หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
23 มี.ค. 58 24 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58 26 มี.ค. 58 27 มี.ค. 58 17:07:00
ดัชนี SET 1,520.01
(-0.65%)
1,514.45
(-0.37%)
1,512.80
(-0.11%)
1,496.41
(-1.08%)
1,495.22
(-0.08%)
ดัชนี SET50 1,006.03
(-0.46%)
1,005.12
(-0.09%)
1,002.56
(-0.25%)
992.82
(-0.97%)
993.33
(+0.05%)
ดัชนี SET100 2,234.73
(-0.60%)
2,231.26
(-0.16%)
2,227.20
(-0.18%)
2,202.58
(-1.11%)
2,202.41
(-0.01%)
ดัชนี mai 703.38
(-2.21%)
686.47
(-2.40%)
688.86
(+0.35%)
668.45
(-2.96%)
664.44
(-0.60%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 16,685,354.56 14,812,362.62 8,420,965.46 9,841,326.10 7,941,279.88
mai* 1,178,105.36 1,082,650.04 689,677.46 873,737.85 858,537.92
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 35,767.56 46,645.35 32,704.51 35,124.26 33,356.34
mai 3,043.17 3,026.64 2,036.04 2,947.56 2,348.51
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,227,150.08 14,192,118.86 14,179,144.54 14,025,657.13 14,014,553.58
mai 417,277.04 407,212.50 408,658.14 396,437.58 393,894.80
P/E (เท่า)
SET 21.04 20.98 20.95 20.72 20.70
mai 75.42 73.61 73.87 71.68 71.11
P/BV (เท่า)
SET 2.13 2.12 2.12 2.10 2.10
mai 5.02 4.90 4.92 4.77 4.74
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.88 2.88 2.88 2.91 2.91
mai 0.84 0.83 0.83 0.85 0.86
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ