สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 525.85 +13.26 +2.59 1,671,385,338 17,655,658.33

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.50 40.25 39.50 40.00 +0.50 +1.27 39.75 40.00 988,124 39,444.36
BBL  196.00 198.50 195.50 197.50 +4.50 +2.33 197.00 197.50 16,988,817 3,343,177.10
CIMBT  0.89 0.90 0.89 0.89 0.00 0.00 0.89 0.90 646,402 575.70
KBANK  206.00 211.00 204.00 210.00 +11.50 +5.79 209.00 210.00 25,615,112 5,313,078.13
KKP  72.75 73.50 72.00 73.00 +0.75 +1.04 72.75 73.00 10,494,592 764,686.24
KTB  18.30 18.40 18.20 18.20 0.00 0.00 18.20 18.30 43,081,030 787,960.68
LHFG  1.52 1.56 1.52 1.54 +0.03 +1.99 1.54 1.55 12,651,417 19,585.44
SCB  129.00 132.00 128.50 132.00 +5.50 +4.35 131.50 132.00 14,110,475 1,849,049.85
TCAP  48.75 50.25 48.75 49.75 +1.25 +2.58 49.75 50.00 5,815,221 289,252.71
TISCO  76.25 77.50 76.00 77.00 +1.00 +1.32 76.75 77.00 12,551,393 966,784.05
TMB  2.30 2.30 2.18 2.24 -0.14 -5.88 2.22 2.24 1,524,339,099 3,419,331.36
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่