สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,269.63 8.12 6,677.81 10.30 -1,408.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,653.96 11.80 8,012.16 12.35 -358.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,530.08 27.03 16,902.53 26.06 627.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 34,406.99 53.05 33,268.16 51.29 1,138.83 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ก.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 116,881.02 10.74 128,488.49 11.81 -11,607.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 121,216.57 11.14 117,342.05 10.79 3,874.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 291,065.82 26.76 246,696.71 22.68 44,369.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 558,614.61 51.35 595,250.78 54.72 -36,636.17 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 29 ก.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 683,244.66 10.52 697,838.36 10.75 -14,593.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 739,011.46 11.38 718,640.94 11.07 20,370.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,714,358.17 26.40 1,633,478.03 25.16 80,880.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,356,614.09 51.69 3,443,271.04 53.03 -86,656.96 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS