สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ส.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,518.71 16.24 4,883.58 9.31 3,635.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,677.06 10.82 6,740.36 12.85 -1,063.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,730.98 35.71 19,473.81 37.12 -742.83 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,532.23 37.23 21,361.23 40.72 -1,829.00 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ส.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 70,380.31 11.01 75,750.74 11.85 -5,370.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 78,399.80 12.27 74,699.71 11.69 3,700.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 249,762.23 39.07 248,284.53 38.84 1,477.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 240,672.28 37.65 240,479.64 37.62 192.64 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,058,357.58 11.15 952,661.70 10.04 105,695.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,187,102.56 12.51 1,200,249.13 12.65 -13,146.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,433,076.81 36.18 3,622,298.07 38.18 -189,221.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,809,706.20 40.15 3,713,034.25 39.13 96,671.95 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่