หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05/02/2016 22:59:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,006,093
633
เพิ่มขึ้น
1,629,756
369
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,791,730
446
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,306.29
+9.18
+0.71
1,307.95
1,300.24
8,029,383
40,034.87
 
828.28
+6.98
+0.85
828.98
822.66
1,187,104
28,072.68
 
1,848.41
+15.50
+0.85
1,849.78
1,836.88
1,700,513
31,655.37
 
946.99
+9.95
+1.06
946.99
937.46
612,873
10,754.82
 
507.81
+0.29
+0.06
512.06
506.55
845,524
1,650.92
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์