สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,130.48 6.75 4,732.11 10.21 -1,601.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,035.46 8.70 4,018.71 8.67 16.75 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,077.23 21.74 11,145.55 24.04 -1,068.32 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,114.99 62.80 26,461.80 57.08 2,653.19 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ต.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 122,869.65 11.37 103,174.86 9.55 19,694.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 117,995.38 10.92 118,968.83 11.01 -973.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 292,359.57 27.05 305,620.62 28.27 -13,261.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 547,683.93 50.67 553,144.23 51.17 -5,460.30 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 26 ต.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,035,368.47 10.26 1,065,767.90 10.56 -30,399.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,146,064.73 11.36 1,127,987.36 11.18 18,077.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,754,254.78 27.30 2,635,035.55 26.12 119,219.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,152,924.54 51.08 5,259,821.71 52.14 -106,897.17 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS