สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 23.38 2.33 4.74 0.47 18.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.46 0.15 1.15 0.11 0.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 40.84 4.07 61.94 6.17 -21.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 938.35 93.46 936.21 93.24 2.14 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 430.08 2.82 266.94 1.75 163.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 49.07 0.32 37.76 0.25 11.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 764.41 5.01 769.68 5.05 -5.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,011.98 91.85 14,181.17 92.96 -169.18 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,968.13 2.07 6,033.29 3.14 -2,065.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 711.85 0.37 609.38 0.32 102.48 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,836.23 4.08 7,608.49 3.96 227.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 179,581.87 93.48 177,846.93 92.58 1,734.94 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่