สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 195.20 -0.92 -0.47 10,661,664 74,950.85

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  142.00 142.00 141.50 141.50 +1.50 +1.07 141.00 144.00 900 127.55
EE  0.67 0.68 0.66 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 3,147,002 2,109.15
GFPT  12.40 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 1,703,603 21,165.75
LEE  2.90 2.90 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 232,703 670.23
STA  12.10 12.20 11.80 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 2,838,955 34,103.28
TLUXE  6.10 6.25 6.10 6.25 +0.20 +3.31 6.20 6.25 661,200 4,084.78
TRUBB  1.80 1.80 1.75 1.77 -0.03 -1.67 1.76 1.77 741,700 1,314.43
TWPC  10.40 10.60 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 579,200 6,027.55
UPOIC  4.50 4.50 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.56 34,101 152.63
UVAN  8.00 8.05 7.95 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 641,500 5,131.97
VPO  0.79 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00 0.78 0.79 80,800 63.53
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่