สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 162.09 +0.04 +0.02 177,424,194 3,402,192.05
AUTO 582.12 +3.99 +0.69 30,659,727 240,045.55
IMM 70.11 +0.20 +0.29 15,853,357 95,313.35
PAPER 2,545.88 +70.32 +2.84 1,088,920 9,789.66
PETRO 1,574.25 -1.40 -0.09 50,312,095 2,865,257.95
PKG 4,042.14 -14.69 -0.36 19,215,177 68,982.61
STEEL 43.71 +0.19 +0.44 60,294,918 122,802.94

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  30.00 33.00 29.50 32.50 +1.75 +5.69 32.25 32.50 1,201,660 37,652.20
APCS  6.10 6.25 6.00 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.05 217,600 1,318.36
BAT-3K  - - - - - - 218.00 242.00 - -
CWT  3.08 3.10 3.02 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 613,650 1,870.28
EASON  3.80 3.92 3.80 3.92 +0.08 +2.08 3.88 3.92 708,803 2,742.87
GYT  - - - - - - 404.00 414.00 5 2.11
HFT  4.46 4.48 4.46 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 190,200 850.48
IHL  11.60 12.50 11.60 12.40 +0.70 +5.98 12.40 12.50 12,867,941 156,538.05
INGRS  1.17 1.22 1.17 1.21 +0.04 +3.42 1.20 1.21 12,839,600 15,371.59
IRC  24.00 24.00 23.80 23.90 0.00 0.00 23.80 23.90 30,102 719.29
PCSGH  8.00 8.10 7.90 8.00 -0.05 -0.62 7.95 8.00 1,242,199 9,926.51
SAT  20.40 20.80 20.40 20.60 +0.10 +0.49 20.60 20.80 574,450 11,818.00
SPG  18.00 18.00 17.50 18.00 0.00 0.00 17.50 18.00 900 16.15
STANLY  231.00 231.00 226.00 226.00 -4.00 -1.74 227.00 229.00 417 95.43
TKT  1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00 1.82 1.83 55,100 100.28
TNPC  - - - - - - 1.74 1.78 - -
TRU  4.56 4.64 4.56 4.60 +0.02 +0.44 4.56 4.60 63,300 291.77
TSC  13.50 13.70 13.50 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 53,800 732.17
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.10 2.14 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 423,800 892.83
ASEFA  5.95 6.00 5.95 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 411,300 2,463.08
CPT  2.22 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.24 2.26 2,978,677 6,647.26
CRANE  3.70 3.72 3.62 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.66 1,239,300 4,523.39
CTW  11.70 11.70 11.20 11.40 -0.30 -2.56 11.30 11.40 814,300 9,236.99
FMT  29.75 29.75 29.75 29.75 0.00 0.00 29.75 30.50 200 5.95
HTECH  9.10 9.20 9.05 9.20 +0.15 +1.66 9.15 9.20 1,729,714 15,810.25
KKC  2.06 2.08 2.06 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 5,800 11.95
PK  6.10 6.25 6.05 6.25 +0.30 +5.04 6.20 6.25 7,512,600 46,370.80
SNC  14.10 14.10 13.90 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 439,400 6,151.71
TCJ  10.80 10.90 10.60 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 298,200 3,198.71
VARO  - - - - - - 7.00 7.50 66 0.45

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  8.80 9.10 8.80 9.05 +0.25 +2.84 9.05 9.10 1,088,920 9,789.66

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.35 5.35 5.20 5.25 -0.05 -0.94 5.20 5.25 83,500 435.12
GGC  15.70 15.80 15.50 15.60 -0.10 -0.64 15.60 15.70 2,997,700 46,680.89
GIFT  5.55 5.85 5.55 5.80 +0.25 +4.50 5.75 5.80 7,166,334 41,206.82
IVL  56.50 58.00 56.25 57.75 +1.00 +1.76 57.50 57.75 18,645,024 1,066,206.34
PATO  17.10 17.10 17.00 17.10 +0.10 +0.59 17.00 17.10 44,300 753.35
PMTA  18.80 18.80 18.60 18.80 +0.20 +1.08 18.70 18.80 5,694 106.90
PTTGC  94.75 95.00 92.50 94.00 -1.25 -1.31 93.75 94.00 17,020,387 1,595,425.62
SUTHA  5.30 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 45,300 239.08
TCB  60.00 61.00 60.00 60.00 -0.25 -0.41 60.00 60.50 31,200 1,887.15
TCCC  47.25 47.25 46.50 46.75 -0.50 -1.06 46.50 46.75 35,551 1,657.55
TPA  7.50 7.50 7.40 7.40 -0.10 -1.33 7.40 7.50 5,100 37.75
UP  28.00 28.00 28.00 28.00 +1.00 +3.70 28.00 28.50 2,000 56.00
VNT  25.75 26.75 25.75 26.00 0.00 0.00 25.75 26.00 4,229,705 110,520.98
WG  146.00 149.00 146.00 149.00 0.00 0.00 147.50 149.00 300 44.40
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.30 13.30 13.10 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 441,500 5,819.99
ALUCON  257.00 258.00 255.00 257.00 -1.00 -0.39 256.00 257.00 2,200 564.70
CSC  53.50 53.50 53.00 53.50 +0.50 +0.94 53.00 53.50 7,800 417.20
NEP  0.44 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 1,547,503 692.19
NPP  0.77 0.78 0.75 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.76 1,853,866 1,419.87
PTL  14.30 14.50 14.20 14.30 +0.10 +0.70 14.30 14.40 2,086,702 29,880.59
SITHAI  1.30 1.32 1.30 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 10,759,112 14,080.53
SLP  1.20 1.21 1.18 1.18 -0.02 -1.67 1.17 1.18 1,163,800 1,384.19
SMPC  13.30 13.40 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.40 332,154 4,416.30
SPACK  2.32 2.32 2.30 2.30 -0.04 -1.71 2.30 2.34 55,200 127.09
TCOAT  - - - - - - 27.00 32.25 - -
TFI <NP> 0.56 0.57 0.56 0.57 +0.02 +3.64 0.55 0.56 127,040 71.23
THIP  32.75 33.00 32.50 33.00 0.00 0.00 32.75 33.00 24,700 803.78
TMD  20.40 20.50 20.40 20.50 0.00 0.00 20.30 20.50 3,900 79.58
TOPP  222.00 222.00 219.00 219.00 -3.00 -1.35 218.00 227.00 900 197.70
TPBI  11.40 11.40 11.00 11.00 -0.50 -4.35 11.00 11.10 804,800 8,947.69
TPP  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 19.70 20.00 4,000 80.00

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.10 3.14 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 579,500 1,800.30
BSBM  1.44 1.44 1.40 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 848,000 1,202.16
CEN  1.45 1.46 1.40 1.46 0.00 0.00 1.43 1.46 1,074,900 1,548.30
CITY  3.00 3.00 2.98 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 3,700 11.09
CSP  1.70 1.72 1.69 1.72 +0.03 +1.78 1.70 1.72 120,700 205.72
GJS  0.36 0.37 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.37 4,556,100 1,632.52
GSTEL  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 4,728,053 848.77
INOX  1.36 1.37 1.35 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 289,800 392.81
LHK  4.60 4.64 4.58 4.60 0.00 0.00 4.58 4.60 325,600 1,496.66
MAX  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 16,791,900 521.62
MCS  12.30 12.50 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 2,262,320 27,933.36
MILL  1.74 1.75 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 1.73 3,661,090 6,373.56
PAP  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 162,000 834.04
PERM  2.84 2.94 2.84 2.88 +0.04 +1.41 2.88 2.90 4,229,200 12,207.94
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.99 0.99 0.97 0.98 -0.01 -1.01 0.97 0.98 577,500 566.14
SMIT  5.75 5.90 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 508,700 2,955.21
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.84 3.84 3.80 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 226,332 860.08
TGPRO  0.32 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 5,765,213 1,848.45
THE  4.02 4.10 4.02 4.04 +0.02 +0.50 4.04 4.06 8,068,900 32,787.55
TIW  173.50 177.00 173.50 177.00 +8.00 +4.73 173.50 177.50 200 35.05
TMT  17.10 17.10 16.90 17.00 0.00 0.00 17.00 17.10 381,510 6,484.18
TSTH  0.98 1.00 0.98 1.00 +0.02 +2.04 0.98 1.00 912,800 904.47
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.14 4.90 4.10 4.36 +0.22 +5.31 4.36 4.40 4,073,900 18,881.64
TYCN  3.18 3.24 3.18 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 147,000 471.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่