สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
RESOURC 220.99 +4.72 +2.18 1,174,577,704 15,304,506.93
ENERG 25,189.58 +537.81 +2.18 1,174,375,098 15,300,943.26
MINE 14.62 0.00 0.00 202,606 3,563.68

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.50 8.55 8.50 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 84,501 722.40
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.15 1.18 1.10 1.11 -0.04 -3.48 1.11 1.12 35,554,026 40,408.14
BAFS  32.75 32.75 32.50 32.50 0.00 0.00 32.50 32.75 382,202 12,438.33
BANPU  20.40 21.00 20.30 20.90 +0.50 +2.45 20.90 21.00 84,424,568 1,749,050.25
BCP  33.75 34.50 33.75 34.25 +0.25 +0.74 34.25 34.50 3,211,269 109,702.31
BCPG  17.50 17.60 17.30 17.60 +0.10 +0.57 17.50 17.60 8,368,929 146,206.82
BGRIM  25.00 25.25 24.90 24.90 -0.10 -0.40 24.90 25.00 13,398,379 334,487.69
BPP  24.40 24.40 24.10 24.10 -0.40 -1.63 24.10 24.20 2,737,969 66,253.72
BRRGIF  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 105,224 1,072.98
CKP  4.08 4.10 4.04 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 11,487,793 46,719.65
DEMCO  3.98 4.04 3.98 4.04 +0.06 +1.51 4.02 4.04 343,232 1,378.53
EA  34.75 35.25 34.25 35.00 0.00 0.00 34.75 35.00 19,221,485 671,421.02
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 415,569 4,491.49
EGATIF  10.90 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 787,900 8,588.09
EGCO  224.00 229.00 224.00 227.00 +1.00 +0.44 227.00 228.00 970,707 220,399.76
ESSO  12.10 12.80 12.00 12.70 +0.70 +5.83 12.60 12.70 25,041,495 314,463.21
GLOW  93.50 93.50 93.25 93.25 0.00 0.00 93.25 93.50 1,238,539 115,531.79
GPSC  70.75 70.75 69.75 70.50 0.00 0.00 70.25 70.50 2,596,609 182,155.96
GULF  63.75 65.75 63.50 65.50 +1.75 +2.75 65.25 65.50 3,402,127 220,614.92
GUNKUL  2.94 2.96 2.90 2.92 -0.02 -0.68 2.90 2.92 4,096,514 11,991.19
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  6.30 6.40 6.20 6.35 +0.05 +0.79 6.35 6.40 146,328,648 924,277.07
LANNA  16.00 16.00 15.80 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 458,350 7,275.05
MDX  3.86 4.04 3.82 3.96 +0.14 +3.66 3.96 3.98 769,700 3,055.85
PTG  15.30 15.50 15.10 15.40 +0.10 +0.65 15.30 15.40 3,153,605 48,317.37
PTT  49.50 51.50 49.25 51.50 +2.00 +4.04 51.25 51.50 121,247,985 6,155,607.34
PTTEP  131.50 134.00 130.50 133.50 +2.50 +1.91 133.00 133.50 13,552,462 1,800,968.67
RATCH  51.75 52.50 51.75 52.00 +0.25 +0.48 52.00 52.25 3,086,136 160,501.04
RPC  0.55 0.56 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 231,931 127.25
SCG  4.64 4.66 4.60 4.64 0.00 0.00 4.64 4.66 38,233,300 176,637.92
SCI  3.02 3.02 2.92 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 1,215,600 3,609.06
SCN  3.80 3.82 3.78 3.80 0.00 0.00 3.78 3.80 290,806 1,104.73
SGP  10.90 11.00 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 33,702,531 367,566.35
SKE  1.26 1.28 1.26 1.28 +0.03 +2.40 1.26 1.28 1,094,100 1,387.35
SOLAR  2.26 2.28 2.22 2.22 -0.04 -1.77 2.22 2.26 557,850 1,251.74
SPCG  20.60 20.80 20.50 20.70 0.00 0.00 20.70 20.80 165,101 3,409.55
SPRC  13.70 13.90 13.60 13.80 +0.20 +1.47 13.80 13.90 15,748,174 217,416.35
SUPER  0.75 0.79 0.74 0.77 +0.03 +4.05 0.77 0.78 540,711,528 417,136.54
SUSCO  3.36 3.38 3.34 3.36 0.00 0.00 3.34 3.36 1,141,500 3,833.43
TAE  2.10 2.10 2.08 2.10 +0.02 +0.96 2.08 2.10 86,225 181.07
TCC  0.36 0.37 0.36 0.37 +0.01 +2.78 0.36 0.37 2,095,000 767.30
TOP  78.25 79.50 78.00 79.50 +1.25 +1.60 79.25 79.50 7,381,352 580,515.20
TPIPP  5.95 6.10 5.95 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 14,774,374 88,710.40
TTW  12.40 12.50 12.30 12.50 +0.10 +0.81 12.40 12.50 2,430,702 30,258.27
WHAUP  6.00 6.00 5.90 5.95 -0.05 -0.83 5.90 5.95 7,118,801 42,302.71
WP  7.10 7.20 7.05 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 930,300 6,627.42

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  17.70 17.70 17.50 17.60 0.00 0.00 17.50 17.60 202,606 3,563.68
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่