สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FASHION 724.04 +6.55 +0.91 2,732,238 3,908.90

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 8.55 8.90 - -
BTNC  - - - - - - 20.10 21.60 - -
CPH  - - - - - - 5.70 6.00 - -
CPL  3.22 3.22 3.20 3.20 +0.18 +5.96 3.06 3.16 901 2.89
DIGI  0.44 0.44 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 1,318,538 576.68
ICC  39.00 39.75 39.00 39.75 +1.50 +3.92 39.25 40.25 8,109 320.02
LTX  83.00 85.75 83.00 84.50 +1.50 +1.81 84.25 85.75 7,800 654.10
NC  - - - - - - 15.00 15.30 - -
PAF  0.86 0.90 0.85 0.86 +0.01 +1.18 0.86 0.88 1,311,000 1,160.24
PDJ  2.84 2.90 2.84 2.86 0.00 0.00 2.84 2.86 52,001 147.87
PG  - - - - - - 7.05 7.15 - -
SABINA  30.00 30.50 30.00 30.00 0.00 0.00 29.75 30.00 26,800 805.42
SAWANG  14.30 14.30 14.10 14.10 +0.10 +0.71 14.00 15.30 400 5.67
SUC  43.75 43.75 43.50 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 2,189 95.37
TNL  18.10 18.10 18.10 18.10 +0.10 +0.56 15.60 18.50 100 1.81
TPCORP  14.60 14.60 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 2,000 29.20
TR  48.00 48.00 48.00 48.00 -0.25 -0.52 48.00 48.25 2,200 105.60
TTI  26.75 26.75 26.75 26.75 -0.25 -0.93 26.75 35.00 100 2.68
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 138.50 140.00 - -
UPF  - - - - - - 68.00 70.00 - -
UT  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.10 13.50 100 1.34
WACOAL  - - - - - - 43.25 45.00 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่