สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  15 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 17 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60
ดัชนี SET 1,690.26
(-0.73%)
1,691.25
(+0.06%)
1,709.38
(+1.07%)
1,714.38
(+0.29%)
1,714.38
(0.00%)
ดัชนี SET50 1,075.03
(-0.81%)
1,076.63
(+0.15%)
1,089.23
(+1.17%)
1,090.86
(+0.15%)
1,090.86
(0.00%)
ดัชนี SET100 2,424.25
(-0.76%)
2,426.03
(+0.07%)
2,454.49
(+1.17%)
2,460.19
(+0.23%)
2,460.19
(0.00%)
ดัชนี sSET 1,110.63
(-0.90%)
1,110.27
(-0.03%)
1,119.47
(+0.83%)
1,128.33
(+0.79%)
1,128.33
(0.00%)
ดัชนี SETHD 1,232.97
(-0.77%)
1,233.89
(+0.07%)
1,247.12
(+1.07%)
1,250.21
(+0.25%)
1,250.21
(0.00%)
ดัชนี mai 560.93
(+0.79%)
560.06
(-0.16%)
562.34
(+0.41%)
564.19
(+0.33%)
564.19
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 11,001,064.70 11,528,882.74 9,735,666.32 9,648,574.22 -
mai* 968,071.96 894,906.12 1,048,656.10 1,344,823.73 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 60,963.30 58,163.93 55,336.10 49,170.80 -
mai 1,871.73 1,614.24 1,877.97 2,023.69 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,764,021.18 16,774,948.60 16,955,668.68 17,005,361.81 -
mai 336,048.65 335,687.79 337,073.54 339,758.50 -
P/E (เท่า)
SET 18.17 18.20 18.40 18.46 -
mai 125.46 126.65 127.32 127.73 -
P/BV (เท่า)
SET 2.02 2.02 2.04 2.04 -
mai 2.82 2.79 2.80 2.83 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.84 2.83 2.80 2.79 -
mai 1.44 1.44 1.43 1.43 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่