หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01/12/2015 10:49:25
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
957,569
437
เพิ่มขึ้น
466,962
345
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,060,256
427
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,360.97
+1.27
+0.09
1,364.83
1,356.83
2,210,757
9,243.51
 
871.16
+1.78
+0.20
873.51
867.45
417,135
6,650.17
 
1,943.29
+3.85
+0.20
1,948.57
1,935.82
484,672
7,139.63
 
986.75
+2.46
+0.25
990.68
981.77
250,867
3,889.29
 
572.89
+2.18
+0.38
572.92
569.70
299,448
462.61
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์