หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/02/2015 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,239,945
461
เพิ่มขึ้น
5,578,740
210
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,201,320
584
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,587.01
-6.54
-0.41
1,594.44
1,586.10
15,487,499
56,707.43
 
1,042.80
-8.30
-0.79
1,050.62
1,042.12
1,195,309
26,443.44
 
2,326.59
-15.83
-0.68
2,342.09
2,325.38
2,340,959
33,952.55
 
1,198.31
-9.44
-0.78
1,206.12
1,195.76
579,708
12,364.18
 
798.00
+3.60
+0.45
803.35
790.96
1,025,988
3,848.47
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์