สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 191.20 +4.15 +2.22 1,802,490,938 19,685,368.40
BANK 525.85 +13.26 +2.59 1,671,385,338 17,655,658.33
FIN 3,317.51 +19.46 +0.59 127,898,805 1,989,375.72
INSUR 12,506.18 +119.94 +0.97 3,206,795 40,334.35

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.50 40.25 39.50 40.00 +0.50 +1.27 39.75 40.00 988,124 39,444.36
BBL  196.00 198.50 195.50 197.50 +4.50 +2.33 197.00 197.50 16,988,817 3,343,177.10
CIMBT  0.89 0.90 0.89 0.89 0.00 0.00 0.89 0.90 646,402 575.70
KBANK  206.00 211.00 204.00 210.00 +11.50 +5.79 209.00 210.00 25,615,112 5,313,078.13
KKP  72.75 73.50 72.00 73.00 +0.75 +1.04 72.75 73.00 10,494,592 764,686.24
KTB  18.30 18.40 18.20 18.20 0.00 0.00 18.20 18.30 43,081,030 787,960.68
LHFG  1.52 1.56 1.52 1.54 +0.03 +1.99 1.54 1.55 12,651,417 19,585.44
SCB  129.00 132.00 128.50 132.00 +5.50 +4.35 131.50 132.00 14,110,475 1,849,049.85
TCAP  48.75 50.25 48.75 49.75 +1.25 +2.58 49.75 50.00 5,815,221 289,252.71
TISCO  76.25 77.50 76.00 77.00 +1.00 +1.32 76.75 77.00 12,551,393 966,784.05
TMB  2.30 2.30 2.18 2.24 -0.14 -5.88 2.22 2.24 1,524,339,099 3,419,331.36

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.46 0.50 0.46 0.49 +0.02 +4.26 0.48 0.49 3,228,900 1,550.62
AEONTS  175.50 177.00 171.50 175.50 -0.50 -0.28 175.00 175.50 338,529 58,997.41
AMANAH  2.04 2.10 2.00 2.04 +0.02 +0.99 2.02 2.04 19,322,414 39,685.45
ASAP  5.50 5.95 5.35 5.85 +0.40 +7.34 5.80 5.85 17,625,131 100,195.08
ASK  22.40 22.60 22.30 22.50 +0.10 +0.45 22.50 22.60 76,101 1,708.94
ASP  3.80 3.84 3.78 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 5,573,299 21,222.92
BFIT  28.75 29.25 28.50 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 231,179 6,706.78
CGH  1.12 1.12 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.11 1,342,261 1,484.65
CNS  2.62 2.66 2.60 2.66 +0.04 +1.53 2.64 2.66 168,200 441.82
ECL  1.95 1.99 1.93 1.93 -0.02 -1.03 1.93 1.94 16,132,000 31,538.15
FNS  4.64 4.70 4.60 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 159,100 741.01
FSS  2.48 2.54 2.44 2.44 -0.04 -1.61 2.44 2.52 202,600 501.25
GBX  0.65 0.66 0.64 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 94,600 62.02
GL <NP> 5.15 5.35 5.15 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 819,500 4,282.10
IFS  3.02 3.08 3.02 3.08 +0.06 +1.99 3.06 3.08 283,900 864.08
JMT  27.50 28.25 27.25 27.50 0.00 0.00 27.50 28.00 583,500 16,183.10
KCAR  13.90 14.00 13.80 14.00 +0.10 +0.72 13.80 14.00 121,300 1,689.41
KGI  3.98 4.06 3.98 4.02 +0.04 +1.01 4.02 4.06 4,372,007 17,605.85
KTC  32.75 33.25 31.75 31.75 -0.50 -1.55 31.75 32.00 24,455,597 790,385.50
MBKET  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 279,053 3,613.48
MFC  14.90 14.90 14.90 14.90 +0.10 +0.68 14.80 14.90 452,100 6,736.29
ML  1.01 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 115,500 116.85
MTC  37.75 37.75 37.00 37.75 +0.25 +0.67 37.50 37.75 6,331,886 238,092.19
PE <NP> 0.33 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.34 65,100 21.18
PL  3.42 3.58 3.42 3.52 +0.10 +2.92 3.50 3.52 364,401 1,278.28
S11  7.35 7.45 7.35 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 103,400 763.98
SAWAD  33.00 35.25 33.00 35.00 +1.75 +5.26 34.75 35.00 16,647,122 575,910.76
THANI  7.80 7.95 7.80 7.85 +0.10 +1.29 7.80 7.85 7,219,409 56,783.08
TK  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.70 10.80 882,899 9,411.19
TNITY  5.90 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 93,012 546.77
UOBKH  4.26 4.26 4.22 4.22 -0.04 -0.94 4.22 4.28 10,700 45.18
ZMICO  1.03 1.04 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 204,105 210.34

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  39.75 39.75 38.75 38.75 -0.25 -0.64 39.00 40.00 4,700 183.10
BKI  350.00 351.00 350.00 350.00 0.00 0.00 349.00 351.00 2,700 946.00
BLA  31.75 32.25 31.50 32.25 +0.75 +2.38 32.00 32.25 620,475 19,768.83
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  34.00 34.00 34.00 34.00 +0.50 +1.49 33.25 34.00 100 3.40
INSURE  - - - - - - 30.00 41.50 - -
MTI  124.00 124.00 120.00 122.00 -2.50 -2.01 121.50 122.00 11,500 1,395.80
NKI  - - - - - - 51.75 54.00 - -
NSI  84.25 84.25 84.25 84.25 +0.50 +0.60 81.00 84.00 100 8.42
SMK  41.00 41.25 40.50 41.25 0.00 0.00 41.25 41.50 1,300 53.15
THRE  1.15 1.20 1.15 1.18 +0.03 +2.61 1.17 1.18 1,010,400 1,184.88
THREL  7.70 7.80 7.70 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 653,900 5,073.06
TIC  34.00 34.25 34.00 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 3,400 115.62
TIP  22.90 23.20 22.90 23.20 +0.40 +1.75 23.10 23.20 487,320 11,225.36
TSI  0.52 0.52 0.50 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 396,200 201.09
TVI  3.72 3.72 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.76 12,100 44.97
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่