สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
RESOURC 233.17 +0.48 +0.21 1,268,522,763 26,227,175.81
ENERG 26,572.01 +55.05 +0.21 1,267,802,728 26,210,892.66
MINE 18.78 -0.08 -0.42 720,035 16,283.15

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.70 8.75 8.65 8.65 -0.05 -0.57 8.65 8.75 144,409 1,256.95
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.08 1.08 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 1,677,109 1,796.09
BAFS  43.50 43.50 42.25 43.00 -0.50 -1.15 42.75 43.00 1,414,465 60,489.39
BANPU  22.30 22.40 20.60 21.00 -1.60 -7.08 20.90 21.00 515,707,967 10,906,433.86
BCP  41.25 41.75 40.75 41.25 -0.25 -0.60 41.00 41.25 9,925,110 408,910.10
BCPG  25.50 26.50 25.50 26.50 +0.75 +2.91 26.25 26.50 32,259,852 836,479.98
BGRIM  28.50 29.75 28.25 29.75 +0.75 +2.59 29.75 30.00 26,026,510 750,262.66
BPP  26.50 26.75 26.00 26.25 -0.50 -1.87 26.25 26.50 11,004,356 290,596.62
BRRGIF  10.60 10.60 10.50 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 498,473 5,273.21
CKP  4.40 4.44 4.22 4.34 -0.10 -2.25 4.34 4.36 127,945,650 554,433.50
DEMCO  6.00 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 394,600 2,360.08
EA  68.25 69.00 67.00 69.00 +1.50 +2.22 68.75 69.00 27,205,049 1,858,994.57
EARTH <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASTW  12.30 12.30 12.10 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 778,300 9,483.35
EGATIF  10.60 10.70 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 670,700 7,163.17
EGCO  217.00 219.00 217.00 218.00 +1.00 +0.46 218.00 219.00 554,472 120,707.69
ESSO  18.70 19.00 18.60 18.70 0.00 0.00 18.70 18.80 5,544,706 104,085.61
GLOW  85.25 85.50 84.50 85.00 +0.75 +0.89 85.00 85.25 1,799,109 153,031.08
GPSC  81.75 87.50 81.75 86.25 +4.00 +4.86 86.00 86.25 15,233,412 1,290,024.91
GULF  74.50 76.00 73.75 76.00 +1.00 +1.33 75.75 76.00 5,747,987 430,753.01
GUNKUL  4.10 4.10 4.04 4.08 -0.04 -0.97 4.08 4.10 19,789,143 80,486.85
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.20 7.35 7.10 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.35 191,534,017 1,379,044.11
LANNA  19.20 19.30 18.50 18.90 -0.40 -2.07 18.90 19.00 4,988,251 93,969.51
MDX  5.30 5.35 5.30 5.35 0.00 0.00 5.30 5.35 354,700 1,879.92
PTG  21.90 21.90 21.30 21.40 -0.40 -1.83 21.40 21.50 8,082,396 173,276.32
PTT  478.00 482.00 476.00 478.00 -2.00 -0.42 476.00 478.00 5,640,320 2,701,904.25
PTTEP  113.50 115.00 111.00 115.00 +1.00 +0.88 114.00 115.00 18,380,332 2,078,461.95
RATCH  55.25 55.25 54.75 54.75 -0.25 -0.45 54.75 55.00 1,091,938 59,979.11
RPC  0.71 0.72 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.70 0.71 748,200 529.82
SCG  4.90 4.90 4.88 4.90 0.00 0.00 4.86 4.90 24,300 119.04
SCI  6.20 6.25 5.95 6.00 -0.10 -1.64 5.95 6.00 2,297,410 13,944.68
SCN  4.80 4.82 4.78 4.80 0.00 0.00 4.80 4.82 931,800 4,471.77
SGP  27.50 27.75 27.00 27.75 +0.25 +0.91 27.75 28.00 3,735,600 102,455.48
SKE  1.50 1.57 1.50 1.57 +0.08 +5.37 1.56 1.57 23,208,800 35,950.31
SOLAR  1.83 1.86 1.81 1.82 +0.02 +1.11 1.82 1.83 1,816,500 3,335.16
SPCG  22.70 22.70 22.20 22.30 -0.30 -1.33 22.30 22.40 1,921,332 43,021.61
SPRC  16.90 17.20 16.70 16.80 -0.10 -0.59 16.80 16.90 27,842,617 469,861.89
SUPER  1.17 1.18 1.16 1.17 0.00 0.00 1.16 1.17 122,351,545 142,937.63
SUSCO  3.96 3.96 3.90 3.94 -0.04 -1.01 3.92 3.94 3,883,025 15,275.07
TAE  2.66 2.66 2.62 2.64 -0.02 -0.75 2.64 2.66 543,200 1,428.31
TCC  0.55 0.56 0.54 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 1,382,200 759.78
TOP  99.75 101.50 99.25 100.50 +1.50 +1.52 100.00 100.50 6,897,015 690,651.80
TPIPP  7.95 7.95 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 12,679,756 100,237.17
TTW  13.30 13.50 13.20 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 8,569,008 114,197.38
WHAUP  7.65 7.70 7.45 7.55 -0.10 -1.31 7.55 7.60 14,577,087 110,177.91

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  22.70 22.70 22.50 22.60 -0.10 -0.44 22.60 22.70 720,035 16,283.15
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่