สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ETRON 1,690.04 +2.63 +0.16 24,227,637 451,088.90

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.06 2.08 2.04 2.04 -0.04 -1.92 2.04 2.06 844,375 1,731.80
DELTA  72.50 73.50 72.00 73.50 +1.25 +1.73 73.00 73.50 597,061 43,412.30
EIC  0.07 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 2,804,501 195.99
HANA  35.75 35.75 35.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 3,921,849 139,154.81
KCE  74.00 75.00 72.50 73.25 -1.25 -1.68 73.25 73.50 2,803,350 205,818.10
METCO  199.50 200.00 199.50 200.00 +0.50 +0.25 199.50 200.00 9,901 1,978.78
SMT  2.94 2.94 2.86 2.86 -0.04 -1.38 2.86 2.88 1,129,600 3,262.01
SPPT  6.35 6.40 5.85 5.90 -0.50 -7.81 5.90 5.95 7,933,300 47,790.65
SVI  4.34 4.38 4.32 4.34 0.00 0.00 4.34 4.36 639,600 2,775.05
TEAM  1.40 1.42 1.38 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 3,544,100 4,969.42
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่