สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,164.36 11.98 7,767.28 12.98 -602.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,454.95 9.12 4,985.10 8.33 469.85 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,033.36 33.49 13,160.79 22.00 6,872.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,172.70 45.42 33,912.21 56.69 -6,739.51 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 มิ.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 115,043.99 10.77 121,268.60 11.35 -6,224.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 115,340.14 10.79 115,225.33 10.78 114.81 -
นักลงทุนต่างประเทศ 253,821.84 23.75 235,425.64 22.03 18,396.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 584,473.30 54.69 596,759.71 55.84 -12,286.41 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 566,363.64 10.48 569,349.87 10.53 -2,986.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 617,794.89 11.43 601,298.90 11.12 16,495.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,423,292.34 26.33 1,386,781.32 25.66 36,511.03 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,797,999.47 51.76 2,848,020.26 52.69 -50,020.79 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS