หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/07/2014 22:08:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,778,888
240
เพิ่มขึ้น
4,186,236
148
ไม่เปลี่ยนแปลง
10,630,788
744
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,518.79
-1.76
-0.12
1,529.04
1,500.05
16,514,930
66,044.55
 
1,019.40
+0.87
+0.09
1,025.35
1,006.90
1,656,080
34,323.01
 
2,253.07
+0.69
+0.03
2,266.85
2,223.22
4,731,097
49,731.64
 
1,214.20
-1.94
-0.16
1,223.79
1,204.48
714,789
13,211.57
 
568.36
-16.79
-2.87
590.04
553.90
2,444,477
5,218.05
 
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์