สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 442.12 +2.65 +0.60 93,506,886 1,989,301.71
AGRI 195.20 -0.92 -0.47 10,661,664 74,950.85
FOOD 12,708.34 +85.34 +0.68 82,845,222 1,914,350.85

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  142.00 142.00 141.50 141.50 +1.50 +1.07 141.00 144.00 900 127.55
EE  0.67 0.68 0.66 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 3,147,002 2,109.15
GFPT  12.40 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 1,703,603 21,165.75
LEE  2.90 2.90 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 232,703 670.23
STA  12.10 12.20 11.80 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 2,838,955 34,103.28
TLUXE  6.10 6.25 6.10 6.25 +0.20 +3.31 6.20 6.25 661,200 4,084.78
TRUBB  1.80 1.80 1.75 1.77 -0.03 -1.67 1.76 1.77 741,700 1,314.43
TWPC  10.40 10.60 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 579,200 6,027.55
UPOIC  4.50 4.50 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.56 34,101 152.63
UVAN  8.00 8.05 7.95 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 641,500 5,131.97
VPO  0.79 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00 0.78 0.79 80,800 63.53

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.67 1.67 1.62 1.65 +0.03 +1.85 1.64 1.65 420,902 689.78
ASIAN  7.10 7.20 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 1,460,801 10,400.53
BR  6.75 6.80 6.70 6.80 +0.10 +1.49 6.75 6.80 1,126,800 7,604.32
BRR  8.20 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 88,101 718.78
CBG  55.00 56.75 54.25 56.50 +1.25 +2.26 56.25 56.50 4,449,995 247,797.47
CFRESH  4.86 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00 4.86 4.88 26,500 128.79
CM  5.00 5.00 4.96 4.96 -0.04 -0.80 4.96 4.98 56,601 281.74
CPF  23.70 24.40 23.60 24.30 +0.70 +2.97 24.30 24.40 46,424,659 1,120,804.41
CPI  2.50 2.52 2.46 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 277,601 691.98
F&D  18.50 18.50 18.50 18.50 0.00 0.00 17.50 19.50 5,000 92.50
HTC  24.70 25.00 24.00 24.30 -0.60 -2.41 24.30 24.40 785,360 19,209.50
ICHI  7.95 8.00 7.90 7.90 0.00 0.00 7.85 7.90 581,051 4,601.06
KBS  4.28 4.28 4.26 4.28 0.00 0.00 4.26 4.28 16,101 68.89
KSL  3.32 3.32 3.16 3.18 -0.14 -4.22 3.18 3.20 6,620,571 21,356.60
KTIS  6.20 6.20 6.05 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 88,402 545.26
LST  5.25 5.35 5.20 5.30 0.00 0.00 5.25 5.35 70,801 374.49
M  80.00 80.25 79.50 80.00 0.00 0.00 80.00 80.25 189,405 15,155.58
MALEE  20.30 20.40 20.20 20.30 0.00 0.00 20.30 20.40 441,721 8,938.91
MINT  40.00 40.25 39.75 40.00 -0.25 -0.62 39.75 40.00 6,284,667 251,483.93
OISHI  122.50 122.50 122.50 122.50 -1.50 -1.21 122.50 124.00 100 12.25
PB  62.25 62.25 62.25 62.25 -0.25 -0.40 61.75 62.25 301 18.74
PM  11.10 11.20 11.00 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 506,401 5,616.85
PRG  - - - - - - 14.00 14.40 - -
SAPPE  23.60 23.70 23.20 23.50 -0.20 -0.84 23.50 23.60 453,400 10,619.39
SAUCE  22.90 22.90 22.70 22.70 -0.20 -0.87 22.70 22.90 4,001 91.58
SFP  237.00 237.00 237.00 237.00 0.00 0.00 225.00 237.00 100 23.70
SNP  21.20 21.60 21.10 21.50 0.00 0.00 21.30 21.60 9,700 205.83
SORKON  - - - - - - 70.00 74.50 - -
SSC  52.25 52.25 52.25 52.25 -0.25 -0.48 52.00 53.75 1,100 57.48
SSF  8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 8.50 8.80 100 0.87
SST  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 2,700 18.09
TC  2.86 2.88 2.86 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 12,500 35.80
TFG  4.72 5.05 4.70 5.05 +0.29 +6.09 5.00 5.05 4,991,948 24,518.27
TFMAMA  176.00 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 176.00 180.50 220 38.72
TIPCO  12.80 12.90 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 579,101 7,421.16
TKN  16.70 16.80 16.40 16.40 -0.20 -1.20 16.40 16.50 1,903,700 31,363.39
TU  18.10 18.10 17.90 18.10 0.00 0.00 18.00 18.10 2,823,701 50,973.55
TVO  33.25 34.25 33.25 34.00 +0.50 +1.49 33.75 34.00 2,141,110 72,390.66
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่