สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 164.08 -0.37 -0.22 277,322,424 5,787,451.66
AUTO 565.43 +0.36 +0.06 5,941,072 57,148.81
IMM 61.77 -0.61 -0.98 17,060,132 88,794.80
PAPER 3,319.49 +225.05 +7.27 4,834,900 56,183.81
PETRO 1,616.81 -5.10 -0.31 92,542,818 5,437,362.64
PKG 4,234.74 +15.05 +0.36 32,447,904 70,455.45
STEEL 39.24 -0.19 -0.48 124,495,598 77,506.15

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  35.75 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.50 35.75 196,401 7,039.58
APCS  6.25 6.30 6.15 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 217,600 1,353.48
BAT-3K  - - - - - - 216.00 228.00 - -
CWT  3.60 3.60 3.52 3.54 -0.08 -2.21 3.54 3.56 1,690,001 6,007.40
EASON  3.50 3.56 3.48 3.56 0.00 0.00 3.36 3.56 124,500 437.54
GYT  410.00 410.00 410.00 410.00 -4.00 -0.97 410.00 418.00 100 41.00
HFT  3.80 3.84 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 153,202 587.10
IHL  9.30 9.30 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 997,201 9,146.70
INGRS  0.99 1.00 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 1,051,200 1,040.68
IRC  20.30 20.50 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 25,292 513.49
PCSGH  7.00 7.10 7.00 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 303,500 2,144.62
SAT  20.80 21.10 20.60 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,025,675 21,430.82
SPG  18.00 18.00 17.80 18.00 0.00 0.00 17.80 18.10 2,300 41.29
STANLY  234.00 235.00 230.00 235.00 +1.00 +0.43 234.00 236.00 30,800 7,138.70
TKT  1.77 1.78 1.76 1.76 -0.01 -0.56 1.76 1.78 86,600 153.23
TNPC  1.56 1.56 1.55 1.56 -0.03 -1.89 1.55 1.56 34,600 53.88
TRU  4.74 4.74 4.72 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.74 800 3.78
TSC  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.80 12.00 1,300 15.52
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.90 1.91 1.87 1.87 -0.02 -1.06 1.87 1.89 148,400 280.38
ASEFA  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 136,100 784.53
CPT  2.00 2.00 1.98 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 2,880,700 5,734.93
CRANE  3.00 3.02 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 68,800 206.60
CTW  8.55 8.55 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 11,200 95.76
FMT  26.25 26.25 26.00 26.00 +0.25 +0.97 26.00 26.50 500 13.02
HTECH  6.35 6.60 6.20 6.50 +0.15 +2.36 6.50 6.55 2,761,630 17,877.31
KKC  1.78 1.82 1.77 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.79 736,001 1,315.78
PK  5.85 5.95 5.50 5.50 -0.35 -5.98 5.50 5.55 9,822,101 55,929.88
SNC  15.60 15.80 15.60 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 340,500 5,344.90
TCJ  7.95 7.95 7.80 7.80 -0.15 -1.89 7.80 7.85 145,900 1,146.38
VARO  8.00 8.50 7.00 7.90 -1.10 -12.22 7.90 7.95 8,300 65.32

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.00 11.80 11.00 11.80 +0.80 +7.27 11.70 11.80 4,834,900 56,183.81

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  4.04 4.04 3.94 4.04 0.00 0.00 4.02 4.04 9,610,059 38,395.18
GC  5.10 5.15 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 100,401 515.34
GGC  14.10 14.30 14.10 14.10 -0.20 -1.40 14.10 14.20 1,622,000 22,941.15
GIFT  5.20 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 74,901 387.24
IVL  59.50 61.50 59.25 60.50 +0.50 +0.83 60.25 60.50 45,830,810 2,776,132.21
PATO  15.60 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 54,701 853.34
PMTA  17.70 17.70 17.60 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.80 9,123 161.44
PTTGC  97.50 98.25 96.50 97.50 -1.00 -1.02 97.25 97.50 23,495,708 2,291,108.80
SUTHA  4.90 4.90 4.84 4.86 0.00 0.00 4.84 4.86 35,600 173.56
TCB  54.25 54.50 53.25 53.25 -1.50 -2.74 53.25 53.50 52,337 2,817.01
TCCC  38.75 39.00 38.75 38.75 0.00 0.00 38.50 39.00 10,101 391.84
TPA  6.85 6.85 6.75 6.85 0.00 0.00 6.75 6.85 11,200 76.18
UP  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 25.75 27.75 200 5.58
VNT  27.00 27.25 25.00 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 11,635,677 303,403.79
WG  - - - - - - 148.00 150.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 243,301 3,257.10
ALUCON  241.00 244.00 239.00 244.00 +5.00 +2.09 240.00 244.00 1,002 241.04
CSC  46.25 46.25 46.00 46.00 -0.50 -1.08 45.75 46.50 1,301 59.92
NEP  0.44 0.44 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 323,400 139.27
NPP  1.20 1.41 1.19 1.41 +0.22 +18.49 1.41 1.42 29,338,893 38,718.25
PTL  16.70 16.90 16.60 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 1,474,201 24,681.64
SITHAI  1.48 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 712,600 1,054.54
SLP  1.03 1.03 0.99 0.99 -0.03 -2.94 0.99 1.02 162,900 162.56
SMPC  13.20 13.40 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 132,000 1,760.53
SPACK  2.10 2.12 2.08 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 21,200 44.63
TCOAT  - - - - - - 26.25 34.50 - -
TFI <NP> 0.42 0.44 0.42 0.44 +0.01 +2.33 0.42 0.44 23,400 9.89
THIP  37.00 37.00 36.50 36.75 -0.25 -0.68 36.50 37.00 5,106 187.52
TMD  21.00 21.00 20.90 21.00 0.00 0.00 20.80 21.00 1,500 31.40
TOPP  226.00 226.00 226.00 226.00 0.00 0.00 216.00 227.00 100 22.60
TPBI  11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.80 12.00 6,800 80.58
TPP  19.90 19.90 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.50 20.00 200 3.98

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.72 2.74 2.70 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 38,500 104.32
BSBM  1.26 1.26 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 201,900 253.58
CEN  1.41 1.41 1.39 1.39 -0.02 -1.42 1.38 1.40 280,902 392.44
CITY  2.74 2.76 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.78 9,501 26.05
CSP  1.56 1.56 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.55 1.56 25,201 39.30
GJS  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 4,826,951 1,834.24
GSTEL  0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 38,408,303 5,385.54
INOX  1.19 1.19 1.17 1.17 0.00 0.00 1.16 1.19 15,900 18.77
LHK  4.82 4.84 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.82 4.84 154,301 744.00
MAX  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 58,423,002 1,171.40
MCS  8.10 8.15 7.90 8.00 -0.15 -1.84 7.95 8.00 2,047,584 16,393.45
MILL  1.67 1.67 1.65 1.66 -0.02 -1.19 1.65 1.66 49,500 81.79
PAP  4.46 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 113,100 505.07
PERM  2.38 2.42 2.36 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.40 168,300 403.25
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.82 0.83 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 559,000 455.84
SMIT  6.10 6.10 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.10 115,035 696.58
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.44 3.44 3.42 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.46 146,500 503.94
TGPRO  0.25 0.25 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 2,251,318 562.83
THE  3.22 3.28 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.24 12,561,600 40,523.19
TIW  418.00 426.00 416.00 418.00 -4.00 -0.95 418.00 422.00 5,200 2,187.00
TMT  15.30 15.30 15.10 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.20 101,800 1,539.07
TSTH  0.82 0.87 0.82 0.83 +0.02 +2.47 0.83 0.84 3,887,300 3,277.36
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.32 4.34 4.20 4.34 +0.02 +0.46 4.24 4.34 74,500 314.92
TYCN  3.04 3.04 3.02 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.04 30,400 92.22
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่