สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 พ.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,425.22 11.85 3,791.02 10.15 634.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,357.17 11.67 4,316.98 11.56 40.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,738.04 26.07 10,489.23 28.09 -751.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,826.57 50.41 18,749.77 50.20 76.80 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 พ.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 89,150.50 12.03 84,057.79 11.34 5,092.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 81,818.08 11.04 86,285.41 11.64 -4,467.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 245,451.94 33.11 245,124.05 33.07 327.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 324,819.50 43.82 325,772.77 43.95 -953.28 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 26 พ.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 527,630.26 12.03 487,251.55 11.11 40,378.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 475,778.88 10.85 476,875.69 10.88 -1,096.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,353,520.81 30.87 1,345,099.48 30.68 8,421.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,027,636.20 46.24 2,075,339.45 47.33 -47,703.24 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS