หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
18 ส.ค. 57 19 ส.ค. 57 20 ส.ค. 57 21 ส.ค. 57 22 ส.ค. 57 14:50:52
ดัชนี SET 1,542.36
(-0.28%)
1,542.85
(+0.03%)
1,550.77
(+0.51%)
1,551.41
(+0.04%)
1,557.43
(+0.39%)
ดัชนี SET50 1,035.54
(-0.37%)
1,035.70
(+0.02%)
1,041.56
(+0.57%)
1,040.80
(-0.07%)
1,044.49
(+0.35%)
ดัชนี SET100 2,288.28
(-0.41%)
2,289.28
(+0.04%)
2,302.65
(+0.58%)
2,301.83
(-0.04%)
2,309.98
(+0.35%)
ดัชนี mai 607.02
(+0.65%)
609.99
(+0.49%)
616.77
(+1.11%)
615.30
(-0.24%)
618.52
(+0.52%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,336,955.04 12,580,329.54 11,011,078.73 15,097,849.65 9,011,689.95
mai* 1,033,285.20 1,607,675.25 2,289,912.42 1,767,959.39 885,385.50
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 40,284.66 36,720.96 46,948.73 47,958.15 27,077.02
mai 3,497.81 5,070.19 4,514.56 4,186.12 2,095.35
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,873,539.38 13,877,814.08 13,945,507.73 13,954,784.70 -
mai 293,925.67 289,127.88 292,596.26 292,135.67 -
P/E (เท่า)
SET 17.91 17.92 18.01 18.02 -
mai 72.49 70.77 73.45 72.74 -
P/BV (เท่า)
SET 2.21 2.21 2.22 2.22 -
mai 4.26 4.16 4.32 4.31 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.92 2.92 2.91 2.90 -
mai 1.16 1.18 1.14 1.14 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ