สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 3,681.63 -28.63 -0.77 52,777,043 1,625,471.60

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.53 0.53 0.52 0.53 +0.01 +1.92 0.52 0.53 602,100 313.40
AEONTS  174.50 182.00 174.50 176.00 0.00 0.00 176.00 177.00 787,782 140,379.84
AMANAH  1.73 1.83 1.70 1.83 +0.10 +5.78 1.82 1.83 20,464,802 36,598.38
ASAP  9.30 9.35 9.20 9.20 -0.20 -2.13 9.20 9.30 691,400 6,405.42
ASK  22.70 22.70 22.50 22.50 -0.10 -0.44 22.50 22.60 39,211 883.03
ASP  3.86 3.86 3.84 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.86 1,784,901 6,863.79
BFIT  35.25 36.00 35.00 35.00 -0.75 -2.10 34.75 35.00 406,603 14,377.31
CGH  1.24 1.24 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 899,602 1,110.50
CNS  2.68 2.70 2.66 2.68 0.00 0.00 2.66 2.70 61,400 164.56
ECL  2.30 2.32 2.26 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 4,299,161 9,832.24
FNS  4.48 4.48 4.46 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 15,601 69.69
FSS  2.70 2.72 2.70 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 20,801 56.57
GBX  0.71 0.72 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 20,150 14.31
GL <NP> 7.20 7.20 7.05 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.15 1,082,720 7,688.96
IFS  3.12 3.12 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 361,100 1,118.63
JMT <XD> 31.50 31.50 30.50 31.00 -0.75 -2.36 30.75 31.00 231,109 7,194.76
KCAR  15.00 15.00 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 38,201 571.42
KGI  4.46 4.46 4.40 4.40 -0.04 -0.90 4.40 4.42 4,126,801 18,211.33
KTC  325.00 337.00 325.00 330.00 +2.00 +0.61 330.00 331.00 2,835,149 939,782.35
MBKET  19.20 19.30 19.10 19.30 +0.20 +1.05 19.20 19.30 52,001 998.34
MFC  17.20 17.30 17.10 17.20 0.00 0.00 17.10 17.20 431,100 7,408.63
ML  1.18 1.19 1.16 1.18 0.00 0.00 1.17 1.18 153,047 179.96
MTLS  38.25 38.50 37.25 37.75 -0.75 -1.95 37.50 37.75 3,269,427 123,795.62
PE <NP> 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 40,001 16.00
PL  3.94 3.94 3.92 3.92 -0.02 -0.51 3.92 3.94 227,200 891.23
S11  7.50 7.55 7.45 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 25,600 191.40
SAWAD  56.25 57.25 56.00 56.50 -1.00 -1.74 56.25 56.50 4,527,711 256,122.75
THANI  8.25 8.25 8.10 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 4,365,500 35,735.80
TK  13.00 13.00 12.70 12.80 -0.20 -1.54 12.70 12.80 606,309 7,770.08
TNITY  6.10 6.10 6.05 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 65,937 400.41
UOBKH  4.12 4.12 4.12 4.12 -0.02 -0.48 4.08 4.12 15,500 63.86
ZMICO  1.15 1.15 1.13 1.15 0.00 0.00 1.13 1.15 229,116 261.04
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่