สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 506.11 +3.86 +0.77 592,868,833 10,459,918.67
COMM 41,816.27 +86.99 +0.21 227,984,550 4,996,765.45
HELTH 5,829.91 +33.87 +0.58 64,709,373 1,235,927.60
MEDIA 54.48 +0.20 +0.37 85,366,518 638,058.42
PROF 150.84 -0.33 -0.22 45,408,653 80,487.78
TOURISM 673.95 +11.38 +1.72 27,120,925 402,432.91
TRANS 362.99 +5.41 +1.51 142,278,814 3,106,246.50

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  7.85 7.90 7.70 7.70 -0.10 -1.28 7.70 7.75 133,598,314 1,041,172.84
BIG  2.02 2.10 2.00 2.06 +0.04 +1.98 2.06 2.08 5,759,400 11,829.48
BJC  54.00 55.50 54.00 55.25 +1.25 +2.31 55.00 55.25 7,933,661 434,633.29
COL  28.25 29.00 28.00 28.50 +0.50 +1.79 28.25 28.50 1,317,700 37,650.60
COM7  17.30 17.70 17.30 17.60 +0.30 +1.73 17.50 17.60 3,653,065 64,011.61
CPALL  75.25 75.50 74.50 74.75 -0.75 -0.99 74.75 75.00 32,961,226 2,468,445.95
CSS  2.06 2.10 2.06 2.06 0.00 0.00 2.06 2.08 1,237,911 2,559.16
FN  3.06 3.06 2.92 2.96 -0.08 -2.63 2.96 3.00 1,763,762 5,267.35
FTE  2.14 2.16 2.12 2.12 0.00 0.00 2.12 2.16 179,800 384.28
GLOBAL  17.20 17.40 17.20 17.40 0.00 0.00 17.30 17.40 2,946,954 51,037.51
HMPRO  14.30 14.50 14.20 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 17,688,168 253,442.19
IT  4.74 4.88 4.74 4.84 +0.12 +2.54 4.82 4.84 2,761,210 13,333.89
KAMART  4.84 4.84 4.76 4.80 -0.04 -0.83 4.78 4.80 1,312,835 6,292.72
LOXLEY  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 3,064,405 6,864.73
MAKRO  37.00 37.50 36.75 37.50 +0.50 +1.35 37.25 37.50 669,204 24,848.47
MC  12.00 12.40 12.00 12.10 +0.20 +1.68 12.10 12.20 757,401 9,248.60
MEGA  41.00 41.50 40.75 41.50 +1.00 +2.47 41.25 41.50 429,407 17,672.58
MIDA  0.61 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 69,100 41.48
ROBINS  58.50 60.00 58.00 59.50 +0.75 +1.28 59.50 59.75 1,848,023 110,058.05
RSP  5.30 5.35 5.25 5.35 +0.05 +0.94 5.30 5.35 186,700 988.62
SINGER  8.40 8.40 8.35 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 525,100 4,385.62
SPC  55.50 55.50 55.50 55.50 0.00 0.00 55.00 55.50 6,000,402 333,862.30
SPI  70.00 70.00 68.00 68.25 +0.50 +0.74 68.25 69.00 33,102 2,279.33

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  20.40 20.50 20.40 20.40 0.00 0.00 20.40 20.60 21,202 432.55
BCH  16.10 16.20 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 4,959,701 79,673.01
BDMS  26.25 26.50 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 26.25 27,073,778 710,744.20
BH  175.00 179.00 174.00 178.50 +4.00 +2.29 178.00 178.50 1,915,001 338,224.01
CHG  2.24 2.24 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 24,738,929 55,103.25
CMR  3.22 3.24 3.20 3.24 +0.02 +0.62 3.20 3.24 28,702 92.34
EKH  5.05 5.10 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 574,300 2,902.96
KDH  101.00 105.50 101.00 104.50 +4.50 +4.50 103.50 105.00 19,481 2,025.36
LPH  6.05 6.15 6.05 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 2,350,501 14,340.05
M-CHAI  200.00 205.00 200.00 205.00 0.00 0.00 201.00 207.00 300 60.90
NEW  - - - - - - 56.50 65.00 - -
NTV  56.25 58.00 56.25 57.50 +1.00 +1.77 57.50 58.00 40,700 2,345.78
RAM  - - - - - - 2,802.00 2,980.00 - -
RJH  22.30 22.50 22.20 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 112,900 2,529.96
RPH  4.90 4.92 4.88 4.88 0.00 0.00 4.88 4.92 223,707 1,096.67
SKR  3.70 3.74 3.70 3.74 +0.04 +1.08 3.72 3.74 136,801 508.38
SVH  450.00 452.00 450.00 450.00 +6.00 +1.35 450.00 452.00 4,100 1,852.00
THG  31.50 31.50 31.25 31.25 +0.25 +0.81 31.25 31.50 277,569 8,676.87
VIBHA  2.30 2.32 2.28 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 1,588,300 3,653.98
VIH  7.75 7.75 7.60 7.75 +0.05 +0.65 7.65 7.75 87,901 671.76
WPH  2.92 2.92 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.90 151,400 436.49

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.15 5.20 5.10 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 58,700 303.23
AQUA  0.49 0.51 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.50 0.51 8,756,500 4,379.78
AS  1.53 1.53 1.51 1.51 -0.02 -1.31 1.52 1.54 500 0.76
BEC  9.10 9.20 8.85 8.85 -0.20 -2.21 8.85 8.90 5,223,653 46,863.94
EPCO  4.92 5.05 4.92 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 5,982,167 29,796.30
FE  186.00 186.00 186.00 186.00 +17.00 +10.06 167.00 186.00 919 186.77
GPI  2.90 2.90 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.92 114,600 331.54
GRAMMY  8.05 8.05 7.95 8.05 +0.05 +0.62 7.85 8.05 7,300 58.58
MACO  1.75 1.75 1.73 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 3,825,585 6,658.44
MAJOR  26.50 26.75 26.25 26.25 0.00 0.00 26.25 26.50 1,983,141 52,511.95
MATCH  - - - - - - 1.91 1.93 - -
MATI  7.00 7.20 7.00 7.20 +0.20 +2.86 6.60 7.10 1,400 9.88
MCOT  9.45 9.45 9.40 9.45 0.00 0.00 9.40 9.45 20,400 192.52
MONO  2.26 2.32 2.26 2.30 +0.04 +1.77 2.30 2.32 17,117,372 39,285.52
MPIC  1.48 1.49 1.48 1.49 +0.06 +4.20 1.44 1.49 2,000 2.97
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.55 6.40 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 1,615,407 10,422.38
POST  2.82 2.82 2.70 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.78 8,800 24.14
PRAKIT  10.20 10.30 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 7,100 72.47
RS  17.20 17.90 17.20 17.60 +0.50 +2.92 17.60 17.70 16,393,741 289,322.47
SE-ED  2.84 2.90 2.84 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 28,430 81.30
SMM  0.87 0.87 0.85 0.87 -0.01 -1.14 0.86 0.87 160,000 137.13
SPORT  0.54 0.57 0.52 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.55 111,200 59.57
TBSP  15.90 15.90 15.90 15.90 0.00 0.00 14.20 15.90 1,000 15.90
TH  0.64 0.64 0.62 0.62 -0.03 -4.62 0.62 0.64 47,600 30.40
TKS  10.50 10.60 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 236,457 2,480.67
TRITN  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 11,974,400 3,716.35
VGI  7.15 7.15 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 9,816,973 69,664.56
WAVE  - - - - - - 2.68 2.80 - -
WORK  42.75 44.25 42.75 43.25 +0.50 +1.17 43.25 43.50 1,871,173 81,448.89

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.99 1.00 0.97 0.99 +0.01 +1.02 0.99 1.00 20,867,821 20,568.71
GENCO  0.80 0.80 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.78 0.79 276,500 219.42
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
TEAMG  2.50 2.52 2.44 2.44 -0.06 -2.40 2.44 2.46 24,264,332 59,699.66

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.85 6.85 6.85 6.85 0.00 0.00 6.75 6.85 101 0.69
CENTEL  41.75 42.75 41.50 42.50 +0.75 +1.80 42.50 42.75 5,597,769 237,098.85
CSR  87.00 90.00 86.25 90.00 +3.00 +3.45 78.00 90.00 1,500 133.05
DTC  11.90 12.30 11.90 12.10 +0.20 +1.68 12.00 12.10 3,553,601 43,041.24
ERW  6.75 7.35 6.75 7.15 +0.40 +5.93 7.10 7.15 17,698,931 121,803.64
GRAND  0.91 0.92 0.91 0.91 -0.01 -1.09 0.91 0.92 266,419 242.54
LRH  35.00 35.00 35.00 35.00 -0.25 -0.71 35.00 35.75 2,001 70.03
MANRIN  - - - - - - 30.50 32.75 1 0.03
OHTL  - - - - - - 760.00 800.00 1 0.76
ROH  - - - - - - 35.50 40.75 - -
SHANG  70.25 70.25 70.00 70.00 -0.50 -0.71 68.25 70.50 601 42.08

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.74 4.76 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 17,943,590 84,715.02
AOT  63.25 65.00 62.75 64.25 +1.25 +1.98 64.25 64.50 36,124,467 2,318,427.90
ASIMAR  2.94 2.94 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 276,800 808.76
B  0.64 0.66 0.63 0.66 +0.03 +4.76 0.65 0.66 3,792,967 2,459.55
BA  12.30 12.40 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 946,213 11,689.90
BEM  7.95 8.00 7.90 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 16,423,916 130,869.42
BTS  9.30 9.35 9.25 9.30 +0.05 +0.54 9.25 9.30 19,778,578 183,942.79
BTSGIF  11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 7,556,781 89,938.04
III  4.60 4.74 4.56 4.62 +0.04 +0.87 4.62 4.64 3,518,200 16,417.36
JUTHA  1.78 1.85 1.76 1.82 -0.04 -2.15 1.77 1.82 17,900 31.68
JWD  6.70 7.00 6.70 6.95 +0.25 +3.73 6.90 6.95 1,807,835 12,421.41
KWC  - - - - - - 272.00 289.00 - -
NOK  2.68 2.70 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 290,716 784.05
NYT  5.10 5.20 5.10 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 479,602 2,472.63
PRM  6.60 7.00 6.50 6.70 +0.10 +1.52 6.70 6.75 19,293,103 131,349.83
PSL  12.40 12.60 12.20 12.50 +0.10 +0.81 12.50 12.60 3,788,108 47,031.23
RCL  5.60 5.80 5.60 5.75 +0.15 +2.68 5.75 5.80 840,400 4,812.43
THAI  13.50 13.80 13.40 13.70 +0.20 +1.48 13.70 13.80 2,596,542 35,432.93
TSTE  7.50 7.50 7.50 7.50 +0.30 +4.17 6.40 7.50 200 1.50
TTA  7.15 7.15 7.05 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 1,607,647 11,413.05
WICE  4.04 4.14 3.98 4.12 +0.08 +1.98 4.12 4.14 5,195,249 21,227.02
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่