สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 515.69 -6.96 -1.33 384,509,578 10,059,853.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.00 40.00 39.25 39.25 -0.50 -1.26 39.25 39.50 350,600 13,880.35
BBL  190.00 191.50 189.00 191.50 +0.50 +0.26 191.00 191.50 5,483,941 1,043,660.41
CIMBT  1.03 1.04 1.03 1.04 +0.01 +0.97 1.03 1.04 362,586 374.75
KBANK  193.50 193.50 188.50 190.00 -4.50 -2.31 190.00 190.50 20,962,582 3,989,095.30
KKP  74.50 74.75 74.00 74.50 0.00 0.00 74.25 74.50 2,579,353 191,709.27
KTB  18.30 18.50 18.00 18.00 -0.40 -2.17 18.00 18.10 63,966,407 1,162,505.33
LHFG  1.62 1.64 1.62 1.62 0.00 0.00 1.62 1.63 3,610,000 5,863.49
SCB  132.00 132.50 130.00 130.50 -2.50 -1.88 130.50 131.00 10,228,087 1,339,736.89
TCAP  53.75 54.00 53.25 53.50 -0.25 -0.47 53.25 53.50 1,803,234 96,575.68
TISCO  92.25 93.00 92.00 92.75 0.00 0.00 92.75 93.00 3,525,690 326,748.54
TMB  2.38 2.40 2.34 2.36 -0.04 -1.67 2.34 2.36 265,189,985 628,027.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่