สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 เม.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,948.31 7.61 8,700.37 13.38 -3,752.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,038.27 12.36 7,924.65 12.19 113.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,739.94 38.05 26,052.65 40.07 -1,312.71 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,292.05 41.98 22,340.91 34.36 4,951.14 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 เม.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 104,402.04 11.08 92,003.42 9.76 12,398.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 126,296.58 13.40 128,124.52 13.59 -1,827.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 347,899.30 36.91 364,043.64 38.63 -16,144.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 363,856.23 38.61 358,282.58 38.02 5,573.65 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 25 เม.ย. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 571,405.11 10.89 542,929.66 10.34 28,475.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 677,052.93 12.90 675,610.70 12.87 1,442.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,815,571.61 34.59 1,889,832.83 36.00 -74,261.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,185,155.48 41.63 2,140,811.95 40.78 44,343.53 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่