สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 582.12 +3.99 +0.69 30,659,727 240,045.55

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  30.00 33.00 29.50 32.50 +1.75 +5.69 32.25 32.50 1,201,660 37,652.20
APCS  6.10 6.25 6.00 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.05 217,600 1,318.36
BAT-3K  - - - - - - 218.00 242.00 - -
CWT  3.08 3.10 3.02 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 613,650 1,870.28
EASON  3.80 3.92 3.80 3.92 +0.08 +2.08 3.88 3.92 708,803 2,742.87
GYT  - - - - - - 404.00 414.00 5 2.11
HFT  4.46 4.48 4.46 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 190,200 850.48
IHL  11.60 12.50 11.60 12.40 +0.70 +5.98 12.40 12.50 12,867,941 156,538.05
INGRS  1.17 1.22 1.17 1.21 +0.04 +3.42 1.20 1.21 12,839,600 15,371.59
IRC  24.00 24.00 23.80 23.90 0.00 0.00 23.80 23.90 30,102 719.29
PCSGH  8.00 8.10 7.90 8.00 -0.05 -0.62 7.95 8.00 1,242,199 9,926.51
SAT  20.40 20.80 20.40 20.60 +0.10 +0.49 20.60 20.80 574,450 11,818.00
SPG  18.00 18.00 17.50 18.00 0.00 0.00 17.50 18.00 900 16.15
STANLY  231.00 231.00 226.00 226.00 -4.00 -1.74 227.00 229.00 417 95.43
TKT  1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00 1.82 1.83 55,100 100.28
TNPC  - - - - - - 1.74 1.78 - -
TRU  4.56 4.64 4.56 4.60 +0.02 +0.44 4.56 4.60 63,300 291.77
TSC  13.50 13.70 13.50 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 53,800 732.17
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่