หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/04/2014 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,751,326
371
เพิ่มขึ้น
1,466,941
265
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,892,887
411
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,409.18
+0.40
+0.03
1,414.97
1,407.89
5,553,238
25,137.06
 
957.17
-0.06
-0.01
961.80
956.19
909,656
16,439.30
 
2,104.15
+0.17
+0.01
2,114.32
2,101.75
2,007,259
19,905.49
 
1,150.23
-1.69
-0.15
1,156.95
1,149.44
296,211
6,980.15
 
409.38
+1.51
+0.37
412.34
408.29
632,637
860.77
 
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์