หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
24 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 28 ก.ค. 57 29 ก.ค. 57 30 ก.ค. 57 17:07:00
ดัชนี SET 1,543.92
(+0.15%)
1,543.85
(-0.00%)
1,538.13
(-0.37%)
1,520.55
(-1.14%)
1,518.79
(-0.12%)
ดัชนี SET50 1,034.98
(+0.11%)
1,033.82
(-0.11%)
1,028.27
(-0.54%)
1,018.53
(-0.95%)
1,019.40
(+0.09%)
ดัชนี SET100 2,287.96
(+0.13%)
2,286.65
(-0.06%)
2,277.51
(-0.40%)
2,252.38
(-1.10%)
2,253.07
(+0.03%)
ดัชนี mai 577.87
(+4.03%)
587.68
(+1.70%)
586.25
(-0.24%)
585.15
(-0.19%)
568.36
(-2.87%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 15,388,910.07 10,911,939.11 9,817,172.62 13,357,364.74 16,514,929.88
mai* 1,736,936.04 1,638,384.95 1,596,667.76 2,220,479.53 2,444,477.15
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 49,763.59 53,139.47 47,461.51 54,004.95 66,044.55
mai 4,880.85 4,676.62 3,545.66 5,056.45 5,218.05
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,894,093.07 13,895,192.11 13,843,811.79 13,684,778.18 13,668,367.59
mai 280,220.03 285,046.84 284,798.76 286,103.67 277,589.95
P/E (เท่า)
SET 18.61 18.60 18.54 18.33 18.30
mai 63.03 64.12 64.01 63.43 61.60
P/BV (เท่า)
SET 2.24 2.24 2.23 2.20 2.20
mai 4.04 4.11 4.11 4.12 4.01
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.91 2.91 2.92 2.97 2.98
mai 1.23 1.21 1.21 1.21 1.24
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ