สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONSUMP 141.54 -0.21 -0.15 20,296,996 37,890.88
FASHION 728.55 +1.95 +0.27 16,187,625 14,113.63
HOME 35.30 -0.13 -0.37 3,278,535 6,141.45
PERSON 559.83 -3.84 -0.68 830,836 17,635.80

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 9.05 9.25 - -
BTNC  25.50 25.50 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 33.00 3,500 89.25
CPH  - - - - - - 5.95 6.15 1 0.01
CPL  3.22 3.22 3.10 3.20 -0.02 -0.62 3.10 3.22 226,120 721.88
DIGI  0.67 0.68 0.63 0.67 0.00 0.00 0.66 0.67 15,614,001 10,195.28
ICC  - - - - - - 40.00 40.50 - -
LTX  74.00 75.00 74.00 75.00 +1.00 +1.35 73.00 75.25 5,400 400.70
NC  15.70 15.70 15.70 15.70 -0.10 -0.63 15.30 15.90 100 1.57
PAF  1.18 1.19 1.15 1.15 -0.03 -2.54 1.15 1.16 192,101 223.61
PDJ  3.06 3.08 3.04 3.04 -0.04 -1.30 3.04 3.06 96,801 296.27
PG  7.45 7.45 7.45 7.45 +0.05 +0.68 7.35 7.50 8,000 59.60
SABINA  24.50 24.60 24.40 24.40 -0.10 -0.41 24.40 24.60 7,801 191.23
SAWANG  - - - - - - 12.60 13.70 - -
SUC  43.25 43.25 43.00 43.00 0.00 0.00 43.00 43.25 15,400 662.22
TNL  20.80 20.80 20.80 20.80 +1.50 +7.77 20.60 21.00 100 2.08
TPCORP  - - - - - - 17.70 17.80 - -
TR  52.75 52.75 52.25 52.50 -0.25 -0.47 52.50 53.00 11,400 598.92
TTI  - - - - - - 29.25 40.00 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  118.00 118.00 118.00 118.00 0.00 0.00 115.00 120.00 5,200 613.60
UPF  - - - - - - 74.00 75.00 - -
UT  13.40 13.90 13.40 13.60 +0.30 +2.26 13.60 17.00 700 9.65
WACOAL  47.75 47.75 47.75 47.75 +0.50 +1.06 47.25 47.75 1,000 47.75

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 287,802 149.54
AJA  0.54 0.54 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 1,919,301 1,006.37
DTCI  27.50 27.50 27.00 27.50 -2.50 -8.33 27.25 27.50 15,900 433.92
FANCY  1.06 1.07 1.05 1.06 +0.01 +0.95 1.05 1.06 469,001 495.09
KYE  462.00 462.00 460.00 462.00 +2.00 +0.43 460.00 462.00 3,826 1,762.61
L&E  2.96 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 82,402 244.01
MODERN  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 294,202 1,538.22
OGC  39.75 39.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 501 19.91
ROCK  - - - - - - 16.00 18.70 - -
SIAM  2.04 2.04 2.02 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 43,200 87.46
TSR  2.50 2.54 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.50 2.54 162,400 404.30

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DDD  94.75 95.00 93.25 94.00 -0.75 -0.79 93.50 94.00 99,733 9,356.73
JCT  - - - - - - 89.00 92.50 3 0.27
OCC  17.40 17.60 17.40 17.60 +0.10 +0.57 17.40 17.70 6,501 114.12
S & J  - - - - - - 24.50 25.75 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  16.30 16.30 15.90 16.00 -0.30 -1.84 15.90 16.00 384,200 6,149.35
TOG  6.00 6.05 5.90 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 340,399 2,015.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่