สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,921.94 8.73 4,745.34 8.41 176.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,935.10 8.75 5,294.64 9.39 -359.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,030.49 35.51 16,293.00 28.88 3,737.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,521.26 47.02 30,075.82 53.32 -3,554.56 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 81,601.68 11.24 81,818.95 11.27 -217.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,103.17 9.66 66,413.37 9.15 3,689.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 187,126.59 25.79 178,991.96 24.66 8,134.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 386,862.71 53.31 398,469.87 54.91 -11,607.16 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 - 20 ม.ค. 60
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 81,601.68 11.24 81,818.95 11.27 -217.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,103.17 9.66 66,413.37 9.15 3,689.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 187,126.59 25.79 178,991.96 24.66 8,134.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 386,862.71 53.31 398,469.87 54.91 -11,607.16 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS