หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/04/2015 10:43:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
951,764
372
เพิ่มขึ้น
870,202
287
ไม่เปลี่ยนแปลง
536,974
313
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,568.88
-0.47
-0.03
1,571.50
1,566.56
1,758,223
9,840.14
 
1,038.74
-1.49
-0.14
1,041.14
1,036.97
239,446
5,680.63
 
2,311.55
-1.95
-0.08
2,315.74
2,306.89
412,357
7,019.68
 
1,234.91
-3.40
-0.27
1,237.01
1,231.18
143,049
3,858.27
 
718.55
+1.04
+0.14
720.81
718.16
608,011
942.02
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์