สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONSUMP 151.47 +1.65 +1.10 29,622,224 391,576.80
FASHION 736.73 -4.32 -0.58 4,467,435 13,553.04
HOME 38.32 -0.27 -0.70 21,853,990 18,655.86
PERSON 646.15 +27.72 +4.48 3,300,799 359,367.90

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.05 9.05 9.00 9.00 -0.05 -0.55 9.00 9.05 9,090 81.98
BTNC  23.00 23.00 23.00 23.00 +1.50 +6.98 22.00 23.80 200 4.60
CPH  5.95 6.05 5.95 6.05 -0.10 -1.63 5.95 6.15 1,100 6.56
CPL  - - - - - - 34.50 35.00 - -
DIGI  0.66 0.70 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 3,457,920 2,343.64
ICC  38.75 39.00 38.75 39.00 -0.25 -0.64 38.75 39.50 1,700 66.00
LTX  66.75 66.75 66.75 66.75 +0.50 +0.75 66.25 67.00 1,600 106.80
NC  - - - - - - 15.70 16.10 - -
PAF  1.42 1.44 1.40 1.40 -0.01 -0.71 1.40 1.41 514,600 726.03
PDJ  4.40 4.44 4.40 4.44 0.00 0.00 4.42 4.44 299,200 1,321.33
PG  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 7.40 7.55 2,500 18.75
SABINA  23.40 23.40 23.30 23.30 -0.10 -0.43 23.30 23.50 1,100 25.69
SAWANG  14.30 14.50 14.30 14.50 -0.10 -0.68 13.80 14.50 1,200 17.28
SUC  44.25 44.25 44.00 44.00 -0.50 -1.12 44.00 44.25 71,105 3,129.65
TNL  20.80 20.80 20.80 20.80 -0.10 -0.48 20.60 20.90 100 2.08
TPCORP  18.80 18.80 18.60 18.70 0.00 0.00 18.60 18.70 10,820 202.26
TR  58.25 58.25 57.75 57.75 -0.25 -0.43 57.75 58.00 92,200 5,347.48
TTI  - - - - - - 29.75 37.75 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 105.50 111.00 - -
UPF  80.00 80.00 80.00 80.00 -5.00 -5.88 80.50 84.50 400 32.00
UT  - - - - - - 13.70 14.10 - -
WACOAL  46.75 46.75 46.50 46.50 -0.75 -1.59 46.50 47.00 2,600 120.92

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.58 0.59 0.57 0.58 +0.01 +1.75 0.58 0.59 4,960,324 2,874.58
AJA  0.55 0.56 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 15,176,900 8,351.06
DTCI  - - - - - - 29.25 32.75 65 1.82
FANCY  1.90 1.90 1.89 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 320,400 607.16
KYE  476.00 478.00 476.00 478.00 0.00 0.00 476.00 478.00 1,200 572.20
L&E  3.10 3.10 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.02 3.06 54,600 165.76
MODERN  5.55 5.55 5.45 5.50 -0.05 -0.90 5.45 5.50 796,400 4,380.12
OGC  44.50 44.50 44.50 44.50 +1.00 +2.30 43.75 44.50 100 4.45
ROCK  17.80 17.80 17.80 17.80 -2.60 -12.75 17.30 17.80 100 1.78
SIAM  2.12 2.14 2.08 2.08 -0.06 -2.80 2.08 2.12 161,600 340.92
TSR  3.58 3.58 3.52 3.52 -0.06 -1.68 3.52 3.56 382,301 1,356.01

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DDD  111.00 114.00 107.50 113.00 +7.00 +6.60 112.50 113.00 3,210,398 357,932.84
JCT  88.50 88.50 88.50 88.50 +0.50 +0.57 87.00 94.50 1,201 106.31
OCC  - - - - - - 16.40 16.70 - -
S & J  21.70 21.70 21.70 21.70 -0.30 -1.36 21.70 22.50 300 6.51
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  16.90 17.10 16.90 16.90 -0.10 -0.59 16.90 17.00 68,200 1,158.70
TOG  7.95 7.95 7.90 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 20,700 163.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่