หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
28 ต.ค. 57 29 ต.ค. 57 30 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 17:07:00
ดัชนี SET 1,556.53
(+0.56%)
1,562.67
(+0.39%)
1,565.35
(+0.17%)
1,584.16
(+1.20%)
1,584.16
(+1.20%)
ดัชนี SET50 1,031.73
(+0.53%)
1,035.26
(+0.34%)
1,037.37
(+0.20%)
1,053.22
(+1.53%)
1,053.22
(+1.53%)
ดัชนี SET100 2,289.12
(+0.54%)
2,296.56
(+0.33%)
2,300.35
(+0.17%)
2,333.46
(+1.44%)
2,333.46
(+1.44%)
ดัชนี mai 710.12
(+0.77%)
714.42
(+0.61%)
718.14
(+0.52%)
723.78
(+0.79%)
723.78
(+0.79%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 28,714,851.22 41,554,526.21 34,892,938.68 22,633,669.98 22,633,669.98
mai* 3,367,961.46 2,749,726.38 2,949,935.88 2,756,956.99 2,756,956.99
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 51,138.55 51,148.01 41,179.38 47,565.23 47,565.23
mai 6,762.18 7,724.46 10,999.09 10,773.27 10,773.27
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,166,422.06 14,224,024.10 14,249,330.32 14,423,349.24 -
mai 345,124.51 347,202.97 362,393.86 368,703.14 -
P/E (เท่า)
SET 18.15 18.23 18.26 18.49 -
mai 78.89 79.37 77.74 78.30 -
P/BV (เท่า)
SET 2.24 2.25 2.26 2.28 -
mai 5.48 5.51 5.76 5.85 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.87 2.85 2.85 2.82 -
mai 0.98 0.97 0.93 0.92 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ