หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 07/10/2015 11:09:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,588,242
534
เพิ่มขึ้น
497,577
350
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,054,019
282
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,378.09
+7.40
+0.54
1,378.70
1,373.59
2,729,830
13,895.29
 
893.23
+5.15
+0.58
894.16
889.61
544,675
7,571.97
 
1,987.50
+12.42
+0.63
1,988.98
1,979.77
741,150
8,419.18
 
1,006.51
+10.56
+1.06
1,007.44
1,001.53
280,059
5,006.21
 
576.91
+1.28
+0.22
578.11
576.27
438,299
695.40
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์