สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 47,978.08 +155.47 +0.32 112,632,023 4,145,404.59

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  22.50 22.90 22.40 22.70 +0.10 +0.44 22.70 22.80 14,102,379 320,164.21
BIG  2.88 2.90 2.82 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 3,958,400 11,284.93
BJC  58.00 58.75 58.00 58.50 +0.25 +0.43 58.25 58.50 2,560,440 149,147.16
COL  27.25 27.75 27.25 27.75 +0.50 +1.83 27.50 27.75 28,405 782.66
COM7  18.80 19.20 18.60 18.90 -0.10 -0.53 18.90 19.00 8,961,021 169,691.86
CPALL  86.50 87.25 86.25 87.00 +0.50 +0.58 86.75 87.00 26,939,462 2,338,454.51
CSS  2.42 2.44 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 750,220 1,815.76
FN  3.94 3.98 3.90 3.90 -0.08 -2.01 3.90 3.92 200,501 786.38
FTE  2.94 2.96 2.90 2.92 -0.04 -1.35 2.92 2.94 1,458,300 4,258.59
GLOBAL  15.50 15.70 15.30 15.40 -0.30 -1.91 15.30 15.40 3,176,050 49,099.36
HMPRO  14.60 14.90 14.50 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 36,597,170 538,735.34
IT  4.44 4.50 4.44 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 274,101 1,221.29
KAMART  6.50 6.65 6.50 6.60 +0.10 +1.54 6.55 6.60 292,701 1,917.89
LOXLEY  2.40 2.44 2.38 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 1,448,962 3,491.29
MAKRO  48.25 48.75 47.50 48.50 0.00 0.00 48.50 48.75 3,955,545 190,296.17
MC  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 847,409 10,127.59
MEGA  40.50 41.50 40.50 41.00 +0.25 +0.61 41.00 41.25 2,017,336 82,778.28
MIDA  0.60 0.60 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.60 306,001 178.34
ROBINS  63.50 65.50 63.50 64.00 +0.25 +0.39 64.00 64.25 4,129,520 265,420.60
RSP  6.65 6.70 6.55 6.60 0.00 0.00 6.60 6.65 497,800 3,283.98
SINGER  9.25 9.25 9.15 9.15 -0.05 -0.54 9.10 9.20 107,600 988.76
SPC  54.00 54.75 54.00 54.00 0.00 0.00 53.00 54.00 9,200 497.80
SPI  72.50 73.00 72.25 72.25 -1.00 -1.37 71.50 72.50 13,500 981.82
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่