สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 537.90 +0.90 +0.17 664,682,183 10,962,248.84
COMM 45,714.92 +100.46 +0.22 235,841,600 5,054,293.39
HELTH 5,400.27 +37.28 +0.70 69,528,640 1,434,185.76
MEDIA 65.19 -0.10 -0.15 171,715,603 824,468.34
PROF 214.25 -0.90 -0.42 11,266,379 13,937.02
TOURISM 747.40 -6.99 -0.93 11,539,596 297,735.60
TRANS 392.21 +0.03 +0.01 164,790,365 3,337,628.72

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  21.50 21.80 21.10 21.40 0.00 0.00 21.30 21.40 68,846,421 1,475,059.76
BIG  3.08 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 4,267,900 13,016.88
BJC  58.25 58.50 57.25 58.00 -0.25 -0.43 57.75 58.00 10,671,941 617,216.14
COL  62.00 62.00 60.25 60.75 -0.75 -1.22 60.50 60.75 242,706 14,716.39
COM7  16.10 16.70 16.10 16.70 +0.60 +3.73 16.60 16.70 33,185,379 546,999.03
CPALL  80.25 80.25 79.50 80.25 +0.75 +0.94 80.00 80.25 10,710,316 855,589.44
CSS  2.84 2.86 2.82 2.84 +0.02 +0.71 2.82 2.84 1,305,320 3,703.91
FN  5.10 5.10 5.00 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 821,903 4,151.01
FTE  3.16 3.18 3.14 3.18 +0.04 +1.27 3.16 3.18 714,600 2,265.64
GLOBAL  18.50 18.60 18.20 18.50 0.00 0.00 18.50 18.60 6,361,616 117,119.45
HMPRO  14.20 14.40 13.80 14.10 -0.20 -1.40 14.00 14.10 55,265,126 775,875.55
IT  4.40 4.44 4.38 4.40 0.00 0.00 4.38 4.40 310,200 1,364.10
KAMART  7.90 8.05 7.75 7.75 -0.15 -1.90 7.75 7.80 7,625,778 60,344.26
LOXLEY  2.50 2.50 2.46 2.48 0.00 0.00 2.46 2.48 3,199,702 7,927.72
MAKRO  40.50 40.75 39.25 40.00 0.00 0.00 40.00 40.25 343,411 13,725.06
MC  15.70 15.80 15.40 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 1,029,803 16,033.57
MEGA  44.50 45.25 42.50 44.00 0.00 0.00 43.75 44.00 5,715,951 252,788.63
MIDA  0.63 0.63 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 656,274 405.40
ROBINS  74.75 75.25 74.00 74.75 0.00 0.00 74.75 75.00 1,761,393 131,479.15
RSP  5.80 6.10 5.75 5.95 +0.10 +1.71 5.95 6.00 22,043,050 131,411.86
SINGER  14.20 14.20 13.70 13.80 -0.20 -1.43 13.80 14.00 719,410 10,049.56
SPC  53.00 53.00 52.50 52.50 -0.75 -1.41 52.25 52.50 6,500 342.12
SPI  73.00 74.00 73.00 73.50 +1.25 +1.73 73.50 73.75 36,900 2,708.78

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  22.80 23.00 22.80 23.00 +0.20 +0.88 22.40 22.90 3,100 70.96
BCH  15.90 15.90 15.60 15.80 -0.10 -0.63 15.70 15.80 3,381,730 53,293.33
BDMS  21.00 21.20 20.70 21.20 +0.30 +1.44 21.10 21.20 35,519,340 745,990.98
BH  197.00 198.00 196.00 197.00 +0.50 +0.25 197.00 197.50 1,708,242 336,359.48
CHG  2.06 2.08 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 16,632,412 34,394.39
CMR  3.40 3.44 3.40 3.40 0.00 0.00 3.40 3.44 67,400 230.36
EKH  5.50 5.55 5.45 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 441,400 2,410.66
KDH  96.00 97.00 96.00 97.00 -1.00 -1.02 97.00 98.00 300 29.00
LPH  7.15 7.20 7.10 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 989,500 7,079.17
M-CHAI  207.00 207.00 205.00 205.00 -3.00 -1.44 206.00 208.00 1,200 247.60
NEW  - - - - - - 46.00 53.00 - -
NTV  53.25 53.25 53.25 53.25 +0.50 +0.95 53.25 53.50 22,200 1,182.15
RAM  2,920.00 2,922.00 2,920.00 2,922.00 -8.00 -0.27 2,920.00 2,930.00 150 438.10
RJH  25.25 25.25 24.60 24.70 -0.30 -1.20 24.60 24.80 290,800 7,194.92
RPH  4.72 4.74 4.72 4.74 0.00 0.00 4.72 4.74 311,100 1,470.29
SKR  49.50 50.25 49.25 50.00 +0.25 +0.50 49.75 50.00 111,200 5,517.38
SVH  408.00 408.00 400.00 406.00 -2.00 -0.49 404.00 406.00 4,809 1,931.07
THG  33.75 34.50 33.00 33.75 +0.25 +0.75 33.75 34.00 6,707,942 227,189.32
VIBHA  2.56 2.58 2.54 2.58 +0.02 +0.78 2.56 2.58 2,722,915 6,995.03
VIH  8.00 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 87,200 693.63
WPH  2.80 2.82 2.78 2.80 -0.02 -0.71 2.78 2.80 525,700 1,467.95

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.20 5.25 5.20 5.25 +0.05 +0.96 5.25 5.30 17,716 92.72
AQUA  0.58 0.60 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 18,175,252 10,600.82
AS  1.81 1.81 1.78 1.79 -0.02 -1.10 1.78 1.79 30,600 54.79
BEC  12.20 12.30 11.90 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 9,474,622 115,011.15
EPCO  4.98 4.98 4.82 4.84 -0.16 -3.20 4.82 4.84 3,131,500 15,238.33
FE  - - - - - - 208.00 213.00 - -
GPI  2.68 2.74 2.66 2.74 +0.08 +3.01 2.68 2.74 1,543,200 4,163.54
GRAMMY  10.20 10.30 10.00 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 90,300 912.94
MACO  1.99 2.00 1.94 1.97 -0.02 -1.01 1.96 1.97 8,917,205 17,496.23
MAJOR  29.25 29.75 29.25 29.75 +0.25 +0.85 29.50 29.75 4,030,904 118,887.14
MATCH  1.68 1.68 1.67 1.68 -0.01 -0.59 1.67 1.68 96,100 160.70
MATI  8.30 8.30 8.20 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 12,100 99.98
MCOT  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 63,000 699.71
MONO  4.50 4.60 4.46 4.50 +0.06 +1.35 4.50 4.52 38,614,528 174,662.36
MPIC  1.48 1.50 1.44 1.44 -0.04 -2.70 1.44 1.49 95,900 138.43
NMG  0.47 0.50 0.47 0.49 +0.02 +4.26 0.49 0.50 5,801,239 2,809.67
PLANB  6.25 6.25 6.05 6.05 -0.15 -2.42 6.05 6.10 8,501,212 51,829.07
POST  3.48 3.48 3.46 3.46 0.00 0.00 3.38 3.46 200 0.69
PRAKIT  13.20 13.20 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 140,900 1,845.86
RS  26.25 26.50 26.00 26.50 +0.25 +0.95 26.25 26.50 3,623,207 95,327.06
SE-ED  3.44 3.44 3.40 3.42 0.00 0.00 3.40 3.44 41,250 140.87
SMM  0.85 0.86 0.81 0.81 -0.04 -4.71 0.81 0.82 909,801 754.70
SPORT  0.61 0.62 0.60 0.62 +0.02 +3.33 0.60 0.62 111,900 67.23
TBSP  15.50 15.50 15.50 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 21,500 333.25
TH  0.69 0.69 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 259,300 176.38
TKS  11.50 11.60 11.00 11.60 +0.10 +0.87 11.30 11.60 1,233,733 13,966.39
TRITN  0.19 0.21 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.19 0.20 45,204,070 9,035.57
VGI  6.40 6.55 6.25 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 20,836,536 132,795.70
WAVE  3.20 3.22 3.20 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 24,000 76.91
WORK  80.00 80.50 79.50 80.00 0.00 0.00 80.00 80.25 713,828 57,090.12

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.39 1.40 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 7,035,800 9,758.97
GENCO  1.00 1.01 0.97 1.01 +0.01 +1.00 0.99 1.01 4,230,579 4,178.05
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  67.50 69.00 67.50 69.00 +1.00 +1.47 67.75 69.00 1,000 68.12
CENTEL  52.25 52.50 50.75 51.50 -0.75 -1.44 51.25 51.50 4,726,695 244,017.84
CSR  - - - - - - 63.75 66.00 - -
DTC  10.00 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 9,166 92.18
ERW  8.55 8.70 8.50 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 5,875,230 50,430.02
GRAND  1.25 1.26 1.24 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 847,900 1,059.17
LRH  24.00 24.00 23.70 24.00 +0.20 +0.84 23.90 24.10 72,000 1,715.68
MANRIN  35.50 35.50 35.00 35.00 -2.25 -6.04 36.00 38.25 2,000 70.18
OHTL  - - - - - - 792.00 998.00 1 0.92
ROH  36.75 37.00 36.25 37.00 -0.25 -0.67 36.50 37.25 3,300 120.12
SHANG  70.25 70.25 70.00 70.00 -1.00 -1.41 68.75 71.00 2,304 161.36

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.70 5.80 5.65 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 7,439,410 42,692.30
AOT  70.00 70.50 69.75 70.25 0.00 0.00 70.00 70.25 31,285,469 2,194,784.10
ASIMAR  3.10 3.12 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 630,580 1,957.98
BA  15.40 15.50 15.00 15.10 -0.30 -1.95 15.10 15.20 4,317,495 65,720.13
BEM  7.75 7.80 7.65 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 54,347,871 418,987.89
BTC  0.89 0.90 0.88 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 1,347,744 1,195.01
BTS <XD> 8.25 8.25 8.20 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 23,679,934 194,667.72
BTSGIF  12.10 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 6,759,745 81,226.00
III  8.35 8.35 8.15 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.30 1,941,600 16,008.38
JUTHA  2.32 2.38 2.32 2.38 +0.06 +2.59 2.36 2.38 7,600 17.89
JWD  12.20 12.30 12.10 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 1,032,360 12,565.34
KWC  258.00 258.00 246.00 246.00 -28.00 -10.22 245.00 271.00 1,000 251.80
NOK  3.16 3.20 3.12 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 2,830,634 8,936.50
NYT  6.05 6.30 6.05 6.20 +0.15 +2.48 6.20 6.25 2,282,116 14,143.45
PRM  10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.30 10.40 7,433,500 77,526.36
PSL  10.50 10.70 10.40 10.70 +0.20 +1.90 10.60 10.70 2,971,300 31,478.73
RCL  8.80 9.20 8.80 9.20 +0.40 +4.55 9.20 9.25 2,476,253 22,459.53
THAI  17.20 17.50 17.10 17.30 +0.10 +0.58 17.30 17.40 5,489,550 94,854.06
TSTE  - - - - - - 7.20 7.50 - -
TTA  8.65 8.70 8.55 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 3,386,704 29,161.45
WICE  5.75 5.80 5.55 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 5,129,500 28,994.10
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่