สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 3,317.51 +19.46 +0.59 127,898,805 1,989,375.72

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.46 0.50 0.46 0.49 +0.02 +4.26 0.48 0.49 3,228,900 1,550.62
AEONTS  175.50 177.00 171.50 175.50 -0.50 -0.28 175.00 175.50 338,529 58,997.41
AMANAH  2.04 2.10 2.00 2.04 +0.02 +0.99 2.02 2.04 19,322,414 39,685.45
ASAP  5.50 5.95 5.35 5.85 +0.40 +7.34 5.80 5.85 17,625,131 100,195.08
ASK  22.40 22.60 22.30 22.50 +0.10 +0.45 22.50 22.60 76,101 1,708.94
ASP  3.80 3.84 3.78 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 5,573,299 21,222.92
BFIT  28.75 29.25 28.50 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 231,179 6,706.78
CGH  1.12 1.12 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.11 1,342,261 1,484.65
CNS  2.62 2.66 2.60 2.66 +0.04 +1.53 2.64 2.66 168,200 441.82
ECL  1.95 1.99 1.93 1.93 -0.02 -1.03 1.93 1.94 16,132,000 31,538.15
FNS  4.64 4.70 4.60 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 159,100 741.01
FSS  2.48 2.54 2.44 2.44 -0.04 -1.61 2.44 2.52 202,600 501.25
GBX  0.65 0.66 0.64 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 94,600 62.02
GL <NP> 5.15 5.35 5.15 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 819,500 4,282.10
IFS  3.02 3.08 3.02 3.08 +0.06 +1.99 3.06 3.08 283,900 864.08
JMT  27.50 28.25 27.25 27.50 0.00 0.00 27.50 28.00 583,500 16,183.10
KCAR  13.90 14.00 13.80 14.00 +0.10 +0.72 13.80 14.00 121,300 1,689.41
KGI  3.98 4.06 3.98 4.02 +0.04 +1.01 4.02 4.06 4,372,007 17,605.85
KTC  32.75 33.25 31.75 31.75 -0.50 -1.55 31.75 32.00 24,455,597 790,385.50
MBKET  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 279,053 3,613.48
MFC  14.90 14.90 14.90 14.90 +0.10 +0.68 14.80 14.90 452,100 6,736.29
ML  1.01 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 115,500 116.85
MTC  37.75 37.75 37.00 37.75 +0.25 +0.67 37.50 37.75 6,331,886 238,092.19
PE <NP> 0.33 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.34 65,100 21.18
PL  3.42 3.58 3.42 3.52 +0.10 +2.92 3.50 3.52 364,401 1,278.28
S11  7.35 7.45 7.35 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 103,400 763.98
SAWAD  33.00 35.25 33.00 35.00 +1.75 +5.26 34.75 35.00 16,647,122 575,910.76
THANI  7.80 7.95 7.80 7.85 +0.10 +1.29 7.80 7.85 7,219,409 56,783.08
TK  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.70 10.80 882,899 9,411.19
TNITY  5.90 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 93,012 546.77
UOBKH  4.26 4.26 4.22 4.22 -0.04 -0.94 4.22 4.28 10,700 45.18
ZMICO  1.03 1.04 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 204,105 210.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่