สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,515.45 11.77 4,926.23 12.84 -410.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,245.51 11.06 3,752.10 9.78 493.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,301.40 32.05 11,905.84 31.02 395.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,315.98 45.12 17,794.15 46.37 -478.17 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 89,359.13 12.47 69,244.85 9.66 20,114.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 76,860.99 10.73 75,557.40 10.55 1,303.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 225,836.34 31.52 237,678.67 33.17 -11,842.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 324,439.25 45.28 334,014.76 46.62 -9,575.51 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 23 มี.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 332,969.05 12.04 303,900.84 10.99 29,068.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 291,238.13 10.53 290,680.36 10.51 557.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 804,684.24 29.11 813,843.80 29.44 -9,159.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,335,757.49 48.32 1,356,223.89 49.06 -20,466.40 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS