สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ธ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,516.90 8.36 4,147.57 9.85 -630.67 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,524.58 10.75 4,454.14 10.58 70.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,250.01 29.11 12,715.36 30.21 -465.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,797.36 51.79 20,771.77 49.35 1,025.59 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ธ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 12,426.80 11.91 10,651.22 10.21 1,775.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,868.32 10.42 10,513.55 10.08 354.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 30,820.21 29.55 30,451.59 29.19 368.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 50,189.79 48.12 52,688.76 50.51 -2,498.96 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,190,767.70 10.30 1,208,622.01 10.46 -17,854.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,292,160.83 11.18 1,268,335.86 10.97 23,824.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,104,520.82 26.86 3,026,677.57 26.19 77,843.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,969,312.27 51.65 6,053,126.17 52.38 -83,813.90 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS