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ