หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
17 ต.ค. 57 20 ต.ค. 57 21 ต.ค. 57 22 ต.ค. 57 22 ต.ค. 57 17:07:00
ดัชนี SET 1,528.71
(+0.17%)
1,526.67
(-0.13%)
1,526.14
(-0.03%)
1,532.72
(+0.43%)
1,532.72
(+0.43%)
ดัชนี SET50 1,014.58
(+0.23%)
1,014.52
(-0.01%)
1,014.79
(+0.03%)
1,018.42
(+0.36%)
1,018.42
(+0.36%)
ดัชนี SET100 2,251.72
(+0.25%)
2,248.89
(-0.13%)
2,247.41
(-0.07%)
2,256.35
(+0.40%)
2,256.35
(+0.40%)
ดัชนี mai 674.04
(+0.29%)
674.47
(+0.06%)
672.41
(-0.31%)
686.10
(+2.04%)
686.10
(+2.04%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 12,127,934.42 11,716,251.99 15,650,242.04 18,404,920.58 18,404,920.58
mai* 1,784,054.64 2,372,749.30 2,794,497.60 2,139,599.60 2,139,599.60
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 43,559.17 36,386.86 36,278.40 37,275.97 37,275.97
mai 4,222.36 6,330.65 7,127.68 6,823.65 6,823.65
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,914,227.06 13,893,484.65 13,879,055.85 13,942,735.80 -
mai 331,913.65 332,061.85 327,619.14 334,177.84 -
P/E (เท่า)
SET 17.81 17.79 17.77 17.86 -
mai 72.87 72.92 74.70 76.22 -
P/BV (เท่า)
SET 2.20 2.20 2.20 2.21 -
mai 5.17 5.18 5.19 5.29 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.92 2.92 2.93 2.91 -
mai 1.03 1.03 1.03 1.01 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ