หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
11 เม.ย. 57 16 เม.ย. 57 17 เม.ย. 57 18 เม.ย. 57 21 เม.ย. 57 16:36:35
ดัชนี SET 1,389.16
(-0.03%)
1,401.84
(+0.91%)
1,408.78
(+0.50%)
1,409.18
(+0.03%)
1,413.49
(+0.31%)
ดัชนี SET50 943.45
(-0.06%)
952.63
(+0.97%)
957.23
(+0.48%)
957.17
(-0.01%)
960.82
(+0.38%)
ดัชนี SET100 2,072.61
(-0.06%)
2,092.85
(+0.98%)
2,103.98
(+0.53%)
2,104.15
(+0.01%)
2,110.55
(+0.30%)
ดัชนี mai 402.73
(+0.52%)
408.64
(+1.47%)
407.87
(-0.19%)
409.38
(+0.37%)
408.46
(-0.22%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 3,030,469.03 3,657,296.76 5,574,325.25 5,553,237.68 4,907,987.33
mai* 731,342.82 963,097.98 910,892.12 632,637.37 966,761.35
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 20,569.76 26,653.67 37,191.38 25,137.06 26,540.36
mai 855.81 1,242.30 1,034.11 860.77 738.01
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 12,323,800.92 12,434,701.37 12,496,556.01 12,484,820.49 -
mai 180,662.18 183,441.99 183,064.14 183,712.78 -
P/E (เท่า)
SET 15.72 15.86 15.94 15.93 -
mai 38.16 38.72 38.69 38.83 -
P/BV (เท่า)
SET 2.04 2.06 2.07 2.07 -
mai 2.82 2.86 2.86 2.87 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.23 3.20 3.19 3.19 -
mai 1.89 1.87 1.87 1.86 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ