หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/08/2015 23:00:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
7,030,587
764
เพิ่มขึ้น
4,091,448
251
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,611,949
384
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,382.41
+16.47
+1.21
1,382.41
1,364.34
11,985,265
39,036.56
 
905.68
+11.91
+1.33
905.68
890.99
1,259,520
26,389.62
 
2,005.52
+26.96
+1.36
2,005.52
1,972.93
2,065,499
28,427.27
 
1,021.53
+6.14
+0.60
1,021.80
1,008.97
587,002
12,887.05
 
560.40
+8.12
+1.47
560.40
553.48
1,181,198
2,985.99
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์