สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 146.78 +3.11 +2.16 222,504,439 4,793,876.43
AUTO 538.29 +6.47 +1.22 6,262,653 81,328.97
IMM 58.96 +0.71 +1.22 44,506,021 138,896.78
PAPER 3,291.36 0.00 0.00 1,040,900 12,187.89
PETRO 1,426.65 +35.48 +2.55 86,899,773 4,407,891.21
PKG 3,816.66 +9.66 +0.25 18,458,112 75,315.99
STEEL 36.64 +0.41 +1.13 65,336,980 78,255.60

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  29.00 30.25 29.00 30.00 +1.25 +4.35 30.00 30.25 1,891,422 56,056.46
APCS  4.94 4.94 4.88 4.90 -0.02 -0.41 4.90 4.92 69,240 339.19
BAT-3K  206.00 206.00 206.00 206.00 -4.00 -1.90 210.00 224.00 201 41.41
CWT  3.22 3.28 3.22 3.22 +0.02 +0.62 3.22 3.24 744,600 2,424.90
EASON  2.82 2.86 2.78 2.84 +0.04 +1.43 2.82 2.84 326,752 919.05
GYT  381.00 381.00 381.00 381.00 0.00 0.00 381.00 388.00 100 38.10
HFT  3.12 3.14 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.12 461,400 1,433.09
IHL  7.95 8.15 7.95 8.10 +0.15 +1.89 8.05 8.10 131,401 1,059.67
INGRS  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 1,182,800 849.72
IRC  20.40 20.40 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 700 14.22
PCSGH  7.10 7.20 7.10 7.15 +0.05 +0.70 7.15 7.20 378,600 2,712.65
SAT  22.10 22.40 22.10 22.30 +0.30 +1.36 22.20 22.30 279,140 6,203.62
SPG  15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 14.90 15.20 3,000 45.00
STANLY  250.00 254.00 250.00 254.00 +5.00 +2.01 253.00 254.00 31,497 7,949.91
TKT  1.60 1.69 1.59 1.59 +0.01 +0.63 1.60 1.61 379,200 618.62
TNPC  1.58 1.60 1.57 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 377,400 596.37
TRU  4.56 4.60 4.56 4.60 +0.04 +0.88 4.56 4.60 4,800 21.98
TSC  12.50 12.50 12.50 12.50 +0.10 +0.81 12.00 12.50 400 5.00
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.51 1.53 1.50 1.51 +0.01 +0.67 1.51 1.53 284,800 432.52
ASEFA  5.20 5.20 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.15 48,300 248.42
CPT  2.76 2.94 2.76 2.88 +0.16 +5.88 2.86 2.88 40,553,808 115,515.16
CRANE  3.02 3.02 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.02 287,167 862.12
CTW  8.15 8.20 8.15 8.20 +0.10 +1.23 8.10 8.20 25,500 208.26
FMT  24.90 25.50 24.90 25.50 +0.50 +2.00 24.90 25.75 300 7.53
HTECH  7.35 7.80 7.30 7.55 +0.20 +2.72 7.55 7.60 1,659,611 12,627.02
KKC  1.71 1.73 1.70 1.72 +0.01 +0.58 1.71 1.72 114,800 196.75
PK  3.20 3.46 3.18 3.34 +0.14 +4.38 3.32 3.34 1,184,334 3,938.69
SNC  14.70 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 319,101 4,692.98
TCJ  5.90 6.00 5.90 5.90 -0.10 -1.67 5.90 6.00 28,300 167.33
VARO  - - - - - - 7.00 7.15 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.70 11.80 11.60 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 1,040,900 12,187.89

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  3.24 3.40 3.22 3.38 +0.16 +4.97 3.36 3.38 10,345,920 34,514.26
GC  5.05 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 114,100 575.05
GGC  10.30 10.90 10.30 10.70 +0.40 +3.88 10.70 10.80 11,820,347 125,941.75
GIFT  4.22 4.24 4.20 4.22 +0.04 +0.96 4.22 4.24 64,700 273.98
IVL  57.25 59.00 57.00 58.75 +1.50 +2.62 58.50 58.75 34,379,876 1,995,430.32
NFC  11.40 11.80 11.40 11.60 +0.20 +1.75 11.60 11.70 343,000 3,992.73
PATO  15.00 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.00 63,300 947.10
PMTA  16.30 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 16.20 16.30 801 13.06
PTTGC  76.75 79.75 76.75 79.25 +2.25 +2.92 79.00 79.25 27,681,834 2,181,614.21
SUTHA  4.12 4.18 4.08 4.18 0.00 0.00 4.10 4.18 19,000 77.82
TCB  52.00 52.75 52.00 52.75 -0.25 -0.47 52.75 53.00 6,100 320.40
TCCC  33.00 33.50 33.00 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.50 10,800 357.80
TPA  6.25 6.25 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 9,300 57.10
UP  28.75 28.75 28.75 28.75 -0.50 -1.71 26.75 28.25 1,000 28.75
VNT  22.60 23.10 22.40 22.80 +0.40 +1.79 22.80 22.90 1,730,395 39,598.99
WG  153.00 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 153.00 154.00 300 45.90
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  10.40 10.60 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.60 112,900 1,183.02
ALUCON  199.50 199.50 196.00 198.50 -1.50 -0.75 197.00 199.00 1,400 277.25
CSC  42.00 43.50 42.00 43.50 +1.25 +2.96 42.25 43.75 3,800 163.68
NEP  0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 614,200 251.92
NPP  1.29 1.34 1.27 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.31 13,869,800 18,154.56
PTL  16.90 17.20 16.80 17.00 +0.20 +1.19 16.90 17.00 3,013,293 51,248.78
SITHAI  1.15 1.15 1.12 1.13 -0.01 -0.88 1.12 1.13 503,300 569.48
SLP  0.93 0.93 0.92 0.92 -0.01 -1.08 0.92 0.93 38,700 35.77
SMPC  12.70 12.80 12.50 12.70 0.00 0.00 12.70 12.80 80,019 1,012.13
SPACK  1.95 1.96 1.95 1.95 0.00 0.00 1.95 1.99 1,400 2.73
TCOAT  - - - - - - 27.25 31.50 - -
TFI <NP> 0.37 0.37 0.32 0.35 -0.02 -5.41 0.35 0.36 143,500 49.44
THIP  35.00 35.75 34.50 35.75 +0.25 +0.70 34.75 35.75 57,600 2,023.48
TMD  21.60 21.80 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 14,000 303.21
TOPP  - - - - - - 214.00 220.00 - -
TPBI  8.25 8.30 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 8.35 3,700 30.64
TPP  19.80 19.80 19.80 19.80 -0.20 -1.00 19.80 22.00 500 9.90

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.68 2.68 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 86,501 229.20
BSBM  1.12 1.12 1.08 1.10 -0.02 -1.79 1.10 1.11 1,647,100 1,806.33
CEN  1.27 1.30 1.27 1.27 0.00 0.00 1.27 1.29 136,500 175.23
CITY  2.58 2.60 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 80,401 208.50
CSP  1.36 1.40 1.36 1.37 +0.01 +0.74 1.37 1.38 34,000 46.76
GJS  0.31 0.32 0.30 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 11,769,000 3,638.50
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.07 1.10 1.07 1.10 +0.03 +2.80 1.10 1.11 196,300 215.15
LHK  4.72 4.74 4.72 4.74 +0.02 +0.42 4.72 4.74 231,101 1,090.91
MAX  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 18,128,600 404.88
MCS  7.80 7.95 7.80 7.85 0.00 0.00 7.85 7.95 369,610 2,907.41
MILL  1.41 1.50 1.40 1.49 +0.08 +5.67 1.48 1.49 6,693,715 9,850.78
PAP  4.16 4.16 4.14 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 63,801 264.94
PERM  2.28 2.34 2.28 2.34 +0.08 +3.54 2.30 2.34 613,200 1,417.89
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.71 0.75 0.71 0.72 +0.01 +1.41 0.72 0.75 2,793,300 2,048.17
SMIT  5.80 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 111,100 644.38
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  2.74 2.76 2.62 2.66 -0.08 -2.92 2.64 2.66 2,352,600 6,267.10
TGPRO  0.19 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 5,955,945 1,075.24
THE  3.50 3.50 3.38 3.42 -0.12 -3.39 3.40 3.42 12,352,005 42,330.74
TIW  406.00 410.00 406.00 408.00 0.00 0.00 408.00 410.00 900 367.40
TMT  14.60 14.80 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.90 140,801 2,077.55
TSTH  0.75 0.75 0.72 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.74 1,571,000 1,153.62
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.00 4.04 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 6,900 27.73
TYCN  2.76 2.82 2.76 2.82 +0.02 +0.71 2.76 2.80 2,600 7.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่