หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
31 ส.ค. 58 1 ก.ย. 58 2 ก.ย. 58 3 ก.ย. 58 4 ก.ย. 58 10:46:39
ดัชนี SET 1,382.41
(+1.21%)
1,362.39
(-1.45%)
1,372.45
(+0.74%)
1,383.48
(+0.80%)
1,379.57
(-0.28%)
ดัชนี SET50 905.68
(+1.33%)
888.92
(-1.85%)
897.69
(+0.99%)
903.56
(+0.65%)
898.53
(-0.56%)
ดัชนี SET100 2,005.52
(+1.36%)
1,969.81
(-1.78%)
1,988.17
(+0.93%)
2,004.17
(+0.80%)
1,994.78
(-0.47%)
ดัชนี mai 560.40
(+1.47%)
553.29
(-1.27%)
564.07
(+1.95%)
582.26
(+3.22%)
581.12
(-0.20%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 11,985,264.78 15,442,890.90 10,959,167.99 11,013,766.63 2,898,013.99
mai* 1,181,198.42 1,946,167.40 1,500,985.25 1,899,308.95 432,251.77
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 39,036.56 42,917.86 41,158.22 41,351.26 9,200.64
mai 2,985.99 5,867.33 4,737.30 4,150.59 979.61
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,064,341.52 12,873,168.74 12,968,000.23 13,072,593.45 -
mai 340,791.90 336,254.08 342,741.32 353,645.41 -
P/E (เท่า)
SET 18.21 17.92 18.07 18.22 -
mai 55.89 55.18 56.26 58.02 -
P/BV (เท่า)
SET 1.84 1.81 1.83 1.84 -
mai 3.56 3.51 3.58 3.69 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.15 3.20 3.17 3.15 -
mai 0.97 0.98 0.96 0.93 -
หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ