สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 538.29 +6.47 +1.22 6,262,653 81,328.97

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  29.00 30.25 29.00 30.00 +1.25 +4.35 30.00 30.25 1,891,422 56,056.46
APCS  4.94 4.94 4.88 4.90 -0.02 -0.41 4.90 4.92 69,240 339.19
BAT-3K  206.00 206.00 206.00 206.00 -4.00 -1.90 210.00 224.00 201 41.41
CWT  3.22 3.28 3.22 3.22 +0.02 +0.62 3.22 3.24 744,600 2,424.90
EASON  2.82 2.86 2.78 2.84 +0.04 +1.43 2.82 2.84 326,752 919.05
GYT  381.00 381.00 381.00 381.00 0.00 0.00 381.00 388.00 100 38.10
HFT  3.12 3.14 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.12 461,400 1,433.09
IHL  7.95 8.15 7.95 8.10 +0.15 +1.89 8.05 8.10 131,401 1,059.67
INGRS  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 1,182,800 849.72
IRC  20.40 20.40 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 700 14.22
PCSGH  7.10 7.20 7.10 7.15 +0.05 +0.70 7.15 7.20 378,600 2,712.65
SAT  22.10 22.40 22.10 22.30 +0.30 +1.36 22.20 22.30 279,140 6,203.62
SPG  15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 14.90 15.20 3,000 45.00
STANLY  250.00 254.00 250.00 254.00 +5.00 +2.01 253.00 254.00 31,497 7,949.91
TKT  1.60 1.69 1.59 1.59 +0.01 +0.63 1.60 1.61 379,200 618.62
TNPC  1.58 1.60 1.57 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 377,400 596.37
TRU  4.56 4.60 4.56 4.60 +0.04 +0.88 4.56 4.60 4,800 21.98
TSC  12.50 12.50 12.50 12.50 +0.10 +0.81 12.00 12.50 400 5.00
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่