สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,832.51 12.36 5,178.28 10.98 654.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,256.25 11.14 5,336.46 11.31 -80.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,401.82 34.76 16,325.88 34.60 75.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,690.59 41.73 20,340.54 43.11 -649.95 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 95,828.26 11.62 90,648.17 10.99 5,180.09 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 92,259.27 11.19 94,642.97 11.48 -2,383.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 258,960.25 31.40 261,181.60 31.67 -2,221.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 377,623.86 45.79 378,198.89 45.86 -575.03 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 23 ก.พ. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 230,170.92 11.91 222,411.72 11.51 7,759.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 201,642.74 10.44 200,682.03 10.39 960.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 541,324.31 28.02 537,113.43 27.80 4,210.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 958,873.48 49.63 971,804.26 50.30 -12,930.78 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS