สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 187.24 +4.92 +2.70 43,138,574 329,621.90

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  146.00 148.00 146.00 146.00 0.00 0.00 146.00 147.00 1,900 278.40
EE  0.81 0.83 0.78 0.79 -0.01 -1.25 0.78 0.79 13,732,700 10,946.54
GFPT  12.60 13.40 12.50 13.30 +0.70 +5.56 13.20 13.30 17,026,130 223,216.67
LEE  2.76 2.82 2.76 2.82 +0.04 +1.44 2.80 2.82 354,501 987.13
STA  10.30 10.70 10.20 10.60 +0.30 +2.91 10.50 10.60 4,432,204 46,582.33
TLUXE  5.85 6.30 5.75 6.15 +0.35 +6.03 6.15 6.20 6,389,300 39,305.68
TRUBB  1.65 1.65 1.61 1.65 +0.02 +1.23 1.63 1.66 279,725 457.93
TWPC  9.00 9.20 8.95 9.05 +0.05 +0.56 9.05 9.10 756,013 6,883.80
UPOIC  4.08 4.08 4.08 4.08 0.00 0.00 4.08 4.14 5,000 20.40
UVAN  7.55 7.60 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 121,001 917.56
VPO  0.64 0.64 0.63 0.63 +0.01 +1.61 0.63 0.64 40,100 25.46
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่