สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  12 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 61 14:58:42
ดัชนี SET 1,727.29
(+0.24%)
1,718.34
(-0.52%)
1,709.86
(-0.49%)
1,704.82
(-0.29%)
1,684.10
(-1.22%)
ดัชนี SET50 1,135.11
(+0.29%)
1,128.55
(-0.58%)
1,121.70
(-0.61%)
1,117.85
(-0.34%)
1,103.49
(-1.28%)
ดัชนี SET100 2,520.00
(+0.28%)
2,504.58
(-0.61%)
2,488.91
(-0.63%)
2,481.53
(-0.30%)
2,449.30
(-1.30%)
ดัชนี sSET 929.43
(-0.60%)
935.93
(+0.70%)
930.93
(-0.53%)
928.87
(-0.22%)
917.40
(-1.23%)
ดัชนี SETHD 1,285.37
(+0.35%)
1,276.66
(-0.68%)
1,266.08
(-0.83%)
1,264.32
(-0.14%)
1,253.21
(-0.88%)
ดัชนี mai 465.18
(+0.54%)
465.63
(+0.10%)
462.39
(-0.70%)
461.71
(-0.15%)
457.59
(-0.89%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 13,788,908.69 10,213,476.98 12,043,895.90 12,041,099.13 6,670,905.87
mai* 707,349.50 687,486.78 694,649.65 593,241.81 333,327.94
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 50,814.49 43,221.77 59,741.75 68,841.20 32,609.70
mai 1,429.83 1,641.68 1,461.13 1,250.61 563.41
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,434,902.77 17,348,372.80 17,258,767.47 17,214,018.34 -
mai 288,278.95 288,766.14 286,734.31 286,250.42 -
P/E (เท่า)
SET 17.62 17.53 17.44 17.39 -
mai 88.61 88.69 87.49 87.37 -
P/BV (เท่า)
SET 1.97 1.96 1.95 1.95 -
mai 2.25 2.25 2.23 2.23 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.93 2.94 2.96 2.96 -
mai 1.76 1.76 1.77 1.77 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่