สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 597.50 -3.21 -0.53 324,968,915 14,808,026.25

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  46.75 47.00 45.75 47.00 0.00 0.00 46.50 47.00 3,273,708 151,363.68
BBL  211.00 212.00 208.00 212.00 -1.00 -0.47 211.00 212.00 6,756,089 1,417,667.47
CIMBT  1.15 1.16 1.12 1.16 +0.02 +1.75 1.15 1.16 15,530,668 17,720.00
KBANK  222.00 227.00 218.00 227.00 0.00 0.00 227.00 228.00 23,249,937 5,149,592.98
KKP  81.50 82.50 79.75 81.75 -0.25 -0.30 81.75 82.00 6,411,997 520,540.34
KTB  20.30 20.40 20.00 20.40 -0.10 -0.49 20.30 20.40 44,358,315 896,423.20
LHBANK  1.75 1.75 1.73 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 7,822,636 13,621.18
SCB  153.50 154.00 151.00 153.50 -3.50 -2.23 153.00 153.50 31,818,131 4,852,469.52
TCAP  58.50 58.75 57.50 58.00 -0.75 -1.28 57.75 58.00 4,754,322 275,327.43
TISCO  88.25 89.50 88.25 89.50 +0.50 +0.56 89.25 89.50 4,357,061 387,667.99
TMB  3.08 3.12 3.06 3.12 +0.04 +1.30 3.10 3.12 174,031,704 539,587.04
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่