หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
20 ม.ค. 58 21 ม.ค. 58 22 ม.ค. 58 23 ม.ค. 58
ดัชนี SET 1,535.09
(-0.02%)
1,537.36
(+0.15%)
1,560.34
(+1.49%)
1,598.33
(+2.43%)
1,598.33
(0.00%)
ดัชนี SET50 1,018.99
(-0.09%)
1,019.07
(+0.01%)
1,039.12
(+1.97%)
1,073.00
(+3.26%)
1,073.00
(0.00%)
ดัชนี SET100 2,258.84
(-0.10%)
2,259.92
(+0.05%)
2,301.97
(+1.86%)
2,371.13
(+3.00%)
2,371.13
(0.00%)
ดัชนี mai 754.22
(+0.07%)
759.42
(+0.69%)
752.70
(-0.88%)
753.41
(+0.09%)
753.41
(0.00%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,454,427.95 12,521,951.18 14,023,762.95 14,419,285.05 -
mai* 1,748,315.21 2,230,104.88 1,683,833.02 1,290,874.83 -
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 42,554.91 48,079.67 65,805.50 70,008.94 -
mai 6,229.80 8,810.81 6,409.75 4,995.60 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,265,523.79 14,285,872.98 14,498,700.39 14,850,518.30 -
mai 437,362.24 440,876.31 436,878.09 437,397.40 -
P/E (เท่า)
SET 18.34 18.37 18.66 19.12 -
mai 80.53 81.26 80.55 80.62 -
P/BV (เท่า)
SET 2.19 2.19 2.23 2.28 -
mai 6.62 6.68 6.62 6.63 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.85 2.87 2.83 2.77 -
mai 0.74 0.74 0.74 0.74 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ