สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 12,839.65 -49.42 -0.38 96,597,985 1,857,144.78

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 0.50 0.51 449,000 228.52
DCC  3.44 3.48 3.42 3.48 +0.02 +0.58 3.44 3.48 1,873,205 6,437.74
DCON  0.57 0.58 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 8,335,304 4,714.83
DRT  5.80 5.85 5.75 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 315,301 1,823.50
EPG  10.90 10.90 10.70 10.70 -0.20 -1.83 10.70 10.80 1,743,100 18,755.13
GEL  0.39 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 3,450,500 1,311.06
PPP  4.62 4.64 4.60 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 73,401 338.47
Q-CON  7.20 7.20 7.05 7.15 +0.10 +1.42 7.10 7.15 75,600 536.05
RCI  3.00 3.00 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 402,800 1,200.49
SCC  502.00 502.00 496.00 500.00 -2.00 -0.40 498.00 500.00 2,298,939 1,147,710.22
SCCC  267.00 267.00 265.00 266.00 -1.00 -0.37 266.00 267.00 164,312 43,759.89
SCP  9.05 9.35 8.95 9.15 +0.15 +1.67 9.05 9.15 774,100 7,076.84
SKN  7.00 7.60 7.00 7.45 +0.45 +6.43 7.45 7.50 5,702,996 41,914.85
TASCO  23.30 23.40 22.50 22.90 -0.30 -1.29 22.90 23.00 11,047,736 254,257.60
TCMC  3.82 3.90 3.80 3.86 +0.04 +1.05 3.82 3.86 5,483,110 21,096.52
TGCI  3.14 3.16 3.12 3.16 +0.02 +0.64 3.14 3.16 1,730,400 5,442.36
TOA  32.75 33.00 32.00 32.75 0.00 0.00 32.50 32.75 4,979,400 161,643.60
TPIPL  2.12 2.12 2.08 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 44,606,355 93,688.87
UMI  2.16 2.16 2.14 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 127,526 274.39
VNG  11.30 11.30 11.10 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 1,466,500 16,457.10
WIIK  3.58 3.64 3.58 3.60 +0.04 +1.12 3.60 3.62 1,451,900 5,220.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่