หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 08/07/2015 11:39:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,319,014
288
เพิ่มขึ้น
797,381
281
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,165,292
487
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,476.85
-6.92
-0.47
1,478.95
1,472.92
2,644,078
11,563.07
 
969.72
-5.51
-0.56
970.88
966.08
270,652
6,575.18
 
2,153.11
-12.17
-0.56
2,156.71
2,145.58
434,876
7,538.48
 
1,136.05
-10.17
-0.89
1,138.08
1,132.43
90,885
3,284.04
 
653.69
+0.17
+0.03
653.78
649.82
714,171
1,268.47
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์