หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
27 ก.ค. 58 28 ก.ค. 58 29 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58 31 ก.ค. 58 17:07:00
ดัชนี SET 1,412.55
(-1.78%)
1,408.07
(-0.32%)
1,417.49
(+0.67%)
1,440.12
(+1.60%)
1,440.12
(+1.60%)
ดัชนี SET50 926.10
(-1.80%)
926.83
(+0.08%)
933.59
(+0.73%)
950.42
(+1.80%)
950.42
(+1.80%)
ดัชนี SET100 2,052.29
(-1.87%)
2,051.06
(-0.06%)
2,065.87
(+0.72%)
2,102.63
(+1.78%)
2,102.63
(+1.78%)
ดัชนี mai 596.54
(-2.10%)
586.95
(-1.61%)
590.59
(+0.62%)
595.18
(+0.78%)
595.18
(+0.78%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 8,930,478.42 10,702,281.90 8,810,899.81 7,740,751.90 7,740,751.90
mai* 1,860,278.13 1,062,041.12 2,093,622.34 1,192,053.90 1,192,053.90
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 40,259.54 39,339.37 35,483.77 39,143.94 39,143.94
mai 3,414.52 1,969.35 1,723.47 1,280.93 1,280.93
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,319,054.08 13,279,464.35 13,368,050.50 13,580,667.38 -
mai 367,203.56 364,743.74 366,881.87 369,865.31 -
P/E (เท่า)
SET 18.86 18.79 18.92 19.23 -
mai 56.58 55.67 56.02 56.45 -
P/BV (เท่า)
SET 1.92 1.92 1.93 1.96 -
mai 3.95 3.89 3.91 3.94 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.09 3.10 3.08 3.03 -
mai 0.94 0.95 0.95 0.94 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ