สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 143.46 -0.89 -0.62 845,222,335 6,838,087.63
CONMAT 11,979.53 -86.34 -0.72 54,676,363 3,887,965.70
PROP 319.68 -1.74 -0.54 715,517,797 2,218,832.94
PF&REIT 195.01 -0.48 -0.25 11,698,880 165,319.76
CONS 93.54 -1.37 -1.44 63,329,295 565,969.23

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.44 0.45 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 1,063,234 465.71
DCC  2.86 2.92 2.86 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 1,692,367 4,874.77
DCON  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 1,684,870 1,028.81
DRT  5.75 5.80 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 32,700 188.40
EPG  6.95 7.05 6.85 6.85 -0.10 -1.44 6.85 6.90 2,729,801 18,905.31
GEL  0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 8,384,601 3,098.19
PPP  4.44 4.46 4.40 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 119,200 526.06
Q-CON  6.40 6.40 6.30 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.40 49,600 312.74
RCI  2.50 2.56 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.52 2.54 640,611 1,610.77
SCC  476.00 478.00 472.00 474.00 -4.00 -0.84 472.00 474.00 6,601,719 3,132,290.29
SCCC  250.00 250.00 249.00 250.00 0.00 0.00 249.00 250.00 43,637 10,881.23
SCP  7.95 8.00 7.95 7.95 +0.05 +0.63 7.95 8.00 77,400 615.35
SKN  6.15 6.25 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.15 6.25 30,900 191.70
TASCO  18.80 18.90 18.60 18.60 -0.30 -1.59 18.60 18.70 2,814,500 52,636.55
TCMC  3.12 3.12 3.06 3.06 -0.06 -1.92 3.06 3.08 1,026,300 3,163.81
TGCI  2.74 2.82 2.72 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 708,700 1,954.66
TOA  37.25 37.50 36.75 37.50 -0.50 -1.32 37.25 37.50 3,701,323 137,666.65
TPIPL  1.72 1.75 1.72 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 21,757,200 37,556.40
UMI  1.59 1.60 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.57 1.60 113,600 179.55
VNG  9.15 9.25 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.20 261,000 2,387.96
WIIK  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 135,700 399.99

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 50,001 335.01
AMATA  20.30 20.80 20.00 20.80 +0.40 +1.96 20.70 20.80 14,089,069 288,114.73
AMATAV  7.25 7.30 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 218,012 1,574.70
ANAN  3.72 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.74 3,254,600 12,105.86
AP  8.20 8.25 8.15 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 3,240,801 26,585.31
APEX  0.30 0.31 0.30 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 14,770,700 4,449.58
AQ  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 35,309,527 1,130.83
BLAND  1.84 1.84 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 23,381,500 42,904.64
BROCK  2.62 2.68 2.54 2.54 -0.08 -3.05 2.54 2.62 86,901 220.89
CGD  1.56 1.57 1.51 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 31,908,704 49,291.71
CI  1.65 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 1.65 1.66 77,028 127.10
CPN  80.75 81.00 79.75 80.25 -1.25 -1.53 80.00 80.25 6,570,014 529,404.42
ESTAR  0.79 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 1,826,202 1,458.41
EVER  0.41 0.43 0.40 0.42 +0.02 +5.00 0.42 0.43 32,953,821 13,765.43
GLAND  2.36 2.46 2.32 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 3,757,100 9,012.93
GOLD  9.70 9.80 9.65 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 1,509,800 14,679.27
GREEN  1.21 1.21 1.18 1.19 -0.03 -2.46 1.19 1.20 171,001 204.30
J  1.78 1.79 1.78 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 155,401 277.22
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.46 2.60 2.46 2.54 +0.06 +2.42 2.50 2.54 2,209,200 5,610.80
LALIN  5.65 5.70 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 67,419 383.04
LH  10.80 10.90 10.70 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 24,819,020 269,198.81
LPN  10.10 10.20 9.90 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 5,845,617 58,527.57
MBK  23.20 23.30 22.90 23.00 -0.40 -1.71 22.90 23.00 673,502 15,513.11
MJD  3.24 3.28 3.24 3.28 0.00 0.00 3.22 3.28 50,500 163.84
MK  3.68 3.68 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.66 3.68 1,132,501 4,146.04
NCH  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 30,101 30.40
NNCL  1.68 1.68 1.67 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 414,200 695.00
NOBLE  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 32,200 348.02
NUSA  0.35 0.35 0.33 0.33 -0.02 -5.71 0.33 0.34 3,523,907 1,175.51
ORI  18.20 18.60 18.00 18.20 -0.20 -1.09 18.20 18.30 1,640,410 29,873.72
PACE <NP> 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 18,144,510 9,078.60
PF  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 602,236 506.68
PLAT  8.15 8.15 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.10 2,723,600 21,870.95
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.78 1.78 1.78 1.78 -0.04 -2.20 1.78 1.81 48,000 85.44
PRIN  1.78 1.78 1.76 1.77 -0.01 -0.56 1.76 1.77 307,201 542.19
PRINC  6.00 6.05 5.95 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 1,628,901 9,760.80
PSH  21.70 21.70 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 1,069,400 23,134.12
QH  3.06 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 66,654,983 205,952.32
RICHY  1.80 1.82 1.79 1.80 -0.03 -1.64 1.79 1.80 1,309,174 2,357.12
RML  1.18 1.21 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 16,689,836 19,890.17
ROJNA  6.60 6.70 6.55 6.70 0.00 0.00 6.60 6.70 807,375 5,371.17
S  3.58 3.60 3.52 3.54 -0.06 -1.67 3.52 3.54 4,092,967 14,583.81
SAMCO  2.42 2.42 2.40 2.40 -0.04 -1.64 2.38 2.42 49,218 118.60
SC  3.76 3.76 3.70 3.70 -0.06 -1.60 3.70 3.74 3,714,534 13,814.22
SENA  4.26 4.28 4.22 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 583,662 2,477.90
SF  9.00 9.00 8.85 8.90 -0.10 -1.11 8.85 8.90 1,336,431 11,911.52
SIRI  1.66 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 33,669,652 55,851.97
SPALI  22.40 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,106,970 47,309.16
TFD  1.68 1.68 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.68 130,594 218.17
TICON  17.80 17.80 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.70 17.80 576,240 10,203.87
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 254,311,622 7,347.26
UV  8.95 9.10 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.90 8.95 5,876,400 52,789.82
WHA  3.84 3.92 3.82 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 81,780,232 316,915.01
WIN  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 402,900 234.07

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 31,000 308.45
AMATAR  10.40 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 51,600 531.49
B-WORK  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 359,900 3,742.96
BKKCP  - - - - - - 11.40 11.50 - -
BOFFICE  13.10 13.20 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 247,195 3,250.25
CPNCG  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 263,900 3,825.52
CPNREIT  22.50 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,315,800 51,883.29
CPTGF  12.70 12.70 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 42,301 536.95
CRYSTAL  10.80 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 1,254,701 13,425.57
CTARAF  4.94 4.94 4.90 4.92 -0.04 -0.81 4.90 4.94 91,600 450.85
DREIT  5.10 5.20 5.10 5.20 0.00 0.00 5.10 5.20 8,101 41.42
ERWPF  6.10 6.10 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.05 6.15 13,400 81.52
FUTUREPF  21.10 21.20 21.10 21.10 0.00 0.00 21.10 21.20 77,300 1,636.43
GAHREIT  9.85 9.85 9.85 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 500 4.92
GLANDRT  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 546,900 6,562.80
GOLDPF  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 5.35 7.50 100,307 752.30
GVREIT  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 570,500 8,272.25
HPF  5.45 5.55 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 160,600 883.30
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 29,800 225.58
IMPACT  17.30 17.30 17.20 17.20 -0.20 -1.15 17.20 17.30 131,600 2,271.03
KPNPF  - - - - - - 9.65 9.70 - -
LHHOTEL  15.60 15.70 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 293,600 4,592.51
LHPF  8.65 8.75 8.65 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.80 133,000 1,152.44
LHSC  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 6,001 89.33
LUXF  8.20 8.20 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 3,200 26.08
M-II  8.40 9.10 8.40 9.10 -0.10 -1.09 8.40 9.10 200 1.75
M-PAT  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 9.80 10.10 10,300 103.03
M-STOR  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 300 3.12
MIPF  - - - - - - 21.10 - - -
MIT  - - - - - - 5.00 5.15 1 0.00
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 2,100 26.25
MNIT  1.87 1.87 1.84 1.84 -0.01 -0.54 1.84 1.89 5,100 9.39
MNIT2  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.35 5.75 4,000 21.60
MNRF  3.60 3.68 3.60 3.68 +0.04 +1.10 3.60 3.68 1,100 3.97
MONTRI  5.40 5.50 5.35 5.50 +0.25 +4.76 5.50 6.00 21,001 115.09
POPF  14.00 14.00 13.90 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 393,600 5,501.98
PPF  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 50,000 570.00
QHHR  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.05 -0.57 8.75 8.80 4,100 35.93
QHOP  3.86 3.86 3.70 3.86 -0.02 -0.52 3.76 3.86 9,800 37.53
QHPF  11.90 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 328,800 3,911.15
SBPF  3.20 3.20 3.16 3.16 -0.12 -3.66 3.16 3.18 18,401 58.56
SHREIT  9.60 9.75 9.20 9.75 0.00 0.00 9.45 9.75 17,800 167.97
SIRIP  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 10.90 11.10 100 1.11
SPF  23.60 23.60 23.50 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.60 122,200 2,882.52
SRIPANWA  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 56,100 627.82
SSPF  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.00 26,600 266.71
SSTPF  6.55 6.60 6.30 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 115,400 731.10
SSTRT  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.45 6.60 95,500 616.40
TIF1  8.50 8.55 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.45 8.55 110,600 936.10
TLGF  18.70 18.70 18.40 18.50 0.00 0.00 18.40 18.50 842,700 15,592.69
TLHPF  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.00 11.20 100 1.12
TNPF <NP> 4.28 4.80 4.28 4.80 +0.50 +11.63 4.10 4.50 40,000 174.74
TPRIME  12.00 12.10 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 18,300 220.11
TREIT  11.00 11.10 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 799,179 8,865.93
TTLPF  - - - - - - 24.00 24.80 - -
TU-PF  - - - - - - 1.70 2.00 - -
URBNPF  - - - - - - 5.05 5.50 - -
WHABT  10.10 10.10 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.30 100 1.01
WHART  10.30 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 1,872,592 19,287.84

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.20 2.22 2.16 2.20 -0.02 -0.90 2.18 2.20 593,817 1,295.77
CK  24.00 24.20 23.90 23.90 -0.20 -0.83 23.90 24.00 1,800,908 43,176.76
CNT  2.46 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 32,703 79.78
EMC  0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 5,370,602 1,078.38
ITD  3.10 3.10 3.06 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 4,972,230 15,256.43
NWR  0.76 0.77 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 3,075,433 2,317.01
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.20 1.21 1.18 1.19 -0.01 -0.83 1.19 1.20 2,824,802 3,370.19
PREB  12.30 12.30 12.10 12.20 -0.10 -0.81 12.10 12.20 423,214 5,166.04
PYLON  14.50 14.70 14.20 14.50 -0.20 -1.36 14.30 14.50 805,000 11,562.47
SEAFCO  9.00 9.10 8.95 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 1,965,014 17,678.27
SQ  3.64 3.68 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.62 5,749,301 20,875.59
SRICHA  16.70 16.80 16.60 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.80 86,700 1,448.21
STEC  18.50 18.60 17.70 17.80 -0.70 -3.78 17.70 17.80 21,060,419 379,045.55
STPI  4.68 4.70 4.58 4.60 -0.08 -1.71 4.60 4.62 1,477,220 6,821.22
SYNTEC  4.88 4.88 4.76 4.82 -0.06 -1.23 4.80 4.82 3,130,512 15,032.18
TPOLY  3.10 3.20 3.10 3.14 +0.04 +1.29 3.12 3.14 1,042,400 3,279.28
TRC  0.77 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.76 0.77 5,727,314 4,407.28
TTCL  7.15 7.15 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.15 1,195,100 8,476.92
UNIQ  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 1,996,606 25,601.92
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่