สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 มิ.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,648.22 14.02 3,706.98 5.38 5,941.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,516.46 9.47 7,142.54 10.38 -626.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 31,177.44 45.29 38,645.93 56.14 -7,468.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,499.07 31.23 19,345.75 28.10 2,153.32 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 มิ.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 72,097.98 12.12 50,446.13 8.48 21,651.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 69,365.82 11.66 72,120.36 12.13 -2,754.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 231,858.91 38.98 263,246.21 44.26 -31,387.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 221,452.33 37.23 208,962.36 35.13 12,489.97 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 15 มิ.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 801,350.36 11.05 724,902.71 10.00 76,447.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 923,137.02 12.73 922,730.33 12.72 406.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,562,654.29 35.33 2,725,467.55 37.58 -162,813.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,965,500.80 40.89 2,879,541.89 39.70 85,958.91 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่