สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,327.68 17.35 4,861.50 11.51 2,466.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,062.69 9.62 4,813.09 11.39 -750.40 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,905.18 32.92 14,816.95 35.07 -911.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,948.62 40.12 17,752.64 42.02 -804.02 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 85,591.52 12.90 88,420.77 13.33 -2,829.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 68,556.38 10.33 74,229.88 11.19 -5,673.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 230,743.12 34.78 229,242.32 34.56 1,500.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 278,463.07 41.98 271,461.12 40.92 7,001.94 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 26 ก.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 739,359.52 12.21 691,266.40 11.42 48,093.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 652,940.52 10.78 659,668.09 10.89 -6,727.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,901,814.98 31.41 1,886,861.10 31.16 14,953.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,761,565.78 45.60 2,817,885.22 46.53 -56,319.44 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่