หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/08/2014 22:59:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
7,235,950
507
เพิ่มขึ้น
2,042,366
238
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,918,004
370
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,556.97
+5.56
+0.36
1,559.21
1,555.01
13,839,068
45,963.70
 
1,043.55
+2.75
+0.26
1,046.05
1,042.43
1,598,868
25,343.55
 
2,308.42
+6.59
+0.29
2,313.44
2,305.70
2,633,334
32,895.41
 
1,244.78
+1.15
+0.09
1,248.16
1,242.58
332,402
9,411.86
 
621.04
+5.74
+0.93
623.01
616.08
1,458,689
3,581.23
 
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์