สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 เม.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,818.20 15.28 4,317.52 11.34 1,500.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,666.39 12.25 4,585.61 12.04 80.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,105.33 31.79 13,097.97 34.39 -992.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,492.08 40.68 16,080.90 42.23 -588.82 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 เม.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,559.36 12.16 52,337.73 11.88 1,221.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 53,335.05 12.11 49,688.44 11.28 3,646.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 146,682.46 33.31 148,436.40 33.71 -1,753.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 186,800.35 42.42 189,914.65 43.13 -3,114.30 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 21 เม.ย. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 411,117.16 11.96 382,396.25 11.13 28,720.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 369,525.45 10.75 366,259.23 10.66 3,266.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,035,674.98 30.13 1,031,141.84 30.00 4,533.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,620,950.80 47.16 1,657,471.08 48.22 -36,520.28 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS