สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 26,905.90 -298.50 -1.10 719,157,692 17,853,008.60

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.60 8.65 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 33,601 289.71
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.08 1.08 1.07 1.07 0.00 0.00 1.07 1.08 8,810,501 9,471.71
BAFS  39.25 39.50 39.00 39.25 -0.25 -0.63 39.00 39.25 141,976 5,576.32
BANPU  19.30 19.40 19.00 19.10 -0.30 -1.55 19.10 19.20 29,104,376 557,373.59
BCP  36.00 37.00 36.00 36.50 +0.50 +1.39 36.50 36.75 2,793,147 101,808.89
BCPG  18.90 19.30 18.80 19.00 +0.10 +0.53 19.00 19.10 8,521,555 162,069.47
BGRIM  26.75 27.50 26.50 27.25 +0.25 +0.93 27.00 27.25 6,718,806 181,379.18
BPP  23.90 24.40 23.90 23.90 0.00 0.00 23.90 24.00 2,928,611 70,523.67
BRRGIF  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 31,344 327.08
CKP  3.88 3.90 3.82 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 9,863,010 38,068.33
DEMCO  5.00 5.05 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 241,200 1,208.77
EA  34.25 35.25 33.25 33.75 -1.00 -2.88 33.75 34.00 34,285,213 1,170,550.87
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.50 11.70 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 754,801 8,737.60
EGATIF  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 748,000 8,152.70
EGCO  226.00 228.00 223.00 227.00 +1.00 +0.44 226.00 227.00 782,517 176,351.54
ESSO  17.70 17.80 17.40 17.60 -0.10 -0.56 17.50 17.60 7,468,758 131,224.19
GLOW  88.00 88.00 87.00 87.00 -1.00 -1.14 86.75 87.00 438,102 38,264.68
GPSC  74.00 74.75 73.50 73.75 -0.25 -0.34 73.75 74.00 2,486,008 184,134.49
GULF  65.00 65.75 64.50 65.00 -0.25 -0.38 65.00 65.25 4,239,347 275,844.04
GUNKUL <XD> 3.00 3.04 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 5,666,883 17,075.25
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.20 7.25 7.00 7.00 -0.25 -3.45 7.00 7.05 202,020,050 1,429,314.98
LANNA  14.40 14.40 14.10 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 118,000 1,679.84
MDX  4.40 4.44 4.40 4.40 -0.02 -0.45 4.40 4.44 123,201 543.55
PTG  18.20 18.40 18.10 18.10 -0.20 -1.09 18.10 18.20 1,819,455 33,111.15
PTT  57.50 57.75 56.75 57.50 -0.50 -0.86 57.25 57.50 157,869,530 9,046,016.53
PTTEP  137.00 137.50 132.50 134.00 -4.00 -2.90 133.50 134.00 18,346,057 2,475,533.27
RATCH  52.00 52.25 52.00 52.25 +0.25 +0.48 52.25 52.50 2,683,427 140,140.00
RPC  0.63 0.64 0.62 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 1,230,900 768.99
SCG  4.86 4.86 4.80 4.82 -0.04 -0.82 4.80 4.84 2,200 10.63
SCI  3.86 3.90 3.82 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 1,610,201 6,199.94
SCN  3.90 3.96 3.86 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 734,000 2,873.52
SGP  29.25 30.00 29.25 30.00 +0.50 +1.69 30.00 30.25 19,413,112 576,762.40
SKE  1.44 1.45 1.42 1.43 -0.03 -2.05 1.42 1.43 375,100 537.38
SOLAR  3.00 3.06 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 524,800 1,577.46
SPCG  21.50 21.50 21.30 21.40 -0.10 -0.47 21.40 21.50 196,900 4,221.43
SPRC  15.40 15.50 15.30 15.40 0.00 0.00 15.40 15.50 6,884,300 106,129.32
SUPER  1.13 1.15 1.13 1.14 +0.01 +0.88 1.13 1.14 152,146,612 173,226.92
SUSCO  3.50 3.54 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 373,100 1,308.52
TAE  2.20 2.26 2.20 2.22 0.00 0.00 2.20 2.22 145,800 325.61
TCC  0.41 0.41 0.38 0.39 -0.01 -2.50 0.38 0.39 1,708,800 663.06
TOP  92.00 92.50 89.50 90.50 -2.00 -2.16 90.25 90.50 6,390,596 578,685.56
TPIPP  6.40 6.50 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 8,578,128 55,296.18
TTW  12.30 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 1,381,500 16,977.98
WHAUP  6.25 6.30 6.20 6.30 +0.05 +0.80 6.25 6.30 2,767,130 17,376.95
WP  7.90 8.15 7.85 7.95 0.00 0.00 7.95 8.00 5,656,637 45,258.60
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่