หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
23 ก.พ. 58 24 ก.พ. 58 25 ก.พ. 58 26 ก.พ. 58 27 ก.พ. 58 17:09:00
ดัชนี SET 1,593.89
(-0.60%)
1,598.66
(+0.30%)
1,589.33
(-0.58%)
1,593.55
(+0.27%)
1,587.01
(-0.41%)
ดัชนี SET50 1,049.93
(-0.83%)
1,052.61
(+0.26%)
1,045.80
(-0.65%)
1,051.10
(+0.51%)
1,042.80
(-0.79%)
ดัชนี SET100 2,339.69
(-0.72%)
2,348.02
(+0.36%)
2,332.57
(-0.66%)
2,342.42
(+0.42%)
2,326.59
(-0.68%)
ดัชนี mai 787.65
(-1.12%)
788.74
(+0.14%)
784.33
(-0.56%)
794.40
(+1.28%)
798.00
(+0.45%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 15,780,616.12 12,822,546.99 13,572,312.47 15,842,804.63 15,487,499.10
mai* 1,870,305.64 1,683,798.04 1,551,975.14 2,174,340.14 1,025,987.98
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 60,140.04 58,009.82 66,073.37 66,427.56 56,707.43
mai 4,420.01 4,771.98 4,473.88 6,060.09 3,848.47
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,921,947.75 14,964,536.85 14,887,100.44 14,925,849.48 14,863,658.21
mai 450,444.12 451,455.75 447,494.03 449,716.47 452,527.64
P/E (เท่า)
SET 22.00 22.05 21.93 21.92 21.64
mai 82.95 83.45 82.81 89.06 91.39
P/BV (เท่า)
SET 2.30 2.30 2.28 2.28 2.26
mai 6.90 6.89 6.85 6.39 6.10
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.66 2.67 2.67 2.71 2.73
mai 0.63 0.63 0.65 0.65 0.67
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ