สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 พ.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,847.20 12.34 5,767.75 12.18 79.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,807.99 10.15 5,783.11 12.21 -975.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,772.98 29.08 14,227.78 30.04 -454.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,938.24 48.43 21,587.78 45.58 1,350.46 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 พ.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 109,845.29 11.41 107,393.70 11.15 2,451.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 106,069.33 11.02 106,028.51 11.01 40.82 -
นักลงทุนต่างประเทศ 293,463.24 30.48 308,139.19 32.00 -14,675.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 453,495.65 47.10 441,312.12 45.83 12,183.53 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 23 พ.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,230,880.28 11.79 1,160,382.91 11.12 70,497.38 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,146,911.25 10.99 1,134,646.65 10.87 12,264.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,261,844.98 31.25 3,274,156.57 31.37 -12,311.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,797,553.15 45.97 4,868,003.55 46.64 -70,450.40 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่