สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 11,979.53 -86.34 -0.72 54,676,363 3,887,965.70

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.44 0.45 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 1,063,234 465.71
DCC  2.86 2.92 2.86 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 1,692,367 4,874.77
DCON  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 1,684,870 1,028.81
DRT  5.75 5.80 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 32,700 188.40
EPG  6.95 7.05 6.85 6.85 -0.10 -1.44 6.85 6.90 2,729,801 18,905.31
GEL  0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 8,384,601 3,098.19
PPP  4.44 4.46 4.40 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 119,200 526.06
Q-CON  6.40 6.40 6.30 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.40 49,600 312.74
RCI  2.50 2.56 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.52 2.54 640,611 1,610.77
SCC  476.00 478.00 472.00 474.00 -4.00 -0.84 472.00 474.00 6,601,719 3,132,290.29
SCCC  250.00 250.00 249.00 250.00 0.00 0.00 249.00 250.00 43,637 10,881.23
SCP  7.95 8.00 7.95 7.95 +0.05 +0.63 7.95 8.00 77,400 615.35
SKN  6.15 6.25 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.15 6.25 30,900 191.70
TASCO  18.80 18.90 18.60 18.60 -0.30 -1.59 18.60 18.70 2,814,500 52,636.55
TCMC  3.12 3.12 3.06 3.06 -0.06 -1.92 3.06 3.08 1,026,300 3,163.81
TGCI  2.74 2.82 2.72 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 708,700 1,954.66
TOA  37.25 37.50 36.75 37.50 -0.50 -1.32 37.25 37.50 3,701,323 137,666.65
TPIPL  1.72 1.75 1.72 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 21,757,200 37,556.40
UMI  1.59 1.60 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.57 1.60 113,600 179.55
VNG  9.15 9.25 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.20 261,000 2,387.96
WIIK  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 135,700 399.99
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่