สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 3,540.35 +2.26 +0.06 72,241,833 1,150,183.55

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.59 0.59 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 557,100 322.86
AEONTS  152.50 153.50 146.50 151.00 -1.50 -0.98 150.50 151.00 1,266,461 189,802.69
AMANAH  1.65 1.68 1.58 1.65 0.00 0.00 1.65 1.67 3,779,500 6,182.35
ASAP  9.40 9.40 8.95 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 1,618,400 14,863.48
ASK  23.40 23.50 23.30 23.40 0.00 0.00 23.30 23.40 468,345 10,918.15
ASP  4.24 4.26 4.18 4.24 -0.04 -0.93 4.22 4.24 11,619,942 48,957.45
BFIT  36.00 36.50 35.75 36.50 +0.25 +0.69 36.25 36.50 374,765 13,480.99
CGH  1.31 1.31 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 843,200 1,092.12
CNS  3.02 3.06 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.02 630,041 1,899.62
ECL  3.66 3.70 3.60 3.66 +0.02 +0.55 3.64 3.66 4,076,174 14,858.72
FNS  4.68 4.74 4.68 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 531,104 2,501.90
FSS  3.20 3.26 3.18 3.24 +0.02 +0.62 3.22 3.24 505,385 1,631.60
GBX  0.77 0.78 0.76 0.78 +0.01 +1.30 0.77 0.78 921,600 710.03
GL <NP> 5.35 5.55 5.15 5.45 +0.15 +2.83 5.40 5.45 4,039,498 21,921.44
IFS  3.68 3.68 3.62 3.64 -0.02 -0.55 3.62 3.64 655,547 2,383.54
JMT  32.25 32.25 31.75 32.25 +0.50 +1.57 32.00 32.25 692,208 22,284.96
KCAR  15.30 15.40 15.30 15.40 0.00 0.00 15.30 15.40 184,800 2,828.38
KGI  5.00 5.15 4.96 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 20,137,288 101,311.61
KTC  226.00 231.00 226.00 229.00 -1.00 -0.43 229.00 230.00 1,204,520 274,566.25
MBKET  21.90 21.90 21.80 21.80 -0.10 -0.46 21.80 21.90 46,800 1,020.66
MFC  17.50 18.00 17.50 17.70 +0.20 +1.14 17.70 17.80 85,100 1,512.90
ML  1.38 1.39 1.38 1.39 0.00 0.00 1.39 1.40 366,360 508.19
MTLS  39.25 39.50 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 1,722,180 67,718.37
PE  0.57 0.57 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 330,000 186.11
PL  4.08 4.08 4.04 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 681,100 2,758.38
S11  7.95 8.00 7.95 8.00 +0.05 +0.63 7.95 8.00 153,640 1,222.51
SAWAD  61.50 62.50 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.75 62.00 3,948,361 244,330.36
THANI  10.20 10.30 10.10 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 8,617,675 87,867.98
TK  16.10 16.10 15.70 15.90 -0.10 -0.62 15.80 15.90 295,900 4,697.37
TNITY  6.45 6.60 6.40 6.60 +0.20 +3.12 6.55 6.60 640,851 4,183.44
UOBKH  4.06 4.12 4.06 4.12 +0.06 +1.48 4.08 4.12 26,000 106.57
ZMICO  1.28 1.28 1.26 1.28 +0.01 +0.79 1.27 1.28 1,221,988 1,552.55
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่