สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 565.43 +0.36 +0.06 5,941,072 57,148.81

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  35.75 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.50 35.75 196,401 7,039.58
APCS  6.25 6.30 6.15 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 217,600 1,353.48
BAT-3K  - - - - - - 216.00 228.00 - -
CWT  3.60 3.60 3.52 3.54 -0.08 -2.21 3.54 3.56 1,690,001 6,007.40
EASON  3.50 3.56 3.48 3.56 0.00 0.00 3.36 3.56 124,500 437.54
GYT  410.00 410.00 410.00 410.00 -4.00 -0.97 410.00 418.00 100 41.00
HFT  3.80 3.84 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 153,202 587.10
IHL  9.30 9.30 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 997,201 9,146.70
INGRS  0.99 1.00 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 1,051,200 1,040.68
IRC  20.30 20.50 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 25,292 513.49
PCSGH  7.00 7.10 7.00 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 303,500 2,144.62
SAT  20.80 21.10 20.60 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,025,675 21,430.82
SPG  18.00 18.00 17.80 18.00 0.00 0.00 17.80 18.10 2,300 41.29
STANLY  234.00 235.00 230.00 235.00 +1.00 +0.43 234.00 236.00 30,800 7,138.70
TKT  1.77 1.78 1.76 1.76 -0.01 -0.56 1.76 1.78 86,600 153.23
TNPC  1.56 1.56 1.55 1.56 -0.03 -1.89 1.55 1.56 34,600 53.88
TRU  4.74 4.74 4.72 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.74 800 3.78
TSC  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.80 12.00 1,300 15.52
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่