สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 138.59 +0.90 +0.65 896,738,093 5,629,637.93
CONMAT 10,923.54 -14.16 -0.13 35,480,607 1,088,917.29
PROP 315.49 +3.88 +1.25 740,352,504 3,902,476.39
PF&REIT 196.27 +0.63 +0.32 7,626,247 131,956.50
CONS 94.91 +0.88 +0.94 113,278,735 506,287.75

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 6,329,467 2,546.18
DCC  2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.24 2.26 1,503,001 3,387.79
DCON  0.55 0.56 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.55 0.56 919,456 513.78
DRT  5.75 5.75 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 54,450 313.02
EPG  8.40 8.45 8.30 8.45 +0.15 +1.81 8.45 8.50 6,327,309 53,173.43
GEL  0.33 0.34 0.33 0.34 +0.01 +3.03 0.33 0.34 1,582,107 526.11
PPP  3.58 3.62 3.54 3.62 +0.04 +1.12 3.58 3.62 78,100 279.94
Q-CON  5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 5.40 5.75 14,100 78.26
RCI  2.86 2.90 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.86 2.88 272,500 785.65
SCC  426.00 430.00 424.00 426.00 -2.00 -0.47 426.00 428.00 2,062,072 880,869.46
SCCC  212.00 212.00 209.00 210.00 +1.00 +0.48 210.00 211.00 66,516 13,969.17
SCP  7.80 7.95 7.80 7.95 +0.10 +1.27 7.90 7.95 160,000 1,262.75
SKN  5.00 5.20 5.00 5.10 +0.10 +2.00 5.10 5.15 1,088,600 5,531.80
TASCO  13.60 14.00 13.50 13.80 +0.20 +1.47 13.80 13.90 4,180,843 57,807.34
TCMC  2.38 2.40 2.34 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 661,300 1,567.01
TGCI <SP> - - - - - - - - - -
TOA  37.50 38.00 37.50 37.75 0.00 0.00 37.75 38.00 1,168,001 43,944.26
TPIPL  1.88 1.88 1.86 1.87 -0.01 -0.53 1.87 1.88 6,197,469 11,608.25
UMI  1.22 1.24 1.21 1.22 0.00 0.00 1.21 1.22 264,800 322.61
VNG  8.00 8.10 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 76,102 610.23
WIIK  2.30 2.46 2.30 2.44 +0.12 +5.17 2.42 2.44 2,465,314 5,937.68

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 80,000 536.00
AMATA  19.30 20.00 19.20 19.70 +0.50 +2.60 19.70 19.80 45,786,606 900,374.68
AMATAV  6.70 6.75 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 139,935 938.26
ANAN  4.92 5.05 4.92 4.92 0.00 0.00 4.92 4.94 14,821,052 73,456.92
AP  8.85 9.05 8.80 9.05 +0.20 +2.26 9.00 9.05 7,192,069 64,505.64
APEX  0.19 0.21 0.19 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 3,581,332 721.30
AQ  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 37,733,125 1,140.85
BLAND  1.93 1.95 1.93 1.93 0.00 0.00 1.93 1.94 20,794,021 40,285.53
BROCK  - - - - - - 2.36 2.40 - -
CGD  1.38 1.44 1.38 1.44 +0.07 +5.11 1.44 1.45 16,901,600 23,893.64
CI  1.55 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00 1.55 1.57 9,060 14.04
CPN  74.50 76.75 74.25 76.50 +2.00 +2.68 76.25 76.50 7,684,409 584,441.39
ESTAR  0.68 0.68 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 689,300 466.72
EVER  0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 3,538,800 1,349.58
GLAND  2.60 2.76 2.60 2.74 +0.14 +5.38 2.74 2.76 37,623,278 101,736.63
GOLD  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.70 10.80 3,850,701 41,131.99
GREEN  1.26 1.32 1.26 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.29 2,020,600 2,617.69
J  1.62 1.67 1.62 1.67 +0.01 +0.60 1.62 1.67 31,200 50.59
JCK  1.49 1.51 1.49 1.50 +0.01 +0.67 1.49 1.50 217,473 324.97
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.22 2.28 2.22 2.28 +0.04 +1.79 2.26 2.28 124,900 283.94
LALIN  6.45 6.45 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.30 6.45 106,500 680.34
LH  11.50 11.70 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 45,024,348 521,089.38
LPN  10.60 10.90 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 6,677,901 71,791.43
MBK  24.40 24.60 24.20 24.40 -0.10 -0.41 24.20 24.40 2,351,244 57,380.24
MJD  3.32 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.30 3.34 21,400 71.27
MK  4.60 4.78 4.58 4.58 -0.06 -1.29 4.58 4.60 29,029,773 134,866.24
NCH  0.91 0.91 0.90 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 140,800 127.63
NNCL  1.65 1.66 1.64 1.66 +0.02 +1.22 1.65 1.66 251,500 413.78
NOBLE  12.10 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 59,200 716.79
NUSA  0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 7,004,500 2,187.35
NVD  4.04 4.04 3.92 4.00 -0.04 -0.99 3.98 4.00 461,600 1,836.53
ORI  17.90 18.10 17.70 18.00 +0.30 +1.69 17.90 18.00 5,922,674 106,083.61
PACE <NP> 0.42 0.44 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.43 0.44 12,394,544 5,338.52
PF  0.95 0.96 0.92 0.94 -0.01 -1.05 0.93 0.94 65,715,714 61,910.49
PLAT  7.70 7.80 7.70 7.75 0.00 0.00 7.75 7.80 1,238,506 9,616.26
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.35 1.37 1.35 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 6,200 8.44
PRIN  1.63 1.66 1.63 1.65 +0.02 +1.23 1.65 1.66 217,600 357.86
PRINC  5.45 5.45 5.30 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 411,900 2,220.54
PSH  20.50 20.90 20.50 20.80 +0.30 +1.46 20.70 20.80 1,187,229 24,629.33
QH  3.24 3.34 3.24 3.32 +0.08 +2.47 3.32 3.34 70,631,521 233,745.00
RICHY  1.71 1.72 1.68 1.71 +0.01 +0.59 1.70 1.71 851,313 1,449.98
RML  1.25 1.27 1.22 1.23 -0.03 -2.38 1.23 1.24 3,079,100 3,827.48
ROJNA  5.20 5.35 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.20 5.30 1,505,783 7,874.48
S  2.86 2.94 2.86 2.90 +0.04 +1.40 2.90 2.92 4,714,869 13,715.35
SAMCO  2.22 2.24 2.16 2.20 -0.04 -1.79 2.18 2.24 61,630 134.60
SC  3.54 3.64 3.54 3.64 +0.10 +2.82 3.62 3.64 5,322,233 19,096.42
SENA  3.64 3.70 3.64 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 697,446 2,556.56
SF  8.15 8.20 8.05 8.15 +0.10 +1.24 8.15 8.20 460,400 3,744.97
SIRI  1.61 1.64 1.60 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 72,543,338 117,542.17
SPALI  23.70 23.70 23.40 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.60 4,581,983 108,013.13
TICON  16.00 16.20 15.90 16.00 +0.10 +0.63 16.00 16.20 49,625 797.72
U  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 76,955,800 1,984.26
UV  7.40 7.90 7.35 7.80 +0.40 +5.41 7.80 7.85 19,665,417 151,850.40
WHA  4.02 4.10 4.02 4.08 +0.08 +2.00 4.06 4.08 97,447,852 395,722.89
WIN  0.60 0.60 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.59 0.60 706,600 418.57

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 90,100 901.01
AMATAR  10.40 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 92,000 956.85
B-WORK  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 666,100 6,927.50
BKKCP  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 200 2.40
BOFFICE  12.50 12.60 12.40 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 169,000 2,112.01
CPNCG  14.60 14.60 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 47,855 696.58
CPNREIT  23.80 24.00 23.70 24.00 +0.30 +1.27 23.80 24.00 2,785,881 66,460.99
CPTGF  13.20 13.30 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 158,400 2,090.94
CRYSTAL  10.30 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 2,100 21.62
CTARAF  4.68 4.70 4.68 4.70 0.00 0.00 4.68 4.70 14,500 67.87
DREIT  5.50 5.50 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.40 5.55 500 2.75
ERWPF  5.65 5.65 5.65 5.65 -0.05 -0.88 5.65 5.70 107,000 604.55
FUTUREPF  20.80 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 20.70 20.80 168,505 3,504.88
GAHREIT  - - - - - - 9.75 9.85 - -
GLANDRT  - - - - - - 12.40 12.50 - -
GOLDPF  7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 7.30 7.35 3,000 21.90
GVREIT  - - - - - - 14.50 14.60 - -
HPF  5.40 5.40 5.40 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 12,600 68.04
HREIT  6.40 6.45 6.35 6.45 +0.05 +0.78 6.40 6.45 168,603 1,079.42
IMPACT  17.20 17.20 17.10 17.20 0.00 0.00 17.20 17.30 342,700 5,890.07
KPNPF  - - - - - - 9.35 9.45 - -
LHHOTEL  15.40 15.50 15.40 15.50 +0.10 +0.65 15.50 15.60 2,200 34.08
LHPF  8.35 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00 8.30 8.45 52,000 434.20
LHSC  15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 20,400 312.12
LUXF  8.25 8.25 8.25 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.35 100 0.82
M-II  - - - - - - 8.45 8.75 - -
M-PAT  - - - - - - 10.20 10.30 - -
M-STOR  - - - - - - 10.30 10.40 - -
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - 4.96 5.10 - -
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 1,000 12.50
MNIT  - - - - - - 1.63 1.73 - -
MNIT2  - - - - - - 5.30 5.35 - -
MNRF  - - - - - - 3.32 3.58 - -
MONTRI  6.10 6.10 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 4,700 27.75
POPF  13.60 13.70 13.60 13.60 0.00 0.00 13.60 13.70 3,020 41.08
PPF  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 900 10.01
QHHR  8.50 8.50 8.50 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 10,900 92.65
QHOP  3.60 3.60 3.60 3.60 +0.02 +0.56 3.46 3.60 100 0.36
QHPF  12.30 12.40 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 522,100 6,415.52
SBPF  3.04 3.04 2.92 3.02 +0.02 +0.67 2.92 3.02 2,400 7.13
SHREIT  9.15 9.25 9.15 9.25 +0.05 +0.54 9.10 9.25 52,401 481.22
SIRIP  11.60 11.60 11.60 11.60 +0.10 +0.87 11.20 11.70 100 1.16
SPF  23.30 23.30 23.10 23.30 +0.10 +0.43 23.20 23.30 277,300 6,428.93
SRIPANWA  - - - - - - 11.00 11.10 - -
SSPF  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.20 50,000 500.00
SSTPF  6.40 6.50 6.40 6.50 +0.05 +0.78 6.40 6.50 3,200 20.50
SSTRT  6.20 6.25 6.20 6.25 -0.05 -0.79 6.20 6.25 2,100 13.02
TIF1  8.55 8.60 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 51,400 440.54
TLGF  18.60 18.80 18.50 18.70 0.00 0.00 18.60 18.70 979,900 18,262.35
TLHPF  11.20 11.20 11.00 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 31,700 349.02
TNPF <NP> 3.70 3.80 3.68 3.80 +0.12 +3.26 3.66 3.80 135,302 500.45
TPRIME  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.90 100,000 1,179.97
TREIT  11.30 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 62,776 711.89
TTLPF  23.90 23.90 23.90 23.90 0.00 0.00 23.80 24.00 100 2.39
TU-PF  - - - - - - 1.66 1.98 2 0.00
URBNPF  3.18 3.18 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.12 6,200 19.08
WHABT  - - - - - - 9.90 10.00 - -
WHART  10.00 10.00 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 424,902 4,248.38

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.18 2.24 2.18 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 256,167 566.90
CK  25.75 26.00 25.50 25.75 +0.25 +0.98 25.75 26.00 3,354,116 86,480.92
CNT  2.08 2.08 2.02 2.06 -0.02 -0.96 2.04 2.08 276,200 561.59
EMC  0.22 0.24 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.23 0.24 40,033,000 9,239.72
ITD  2.86 2.88 2.84 2.86 -0.02 -0.69 2.86 2.88 13,669,406 39,096.28
NWR  0.88 0.90 0.88 0.90 +0.02 +2.27 0.89 0.90 6,528,800 5,793.58
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.21 1.25 1.19 1.24 +0.04 +3.33 1.23 1.24 11,806,600 14,490.00
PREB  11.30 11.50 11.30 11.50 +0.20 +1.77 11.40 11.50 311,300 3,547.94
PYLON  6.50 6.55 6.45 6.50 +0.05 +0.78 6.50 6.55 468,200 3,041.93
SEAFCO  8.35 8.50 8.30 8.45 +0.15 +1.81 8.40 8.45 1,766,202 14,941.81
SQ  2.70 2.80 2.70 2.72 +0.06 +2.26 2.70 2.72 5,490,000 15,082.04
SRICHA  15.20 15.30 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 15.10 196,300 2,954.02
STEC  20.50 21.10 20.40 21.00 +0.40 +1.94 20.90 21.00 11,471,329 239,630.32
STPI  4.44 4.46 4.40 4.44 +0.04 +0.91 4.40 4.44 512,100 2,266.58
SYNTEC  4.12 4.18 4.08 4.10 -0.02 -0.49 4.10 4.12 5,498,810 22,670.04
TPOLY  2.76 2.86 2.76 2.82 +0.04 +1.44 2.82 2.84 881,600 2,487.73
TRC  0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 7,143,284 3,429.06
TTCL  8.00 8.10 7.85 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 1,262,210 10,064.43
UNIQ  12.60 12.90 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 2,348,811 29,908.47
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่