สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,383.61 6.40 21,929.52 26.05 -16,545.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,727.15 10.37 10,355.16 12.30 -1,628.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,873.27 29.55 24,004.32 28.51 868.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 45,197.81 53.69 27,892.85 33.13 17,304.96 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ก.พ. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 105,951.15 11.35 108,542.96 11.62 -2,591.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 111,039.04 11.89 116,285.63 12.45 -5,246.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 293,521.43 31.43 330,305.94 35.37 -36,784.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 423,261.46 45.33 378,638.56 40.55 44,622.90 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 21 ก.พ. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 291,274.01 11.44 288,435.53 11.32 2,838.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 311,103.52 12.21 310,965.29 12.21 138.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 830,159.11 32.59 872,642.91 34.26 -42,483.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,114,520.18 43.76 1,075,013.10 42.21 39,507.08 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่