สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ก.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,924.71 12.32 4,132.45 10.33 792.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,618.77 11.55 4,929.23 12.33 -310.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,749.08 31.88 13,306.61 33.28 -557.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,694.36 44.25 17,618.63 44.06 75.73 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ก.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 99,280.13 8.19 115,460.27 9.53 -16,180.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 143,417.19 11.83 146,687.35 12.10 -3,270.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 392,884.89 32.42 375,658.02 31.00 17,226.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 576,288.96 47.55 574,065.53 47.37 2,223.43 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 912,498.82 10.13 962,593.04 10.69 -50,094.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,028,069.35 11.41 1,009,018.52 11.20 19,050.82 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,461,895.20 27.33 2,329,414.94 25.86 132,480.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,605,240.62 51.13 4,706,677.48 52.25 -101,436.87 -
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS