สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 93.54 -1.37 -1.44 63,329,295 565,969.23

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.20 2.22 2.16 2.20 -0.02 -0.90 2.18 2.20 593,817 1,295.77
CK  24.00 24.20 23.90 23.90 -0.20 -0.83 23.90 24.00 1,800,908 43,176.76
CNT  2.46 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 32,703 79.78
EMC  0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 5,370,602 1,078.38
ITD  3.10 3.10 3.06 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 4,972,230 15,256.43
NWR  0.76 0.77 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 3,075,433 2,317.01
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.20 1.21 1.18 1.19 -0.01 -0.83 1.19 1.20 2,824,802 3,370.19
PREB  12.30 12.30 12.10 12.20 -0.10 -0.81 12.10 12.20 423,214 5,166.04
PYLON  14.50 14.70 14.20 14.50 -0.20 -1.36 14.30 14.50 805,000 11,562.47
SEAFCO  9.00 9.10 8.95 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 1,965,014 17,678.27
SQ  3.64 3.68 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.62 5,749,301 20,875.59
SRICHA  16.70 16.80 16.60 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.80 86,700 1,448.21
STEC  18.50 18.60 17.70 17.80 -0.70 -3.78 17.70 17.80 21,060,419 379,045.55
STPI  4.68 4.70 4.58 4.60 -0.08 -1.71 4.60 4.62 1,477,220 6,821.22
SYNTEC  4.88 4.88 4.76 4.82 -0.06 -1.23 4.80 4.82 3,130,512 15,032.18
TPOLY  3.10 3.20 3.10 3.14 +0.04 +1.29 3.12 3.14 1,042,400 3,279.28
TRC  0.77 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.76 0.77 5,727,314 4,407.28
TTCL  7.15 7.15 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.15 1,195,100 8,476.92
UNIQ  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 1,996,606 25,601.92
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่