สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 10,923.54 -14.16 -0.13 35,480,607 1,088,917.29

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 6,329,467 2,546.18
DCC  2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.24 2.26 1,503,001 3,387.79
DCON  0.55 0.56 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.55 0.56 919,456 513.78
DRT  5.75 5.75 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 54,450 313.02
EPG  8.40 8.45 8.30 8.45 +0.15 +1.81 8.45 8.50 6,327,309 53,173.43
GEL  0.33 0.34 0.33 0.34 +0.01 +3.03 0.33 0.34 1,582,107 526.11
PPP  3.58 3.62 3.54 3.62 +0.04 +1.12 3.58 3.62 78,100 279.94
Q-CON  5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 5.40 5.75 14,100 78.26
RCI  2.86 2.90 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.86 2.88 272,500 785.65
SCC  426.00 430.00 424.00 426.00 -2.00 -0.47 426.00 428.00 2,062,072 880,869.46
SCCC  212.00 212.00 209.00 210.00 +1.00 +0.48 210.00 211.00 66,516 13,969.17
SCP  7.80 7.95 7.80 7.95 +0.10 +1.27 7.90 7.95 160,000 1,262.75
SKN  5.00 5.20 5.00 5.10 +0.10 +2.00 5.10 5.15 1,088,600 5,531.80
TASCO  13.60 14.00 13.50 13.80 +0.20 +1.47 13.80 13.90 4,180,843 57,807.34
TCMC  2.38 2.40 2.34 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 661,300 1,567.01
TGCI <SP> - - - - - - - - - -
TOA  37.50 38.00 37.50 37.75 0.00 0.00 37.75 38.00 1,168,001 43,944.26
TPIPL  1.88 1.88 1.86 1.87 -0.01 -0.53 1.87 1.88 6,197,469 11,608.25
UMI  1.22 1.24 1.21 1.22 0.00 0.00 1.21 1.22 264,800 322.61
VNG  8.00 8.10 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 76,102 610.23
WIIK  2.30 2.46 2.30 2.44 +0.12 +5.17 2.42 2.44 2,465,314 5,937.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่