สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 119.37 -0.13 -0.11 132,521,011 1,853,690.11

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  3.22 3.26 3.18 3.20 0.00 0.00 3.20 3.24 1,265,200 4,071.62
CK  27.75 27.75 27.00 27.50 -0.25 -0.90 27.25 27.50 31,093,991 849,400.98
CNT  3.34 3.34 3.28 3.32 -0.02 -0.60 3.30 3.32 101,800 336.99
EMC  0.08 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 571,348 50.03
ITD  3.98 4.02 3.94 4.02 +0.04 +1.01 3.98 4.02 24,448,787 97,258.34
NWR  1.13 1.14 1.12 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.13 7,629,300 8,572.59
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.19 1.19 1.14 1.16 -0.02 -1.69 1.16 1.18 4,161,900 4,849.39
PREB  12.90 13.00 12.80 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 787,200 10,096.63
PYLON  17.20 17.60 17.10 17.60 +0.30 +1.73 17.60 17.70 1,124,800 19,442.49
SEAFCO  10.00 10.10 9.90 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 2,301,255 22,979.30
SQ  4.86 4.88 4.80 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 6,010,500 29,037.46
SRICHA  19.70 19.70 19.00 19.10 -0.50 -2.55 19.10 19.20 663,100 12,704.39
STEC  24.70 25.00 24.40 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 21,431,605 530,332.46
STPI  6.25 6.25 6.15 6.15 -0.10 -1.60 6.15 6.20 1,789,170 11,030.54
SYNTEC  5.80 5.80 5.55 5.60 -0.15 -2.61 5.60 5.65 8,272,500 46,512.38
TPOLY  4.24 4.30 4.24 4.26 +0.02 +0.47 4.26 4.30 1,899,900 8,136.76
TRC  1.01 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 7,194,354 7,309.21
TTCL  17.40 17.40 17.20 17.30 +0.10 +0.58 17.20 17.30 1,669,600 28,913.87
UNIQ  16.10 16.30 16.00 16.10 0.00 0.00 16.10 16.20 10,104,701 162,654.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่