สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 45,714.92 +100.46 +0.22 235,841,600 5,054,293.39

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  21.50 21.80 21.10 21.40 0.00 0.00 21.30 21.40 68,846,421 1,475,059.76
BIG  3.08 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 4,267,900 13,016.88
BJC  58.25 58.50 57.25 58.00 -0.25 -0.43 57.75 58.00 10,671,941 617,216.14
COL  62.00 62.00 60.25 60.75 -0.75 -1.22 60.50 60.75 242,706 14,716.39
COM7  16.10 16.70 16.10 16.70 +0.60 +3.73 16.60 16.70 33,185,379 546,999.03
CPALL  80.25 80.25 79.50 80.25 +0.75 +0.94 80.00 80.25 10,710,316 855,589.44
CSS  2.84 2.86 2.82 2.84 +0.02 +0.71 2.82 2.84 1,305,320 3,703.91
FN  5.10 5.10 5.00 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 821,903 4,151.01
FTE  3.16 3.18 3.14 3.18 +0.04 +1.27 3.16 3.18 714,600 2,265.64
GLOBAL  18.50 18.60 18.20 18.50 0.00 0.00 18.50 18.60 6,361,616 117,119.45
HMPRO  14.20 14.40 13.80 14.10 -0.20 -1.40 14.00 14.10 55,265,126 775,875.55
IT  4.40 4.44 4.38 4.40 0.00 0.00 4.38 4.40 310,200 1,364.10
KAMART  7.90 8.05 7.75 7.75 -0.15 -1.90 7.75 7.80 7,625,778 60,344.26
LOXLEY  2.50 2.50 2.46 2.48 0.00 0.00 2.46 2.48 3,199,702 7,927.72
MAKRO  40.50 40.75 39.25 40.00 0.00 0.00 40.00 40.25 343,411 13,725.06
MC  15.70 15.80 15.40 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 1,029,803 16,033.57
MEGA  44.50 45.25 42.50 44.00 0.00 0.00 43.75 44.00 5,715,951 252,788.63
MIDA  0.63 0.63 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 656,274 405.40
ROBINS  74.75 75.25 74.00 74.75 0.00 0.00 74.75 75.00 1,761,393 131,479.15
RSP  5.80 6.10 5.75 5.95 +0.10 +1.71 5.95 6.00 22,043,050 131,411.86
SINGER  14.20 14.20 13.70 13.80 -0.20 -1.43 13.80 14.00 719,410 10,049.56
SPC  53.00 53.00 52.50 52.50 -0.75 -1.41 52.25 52.50 6,500 342.12
SPI  73.00 74.00 73.00 73.50 +1.25 +1.73 73.50 73.75 36,900 2,708.78
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่