สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 215.27 -0.92 -0.43 418,999,952 16,198,251.95
BANK 597.50 -3.21 -0.53 324,968,915 14,808,026.25
FIN 3,540.35 +2.26 +0.06 72,241,833 1,150,183.55
INSUR 13,988.86 +17.88 +0.13 21,789,204 240,042.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  46.75 47.00 45.75 47.00 0.00 0.00 46.50 47.00 3,273,708 151,363.68
BBL  211.00 212.00 208.00 212.00 -1.00 -0.47 211.00 212.00 6,756,089 1,417,667.47
CIMBT  1.15 1.16 1.12 1.16 +0.02 +1.75 1.15 1.16 15,530,668 17,720.00
KBANK  222.00 227.00 218.00 227.00 0.00 0.00 227.00 228.00 23,249,937 5,149,592.98
KKP  81.50 82.50 79.75 81.75 -0.25 -0.30 81.75 82.00 6,411,997 520,540.34
KTB  20.30 20.40 20.00 20.40 -0.10 -0.49 20.30 20.40 44,358,315 896,423.20
LHBANK  1.75 1.75 1.73 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 7,822,636 13,621.18
SCB  153.50 154.00 151.00 153.50 -3.50 -2.23 153.00 153.50 31,818,131 4,852,469.52
TCAP  58.50 58.75 57.50 58.00 -0.75 -1.28 57.75 58.00 4,754,322 275,327.43
TISCO  88.25 89.50 88.25 89.50 +0.50 +0.56 89.25 89.50 4,357,061 387,667.99
TMB  3.08 3.12 3.06 3.12 +0.04 +1.30 3.10 3.12 174,031,704 539,587.04

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.59 0.59 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 557,100 322.86
AEONTS  152.50 153.50 146.50 151.00 -1.50 -0.98 150.50 151.00 1,266,461 189,802.69
AMANAH  1.65 1.68 1.58 1.65 0.00 0.00 1.65 1.67 3,779,500 6,182.35
ASAP  9.40 9.40 8.95 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 1,618,400 14,863.48
ASK  23.40 23.50 23.30 23.40 0.00 0.00 23.30 23.40 468,345 10,918.15
ASP  4.24 4.26 4.18 4.24 -0.04 -0.93 4.22 4.24 11,619,942 48,957.45
BFIT  36.00 36.50 35.75 36.50 +0.25 +0.69 36.25 36.50 374,765 13,480.99
CGH  1.31 1.31 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 843,200 1,092.12
CNS  3.02 3.06 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.02 630,041 1,899.62
ECL  3.66 3.70 3.60 3.66 +0.02 +0.55 3.64 3.66 4,076,174 14,858.72
FNS  4.68 4.74 4.68 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 531,104 2,501.90
FSS  3.20 3.26 3.18 3.24 +0.02 +0.62 3.22 3.24 505,385 1,631.60
GBX  0.77 0.78 0.76 0.78 +0.01 +1.30 0.77 0.78 921,600 710.03
GL <NP> 5.35 5.55 5.15 5.45 +0.15 +2.83 5.40 5.45 4,039,498 21,921.44
IFS  3.68 3.68 3.62 3.64 -0.02 -0.55 3.62 3.64 655,547 2,383.54
JMT  32.25 32.25 31.75 32.25 +0.50 +1.57 32.00 32.25 692,208 22,284.96
KCAR  15.30 15.40 15.30 15.40 0.00 0.00 15.30 15.40 184,800 2,828.38
KGI  5.00 5.15 4.96 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 20,137,288 101,311.61
KTC  226.00 231.00 226.00 229.00 -1.00 -0.43 229.00 230.00 1,204,520 274,566.25
MBKET  21.90 21.90 21.80 21.80 -0.10 -0.46 21.80 21.90 46,800 1,020.66
MFC  17.50 18.00 17.50 17.70 +0.20 +1.14 17.70 17.80 85,100 1,512.90
ML  1.38 1.39 1.38 1.39 0.00 0.00 1.39 1.40 366,360 508.19
MTLS  39.25 39.50 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 1,722,180 67,718.37
PE  0.57 0.57 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 330,000 186.11
PL  4.08 4.08 4.04 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 681,100 2,758.38
S11  7.95 8.00 7.95 8.00 +0.05 +0.63 7.95 8.00 153,640 1,222.51
SAWAD  61.50 62.50 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.75 62.00 3,948,361 244,330.36
THANI  10.20 10.30 10.10 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 8,617,675 87,867.98
TK  16.10 16.10 15.70 15.90 -0.10 -0.62 15.80 15.90 295,900 4,697.37
TNITY  6.45 6.60 6.40 6.60 +0.20 +3.12 6.55 6.60 640,851 4,183.44
UOBKH  4.06 4.12 4.06 4.12 +0.06 +1.48 4.08 4.12 26,000 106.57
ZMICO  1.28 1.28 1.26 1.28 +0.01 +0.79 1.27 1.28 1,221,988 1,552.55

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  36.50 36.50 34.00 34.50 -1.50 -4.17 34.25 34.50 981,108 34,095.60
BKI  363.00 369.00 363.00 369.00 +6.00 +1.65 366.00 370.00 27,703 10,118.59
BLA  37.25 38.00 37.25 37.25 -0.25 -0.67 37.25 37.50 2,493,736 93,548.12
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  35.75 38.75 35.75 38.75 +0.25 +0.65 36.50 38.25 800 29.85
INSURE  - - - - - - 51.25 64.25 - -
MTI  140.00 140.00 140.00 140.00 -1.00 -0.71 138.00 140.50 1,000 140.00
NKI  54.25 56.00 54.00 56.00 0.00 0.00 56.00 57.25 2,700 147.22
NSI  80.00 80.50 79.50 80.50 +0.50 +0.62 79.75 80.50 4,000 319.35
SMK  44.00 44.00 43.75 44.00 +0.25 +0.57 44.00 44.25 20,701 910.57
THRE  1.86 1.89 1.86 1.87 +0.02 +1.08 1.87 1.89 10,566,611 19,809.93
THREL  10.60 11.30 10.60 11.10 +0.50 +4.72 11.00 11.10 6,077,500 66,950.85
TIC  34.75 34.75 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 34.75 5,500 184.38
TIP  49.00 49.25 48.75 49.00 0.00 0.00 48.75 49.00 256,971 12,538.50
TSI  0.71 0.71 0.69 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 1,245,200 865.21
TVI  3.68 3.68 3.62 3.62 -0.04 -1.09 3.62 3.66 105,674 383.97
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่