หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
2 ก.พ. 59 3 ก.พ. 59 4 ก.พ. 59 5 ก.พ. 59 5 ก.พ. 59 17:07:00
ดัชนี SET 1,285.30
(-0.93%)
1,291.77
(+0.50%)
1,297.11
(+0.41%)
1,306.29
(+0.71%)
1,306.29
(+0.71%)
ดัชนี SET50 810.85
(-1.33%)
816.62
(+0.71%)
821.30
(+0.57%)
828.28
(+0.85%)
828.28
(+0.85%)
ดัชนี SET100 1,812.13
(-1.21%)
1,823.80
(+0.64%)
1,832.91
(+0.50%)
1,848.41
(+0.85%)
1,848.41
(+0.85%)
ดัชนี mai 502.29
(-0.46%)
505.31
(+0.60%)
507.52
(+0.44%)
507.81
(+0.06%)
507.81
(+0.06%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,765,192.30 8,645,498.40 9,471,197.51 8,029,382.58 8,029,382.58
mai* 714,929.50 1,034,825.62 1,268,345.27 845,524.47 845,524.47
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 45,479.33 39,654.93 39,842.93 40,034.87 40,034.87
mai 1,129.81 1,034.34 1,339.22 1,650.92 1,650.92
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 12,265,120.61 12,327,147.72 12,378,453.66 12,466,181.38 -
mai 310,628.70 312,683.70 314,207.59 314,566.04 -
P/E (เท่า)
SET 22.56 22.67 22.81 22.90 -
mai 50.98 51.28 51.51 51.55 -
P/BV (เท่า)
SET 1.73 1.74 1.75 1.76 -
mai 3.17 3.19 3.20 3.21 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.36 3.37 3.28 3.26 -
mai 1.04 1.03 1.03 1.03 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ