สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 94.91 +0.88 +0.94 113,278,735 506,287.75

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.18 2.24 2.18 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 256,167 566.90
CK  25.75 26.00 25.50 25.75 +0.25 +0.98 25.75 26.00 3,354,116 86,480.92
CNT  2.08 2.08 2.02 2.06 -0.02 -0.96 2.04 2.08 276,200 561.59
EMC  0.22 0.24 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.23 0.24 40,033,000 9,239.72
ITD  2.86 2.88 2.84 2.86 -0.02 -0.69 2.86 2.88 13,669,406 39,096.28
NWR  0.88 0.90 0.88 0.90 +0.02 +2.27 0.89 0.90 6,528,800 5,793.58
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.21 1.25 1.19 1.24 +0.04 +3.33 1.23 1.24 11,806,600 14,490.00
PREB  11.30 11.50 11.30 11.50 +0.20 +1.77 11.40 11.50 311,300 3,547.94
PYLON  6.50 6.55 6.45 6.50 +0.05 +0.78 6.50 6.55 468,200 3,041.93
SEAFCO  8.35 8.50 8.30 8.45 +0.15 +1.81 8.40 8.45 1,766,202 14,941.81
SQ  2.70 2.80 2.70 2.72 +0.06 +2.26 2.70 2.72 5,490,000 15,082.04
SRICHA  15.20 15.30 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 15.10 196,300 2,954.02
STEC  20.50 21.10 20.40 21.00 +0.40 +1.94 20.90 21.00 11,471,329 239,630.32
STPI  4.44 4.46 4.40 4.44 +0.04 +0.91 4.40 4.44 512,100 2,266.58
SYNTEC  4.12 4.18 4.08 4.10 -0.02 -0.49 4.10 4.12 5,498,810 22,670.04
TPOLY  2.76 2.86 2.76 2.82 +0.04 +1.44 2.82 2.84 881,600 2,487.73
TRC  0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 7,143,284 3,429.06
TTCL  8.00 8.10 7.85 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 1,262,210 10,064.43
UNIQ  12.60 12.90 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 2,348,811 29,908.47
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่