สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 205.87 -2.43 -1.17 18,883,399 203,173.15

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  142.50 142.50 142.50 142.50 0.00 0.00 142.50 144.50 100 14.25
EE  0.82 0.83 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 1,763,700 1,450.09
GFPT  14.00 14.10 13.80 13.80 -0.20 -1.43 13.80 13.90 5,011,807 69,574.49
LEE  3.12 3.12 3.10 3.12 0.00 0.00 3.10 3.12 265,100 824.65
STA  12.50 12.70 12.30 12.40 -0.30 -2.36 12.40 12.50 9,808,051 122,082.92
TLUXE  7.35 7.35 7.15 7.30 -0.05 -0.68 7.20 7.30 313,800 2,268.60
TRUBB  2.08 2.08 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.02 2.04 1,172,074 2,409.13
TWPC  9.40 9.45 9.30 9.30 -0.10 -1.06 9.30 9.35 249,367 2,326.19
UPOIC  4.96 5.10 4.90 5.10 +0.14 +2.82 4.96 5.00 10,900 53.86
UVAN  8.05 8.05 7.90 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 268,700 2,153.37
VPO  0.78 0.79 0.78 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 19,800 15.59
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่