สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,532.81 7.48 3,255.18 9.61 -722.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,857.60 11.39 3,792.39 11.19 65.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,880.60 29.16 9,441.69 27.87 438.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,608.60 51.97 17,390.34 51.33 218.26 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 3 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,532.81 7.48 3,255.18 9.61 -722.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,857.60 11.39 3,792.39 11.19 65.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,880.60 29.16 9,441.69 27.87 438.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,608.60 51.97 17,390.34 51.33 218.26 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 3 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 373,770.58 10.40 376,919.87 10.49 -3,149.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 423,444.94 11.78 409,132.60 11.38 14,312.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 951,319.43 26.47 937,500.27 26.08 13,819.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,845,863.70 51.35 1,870,845.91 52.05 -24,982.21 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -

Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS