สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ส.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,632.48 9.65 3,728.49 7.77 903.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,154.88 10.74 5,449.99 11.35 -295.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,841.25 28.83 14,593.19 30.40 -751.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,379.02 50.78 24,235.96 50.48 143.06 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ส.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 118,315.60 10.25 133,419.27 11.55 -15,103.67 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 130,235.91 11.28 128,267.71 11.11 1,968.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 307,625.37 26.64 277,437.87 24.03 30,187.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 598,520.74 51.83 615,572.77 53.31 -17,052.02 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 26 ส.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 801,560.26 10.48 831,257.63 10.87 -29,697.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 869,247.37 11.37 846,908.66 11.07 22,338.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,021,983.53 26.44 1,910,915.90 24.99 111,067.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,955,134.83 51.72 4,058,843.81 53.07 -103,708.98 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS