สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,790.40 9.61 3,513.55 8.91 276.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,207.69 10.67 4,115.95 10.44 91.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,332.49 28.74 8,686.19 22.03 2,646.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,103.60 50.98 23,118.50 58.63 -3,014.90 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 71,006.29 10.69 65,750.98 9.90 5,255.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,814.24 10.66 72,051.59 10.85 -1,237.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 183,528.48 27.64 180,839.84 27.23 2,688.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 338,732.18 51.01 345,438.80 52.02 -6,706.62 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 27 พ.ค. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 442,244.07 10.47 439,415.67 10.40 2,828.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 490,401.58 11.61 477,391.80 11.30 13,009.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,124,967.32 26.63 1,108,898.41 26.25 16,068.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,166,987.28 51.29 2,198,894.37 52.05 -31,907.09 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -

Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS