หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/07/2015 11:48:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
870,197
322
เพิ่มขึ้น
862,722
315
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,427,371
514
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,404.38
-3.69
-0.26
1,416.41
1,403.08
3,683,734
12,604.67
 
924.84
-1.99
-0.21
931.95
923.16
545,721
7,371.67
 
2,046.12
-4.94
-0.24
2,063.46
2,042.99
829,967
8,124.27
 
1,066.03
-2.34
-0.22
1,075.95
1,064.68
155,044
3,625.77
 
582.90
-4.05
-0.69
592.06
582.72
558,890
666.75
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์